Každým rokem probíhají akce pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců u všech organizačních jednotek. Nevyhnuly se ani oblasti střední a severní Moravy a její slezské části, kde se na jejich uskutečnění podílel oblastní inspektor BOZP Miroslav Feber.

„Z těch větších akcí v loňském roce můžu jmenovat třeba opravu havarijního stavu střechy v železniční stanici Bohumín a tím i zlepšení dosavadních pracovních podmínek u pracovníků osobních pokladen, nebo vybudování nové nabíjecí stanice pro akumulátorové vozíky u prvního nástupiště v Přerově," konstatuje inspektor. Jak dále dodává, podobných, zejména menších akcí, je samozřejmě mnohem více a oddělení BOZP OSŽ–Ú se je snaží řešit průběžně v rámci svých kontrol či jednáním s vedením příslušných jednotek, nebo se závodními výbory OSŽ.

Jak už to většinou bývá, ne vždy se vše dotáhne do zdárného konce, přičemž hlavní příčinou bývá nedostatek finančních prostředků. „Ale boj se nemá vzdát. I pro letošní rok byly předány na vedení OSŽ návrhy na centrální akce BOZP," konstatuje Feber. V oblasti, kterou má na starosti, jde letos o asi deset návrhů. Mezi ty nejdůležitější patří návrh na zřízení nového tryskacího boxu, rekonstrukce dílny v revizní hale pro opravy ložisek dvojkolí podvozků osobních vozů a rekonstrukce prostor ve strojmistrovské budově (hlavně sociální zařízení) - to vše u DKV PJ Olomouc. Dále by měla být provedena oprava havarijního stavu vrat na pracovišti kruhové haly a haly opravny pantografických jednotek v PJ Bohumín a opravy či vybudování klimatizačních jednotek v ČD centrech v Ostravě-Svinově nebo v Olomouci. Byla taky navržena rekonstrukce mezinárodních pokladen v Přerově. „Pevně doufám, že tyto a další navržené akce v letošním roce proběhnou. Některé ze zmíněných akcí se totiž v minulosti nepodařilo uskutečnit."

Výše uvedené akce se týkají převážně ČD, a. s. Ale i u další jednotek (ČD Cargo, a. s., SŽDC, s. o. a u nedrážních organizací) probíhají akce na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. „Všechny tyto akce budou naším oddělením sledovány a budeme samozřejmě napomáhat také v řešení vyskytnuvších se problémů," připomíná Feber. Kontroly BOZP probíhají podle plánů kontrol, které si každý inspektor ve své oblasti připravuje na celý rok. Kromě toho probíhají kontroly i tam, kde jsou zaznamenány problémy a potíže, které byly vzneseny ze strany ZV OSŽ či vedení příslušné OJ. „Provádíme ale i namátkové kontroly, a to v případě zjištění konkrétního problému. Naším dalším úkolem jsou i tzv. tematické kontroly, které jsou dány vedoucím oddělení BOZP. Mezi nejčastější problémy patří špatný stav komunikací (stezky v kolejišti nebo podlah na pracovištích) a závady v sociálních zařízeních (šatny, umývárny a záchody). Nedostatků je samozřejmě celá řada, přičemž všechny se je snažíme řešit co nejrychleji ať už s příslušným vedením organizační jednotky, nebo ve spolupráci se ZO OSŽ."

K řešení problémů v oblasti BOZP mohou přispět i samotní zaměstnanci. „Na všech školeních, kterých se naše oddělení zúčastní, říkáme našim členů, jak postupovat při řešení problémů. V prvé řadě je třeba na závadu upozornit svého přímého nadřízeného, což určuje i Zákoník práce. Pokud to nefunguje, je třeba daný problém projednat s příslušným ZV OSŽ," vysvětluje Miroslav Feber. Pokud ani potom nedojde k nápravě, mají zaměstnanci možnost prostřednictvím písemné žádosti příslušného ZV OSŽ požádat o pomoc příslušného samostatného inspektora bezpečnosti práce (SIBP) ve své oblasti. Všichni inspektoři jsou také připraveni kdykoliv poskytnout tyto informace, týkající se možností řešení problémů v oblasti BOZP. Své dotazy mohou podávat telefonicky nebo písemně na jednotlivá pracoviště u svých SIBP.

Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor