Ve vedení ZO OSŽ SDC Ostrava došlo při posledních volbách k rozsáhlým změnám v obsazení funkcí v závodním výboru. Všichni členové původního závodního výboru, jakož i revizní komise, byli odvoláni a současně byl zvolen nový, prozatímní závodní výbor. Vše se odehrálo na základě založení petičního výboru a následné kontroly hospodaření. V průběhu pěti měsíců (říjen 2016 – únor 2017) nastínili členové prozatímního ZV OSŽ novou vizi základní organizace, současně byli vybráni kandidáti do nového závodního výboru a revizní komise, kteří byli následně právoplatně zvoleni ve volbách 24. února 2017. Uvolněnou předsedkyní sedmičlenného ZV OSŽ se stala dosavadní řadová členka zdejší ZO OSŽ Lýdie Vatterová.


Jaké jsou hlavní cíle nového ZV OSŽ SDC Ostrava?
Chceme získat zpět důvěru našich členů, která byla v uplynulém období pošramocena. Preferujeme osobní návštěvy pracovišť naší ZO a informujeme členy o našich záměrech. Za prioritní přitom považujeme kvalitní a vyčerpávající informace. Zřídili jsme proto webové stránky www.oszszdcostrava.cz, které podávají zprávy o dění v naší organizaci. Na skoro každém pracovišti máme zřízeny nástěnky s informacemi. Další informace získávají členové z „Odborového časáku“, který vydáváme čtvrtletně.

Do svých funkcí jste se dostali jako řadoví členové bez předchozích zkušeností s odborovou prací. Jak jste se do této nové činnosti zapracovali?
K tomu, abychom jako členové nového závodního výboru dělali svoji práci dobře, nám pomáhají ve velké míře školení, pořádaná vedením OSŽ, jejichž náplní je BOZP, školení pro začínající předsedy a členy ZV OSŽ. Nikdy jsme tuto práci nedělali, a proto jsou pro nás tyto informace velice cenné. Chtěla bych touto cestou poděkovat i odborářům ze sousedních organizací OSŽ a to předsedovi ze ZV OSŽ Bohumín Františku Pavlíkovi, jakož i děvčatům z OSŽ Ostrava jmenovitě Blance Lomnančíkové, která organizaci zastupuje i na Výboru OSŽ vůči zaměstnavateli, kde jsem byla zvolena předsedkyní, a všem, kteří mi byli, ať již radou nebo podporou, nápomocni v našich stále ještě začátcích.

Jak velké území zaujímá vaše ZO OSŽ a kde všude máte členy?
Základní organizace OSŽ SDC Ostrava má své členy ve 32 odborových úsecích, obvod této ZO zahrnuje pracoviště od Moravského Berouna na Bruntálsku, přes Krnov a Frenštát pod Radhoštěm až po Mosty u Jablunkova, de facto až ke slovenským hranicím. Jejími členy jsou zaměstnanci infrastruktury, a to ze Správy sdělovací a zabezpečovací (SSZT), Správy elektrotechniky a energetiky (SEE), Správy tratí (ST), Správy budov a bytového hospodářství (SBBH), Správy mostů a tunelů (SMT) a zaměstnanci aparátu OŘ Ostrava. Celkem čítá naše základní organizace 351 aktivních členů a 157 seniorů.

Co vše pro své členy v rámci vaší činnosti zajišťujete?
Pro své členy zabezpečujeme především pracovně právní ochranu, dodržování zákoníku práce a podnikové kolektivní smlouvy, jakož i bezpečnost při práci. Stranou nezůstává ani zajišťování pojištění za škody způsobené při výkonu povolání, rekreace, kulturní a sportovní akce. Připravujeme například turnaje v bowlingu, návštěvu přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, Festival radosti a života pod Pálavou a spoustu dalších lákavých akcí. Myslím si, že tak dojde ke stmelování kolektivů a lidé začnou společně vzájemně komunikovat a budou si nápomocní v každé situaci.

Na kterou záležitost kladete v současné situaci největší důraz?
SŽDC, státní organizace, rozděluje zaměstnance podle profesí na infrastrukturu (ST, SEE, SBBH, SMT, SSZT) a řízení provozu (výpravčí, dozorčí provozu, signalisté atd.) a
taktéž jsou děleny i základní organizace. Naší snahou je, aby všichni odboráři infrastruktury a řízení provozu táhli takříkajíc za jeden provaz, aby se odstranila někdy se projevující řevnivost mezi jednotlivými odvětvími, neboť jedna profese se bez druhé neobejde, to je třeba si uvědomit. Proto jsme přivítali spolupráci se ZO OSŽ Ostrava, s nimiž pořádáme společně velké akce pro naše členy, jako byly 1. reprezentační ples Moravskoslezských železničářů, který se uskutečnil koncem března, nebo společná oslava Dne dětí (historický šerm, ukázka hasičských zásahů, různé soutěže a také prohlídka dolu Michal), na červenec připravujeme akci pod názvem „Přivítání léta“. Největší radost mám z toho, že spolupracuji s bezvadným týmem lidí v ZV, RK, na pracovištích, a když vidíme, že lidé se znovu zajímají o odborovou činnost, je to pro nás signál, že jsme na dobré cestě.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 635 hostů a žádný gestor