Předseda OSŽ Martin Malý nedávno poskytnul rozhovor Haló novinám, v němž odpovídá na otázky, týkající se schůzky vedení OSŽ s ministrem dopravy Danem Ťokem. Tato schůzka se konala začátkem ledna a jejím tématem bylo projednání strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly Českých drah v jejích dceřiných společnostech (ČD Cargo, Telematika) a řešení dalšího postupu při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby. Nejdůležitější pasáže rozhovoru přinášíme ve zkráceném znění.

Zásadním výstupem z jednání s Danem Ťokem je podle slov Martina Malého dohoda, že další připravované kroky v rámci postupného otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby, stejně jako případná nová strategie nakládání s vlastnickými podíly ČD v dceřiných společnostech, projde před jejich medializací a realizací nejprve důkladnou diskusí mezi sociálními partnery, tj. mezi vedením ministerstva, dotčených zaměstnavatelů na železnici a zástupci odborových organizací. „To je pro nás velmi důležitý výsledek, protože považujeme za naprosto nepřijatelné, abychom se jako volení zástupci zaměstnanců dozvídali o přípravě významných změn s možným významným dopadem na zaměstnance z médií, nebo třeba až po rozhodnutí o jejich realizaci,“ zhodnotil předseda OSŽ výsledek schůzky.
U problematiky ČD Cargo se nyní v podstatě čeká, až obnovené vedení Českých drah navrhne nějaké řešení. „Až doplněné představenstvo Českých drah něco konkrétního vymyslí, tak to předloží k posouzení Dozorčí radě Českých drah, kde má vedle zástupců státu své zástupce i největší železniční odborová organizace OSŽ. Následně bude zvolené řešení projednáno ještě na úrovni ministerstva dopravy se zástupci všech odborových centrál působících na ČD (tzv. malá železniční tripartita),“ vysvětlil Malý. Teprve poté by navržené řešení a stanoviska MD ČR, vedení ČD a ČD Cargo a odborových organizací k němu měla být prezentována v médiích širší veřejnosti.
U další dceřiné společnosti Českých drah – ČD Telematika (která disponuje kvalitní celostátní přenosovou datovou sítí, tvořenou mj. rozsáhlou páteřní sítí optokabelů o celkové délce přes 3500 km), má vláda zájem na výrazném zrychlení rozvoje elektronické komunikace mezi orgány státní správy a uživateli jejich služeb (občané a právnické osoby). Uvolnění části kapacity Telematiky pro tyto účely však naráží na skutečnost, že ČD nejsou stoprocentním vlastníkem Telematiky, neboť minoritní část akcií v současnosti ovládá společnost PPF Group. „Z našeho pohledu je potřebné najít způsob, jak spravedlivě rozdělit případný výnos Telematiky ve prospěch Českých drah,“ sdělil Malý stanovisko OSŽ. I zde je podle jeho dalších slov nutné, aby obnovené představenstvo ČD přišlo s návrhem řešení, podobně jako u ČD Cargo.
V otázce liberalizace osobní železniční dopravy je podle Martina Malého důležité, aby dominantní dopravce (České dráhy) měl dostatek času pro přípravu na soutěže. „Máme přitom zejména na mysli, že České dráhy musejí při sestavování své nabídky do ceny kalkulovat i náklady, které ostatní dopravci za současných podmínek v ČR zahrnovat nemusejí, tj. zejména náklady spojené se zajišťováním síťových služeb, dále náklady na udržování rezerv pro případ mimořádných přírodních událostí, případně pro potřeby obrany země,“ přiblížil stanovisko OSŽ Malý. „Nepřišlo by nám totiž zcela v pořádku, pokud by výsledkem liberalizace bylo, že by například dceřiné společnosti státních dopravců jiných zemí EU vytlačily z trhu našeho státního dopravce,“ dodal.
První jednání mezi zástupci odborů a vedením ministerstva dopravy o výše naznačených otázkách se uskuteční 26. února.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 354 hostů a žádný gestor