OBZOR ke stažení

O spolupráci Nadace Okřídlené kolo (NOK) na projektu Legiovlak 2019, o zapůjčení parní lokomotivu „Adolf“, která je ve vlastnictví NOK, Technickému muzeu v Liberci pro účely železničního muzejnictví, či o aktivní pomoci Nadace železničním spolkům, které vlastní historická kolejová vozidla, jsme si povídali s MARTINEM VAVREČKOU, předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo a místopředsedou OSŽ pro správu majetku.

Nadace Okřídlené kolo je jedním z partnerů projektu Legiovlak 2019 v ČR a SR, který se v rámci svého putování Českou republikou zastavil ve dnech 20. až 25. srpna 2019 na nádraží v Šumperku. Jak se zrodila myšlenka spolupráce na tomto projektu a na čem konkrétně se Nadace podílí?
Nadace Okřídlené kolo byla v roce 2010 jedním z prvních partnerů, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu. Příspěvek Nadace byl především v oblasti odborných konzultací. V letech 2010 až 2014 Nadace v rámci přípravy tohoto projektu poskytovala ve spolupráci s partnery NOK především odbornou spolupráci a poradenství, od roku 2015, kdy Legiovlak jezdí v rekonstruované podobě, podporuje Nadace tento projekt i finančně. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma. Podpora tohoto projektu zapadá do konceptu činnosti Nadace, která stojí na čtyřech základních pilířích: získávání finančních prostředků na opravy historických kolejových vozidel, podpora regionálního železničního muzejnictví, činnost pro zachování historických nádražních budov, a marketingová a reklamní podpora nostalgických jízd v ČR. Všechny tyto základní směry naplňují základní smysl činnosti NOK.
A pokud jde o Legiovlak samotný, je to ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Legiovlak jezdí po České republice a Slovensku od května 2015 a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu a dlužno dodat, že se těší velkému zájmu veřejnosti všech generací.

Letos tomu budou dva roky, co po náročné přípravě byla parní lokomotiva „Adolf“ přemístěna z podstavce z libereckého železničního depa do Technického muzea v Liberci. Nadace Okřídlené kolo se totiž v roce 2017 rozhodla zapůjčit parní lokomotivu „Adolf“, která je ve vlastnictví NOK, technickému muzeu pro účely železničního muzejnictví.
Ukázalo se, že rozhodnutí Správní rady NOK bylo správné a o naší parní mašinku je v Technickém muzeu v Liberci vzorně postaráno. Ona sama se během dvou let stala jedním ze symbolů technického muzea. Nadace i nadále ve spolupráci s Technickým muzeem hledá možnosti podpory pro vznik samostatné železniční expozice, železnice v Technickém muzeu totiž stále chybí. V tomto ohledu mohu potvrdit, že NOK v rámci svých možností tento záměr nadále podporuje, ostatně v minulosti v tomto duchu bylo uzavřeno i memorandum o spolupráci mezi NOK a TM Liberec, které bychom dále rádi naplňovali.
Lokomotiva „Adolf“ byla vyrobena závodem Krauss & Co. v roce 1882 s výrobním číslem 1004. Sloužila vždy na vlečkách cukrovarů, nejprve v Odolena Vodě, mezi lety 1910 a 1974 pak v Úžicích. Vlečkové lokomotivy ve starších dobách většinou nebyly označeny číslem, ale jmény. Proto i tato nese označení jen Adolf podle jména majitele cukrovaru, který ji pořídil. Naleštěná mašina stojí přímo před vstupem na bývalé výstaviště LVT na Masarykově třídě. Lokomotiva odkazuje na to, že se v Technickém muzeu připravuje i expozice věnovaná železniční dopravě.

Jednou z aktivit NOK je pomoc železničním spolkům, které vlastní historická kolejová vozidla. Jak je vaše pomoc spolky vnímána? Můžete uvést nějaký konkrétní případ spolupráce se spolkem?
Spolupráce NOK se železničními spolky běží a chceme ji dále posílit. Jako příklad aktivní součinnosti mohu uvést například spolupráci s Chornickým železničním klubem, pro nějž se nám podařilo zachránit dvě vložená návěstidla ze železniční stanice Praha-Bubny, kterými spolek chce v rámci své expozice obohatit sekci elektrodynamických zabezpečovacích zařízení. Chornický železniční klub nám zaslal poděkování, v němž jednatel spolku Marek Říha vyzdvihuje přínos Nadace po klub. Na základě této spolupráce se na nás obracejí i ostatní spolky, jako například Letohradský železniční klub, z. s.

A jak se rozvíjí spolupráce Nadace s Národním technickým muzeem? Připomeňme čtenářům, že NTM je zakladatelem Nadace.
Spolupráce mezi NOK a NTM se zejména za poslední rok a půl intenzivně rozvíjí a NTM se během tohoto času stalo jedním z hlavních partnerů NOK. V návaznosti na to musím ocenit přístup generálního ředitele NTM Karla Ksandra, o čemž svědčí i právě probíhají intenzivní jednání o formě nebo podobě textu memoranda, které by tuto spolupráci potvrdilo a popsalo konkrétní směry další spolupráce.

Důležité jsou bezesporu také marketingové a prezentační aktivity NOK na podporu projektů týkajících se oblasti železniční nostalgie v ČR. Jak si na tomto poli Nadace stojí?
Naší ambicí je v době liberalizace železničního dopravy, která právě nyní probíhá, maximálně podporovat oblast železniční nostalgie v České republice jako celek. A k tomu bychom rádi přizvali i všechny současné partnery NOK a navíc získali i nové. Chceme jako Nadace být moderátorem pro zachování této oblasti v ČR.

Nadace v tomto roce oslaví patnáct let vzniku, za dobu své existence se podílela na řadě projektů z oblasti historie železničních kolejových vozidel. Jaké plány má nadace do budoucna?
Naším hlavním cílem je získání finančních prostředků na opravu historických kolejových vozidel, ale neméně důležitá je i naše finanční i nefinanční podpora regionálnímu muzejnictví. Dále chceme spolupracovat a podporovat nostalgické jízdy v regionech ČR, především ve formátu, jakým byl Prezidentský vlak nebo stále ještě je Legiovlak. Nadace nemá ambici konkurovat železničním spolkům, to v žádném případě, ale být jim oporou a rádcem.

Michael Mareš
Rozhovor vyšel 2. 9. 2019 v Obzoru číslo 17/2019

Nadace Okřídlené Kolo
Železniční nostalgie v ČR.
Spojení historie s budoucností.
Podpora železničního muzejnictví v regionech.

www.nadaceokridlenekolo.cz
 

Právě přítomno: 355 hostů a žádný gestor