OBZOR ke stažení

Pokud zcela ztratíme uznávání režijek v Jihomoravském kraji (JMK) ve vlacích Českých drah, spustí to v dalších letech nezastavitelnou lavinu, varuje Stanislav Hlouch, člen Ústředí OSŽ, předseda ZO OSŽ Správy SZT Brno, člen sekce 14, člen Výboru OSŽ SŽDC OŘ Brno a člen pracovní skupiny pro novelizaci katalogu prací v rozhovoru pro Obzor. Členové OSŽ podle něj situaci sledují a čekají, jak odbory budou situaci řešit a co udělají pro uznávání režijek od 1. 1. 2020. „Máme přijatá usnesení, podepsaná memoranda, zákonný nárok na jízdní výhody, tak musíme udělat vše pro to, aby se tyto dokumenty ctily,“ říká.

Na jednání Ústředí OSŽ (ve středu 18. 12. 2019) jste se živě zajímal o to, jak je naplněno usnesení mimořádného jednání Ústředí OSŽ z 1. 11. 2019, v němž se praví, že ...v případě, že „režijní“ jízdní výhody ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem nebudou vyřešeny podle platné právní úpravy a v duchu Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod ze dne 4. 12. 2017, zmocňuje Ústředí OSŽ Stávkový výbor OSŽ k vyhlášení stávkové pohotovosti a k provedení všech potřebných kroků k přípravě stávky, která by se týkala vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem. Jako člen Ústředí OSŽ jste zjevně nebyl spokojen se současným stavem a ptal jste se: Co by se muselo stát, aby byl naplněn tento bod usnesení?
Ano skutečně nejsem spokojen se současným stavem a způsobem jakým se řeší. Měl jsem za to, že když je přijaté usnesení, které má hájit udržitelnost jízdních výhod, mělo by se dělat vše proto, aby se tomu tak skutečně stalo. Proto jsem měl spoustu dotazů a snažil se apelovat na všechny členy Ústředí OSŽ, aby se situace nenechala vyšumět a přikročilo se k rázným řešením. Pokud zcela ztratíme uznávání režijek v Jihomoravském kraji (JMK) ve vlacích ČD, spustí to v dalších letech nezastavitelnou lavinu. Členové situaci sledují a čekají, jak odbory budou situaci řešit a co udělají pro uznávání režijek od 1. 1. 2020. Jak ve svém příspěvku zmínil kolega (člen Ústředí OSŽ) Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), za dva roky nás čekají volby, sjezd a členská základna vystaví vysvědčení naší práci. Pro mě je zcela nepřijatelný názor některých členů Ústředí OSŽ, že není proti komu stávkovat, a naopak zcela souhlasím s připomínkou Miroslava Loužila, že stávka, jako forma protestu, je v zájmu prosazení nějakého požadavku, ne proti komu, ale za co.
Myslím si, že opravdu máme za co stávkovat. Režijka je tady v různých podobách co je dráha dráhou a nechci se smířit s tím, že bych byl u jejího konce a nic neudělal k odvrácení této situace. Máme přijatá usnesení, podepsaná memoranda, zákonný nárok na jízdní výhody, tak musíme udělat vše, aby se tyto dokumenty ctili. Již dvakrát se v letošním roce podařilo vedení OSŽ jízdní výhody uhájit, a za to jim patří velký dík, ale je potřeba, aby to vyšlo i do třetice. Režijka je poslední drážní benefit, který spojuje ČD, ČD Cargo a SŽDC. Když začala transformace železnice, nikdo se zaměstnanců neptal, do které firmy chtějí jít, ale vždy byli všichni ubezpečováni, že se pro ně v podstatě nic nemění. Dnes víme, že to nebyla tak úplně pravda.

A také jste zmínil, že nejste spokojen s informovaností členů OSŽ v této záležitosti. Uvedl jste, cituji: „Nevím, co mám říct členům, vyhrožovalo se stávkou a najednou jsme vycouvali.“ A také jste se velmi zajímal o to, kdy České dráhy oficiálně potvrdí možnost zakoupení časového kuponu pro vlaky jezdící v závazku veřejné služby v Jihomoravském kraji: „Je to někde černé na bílém, že to bude těch 1500 Kč? Není to virtuální nabídka?“ položil jste dotaz. Co vás k tomu vedlo?
Vedla mě k tomu zcela nejasná situace a množící se dotazy k prolongaci. Lidé už se začali pomalu smiřovat s nutností zaplatit si příplatek 1500 Kč, který jim u SŽDC částečně refundoval nově zavedený příspěvek na dopravu ve výši 3600Kč. SŽDC se při podpisu PKS na rok 2020 dne 6. 12. 2019 rozhodla, že režijky pro JMK samostatně řešit nebude a bude na každém, jestli si příplatek zakoupí. Lidem byl stále sdělován termín platnosti od 1. 1. 2020, i když ze zkušeností asi nebyl reálný. Všichni máme v živé paměti, když se prolongace na rok 2018 posunula až na květen, také z důvodu nutnosti úpravy software u pokladen.
Veškeré informace všichni čerpali pouze z webových stránek OSŽ. Zaměstnavatel, ani poskytovatel jízdních výhod (ČD), nic oficiálního nevydal. Také částku 1500 Kč jsme se dozvěděli pouze od odborů, ale oficiální sdělení od ČD ani SŽDC nepřišlo. Vše ještě více vyhrotila informace od zaměstnavatele v pátek 13. 12. 2019, že se určitě nestihne termín doplatku od 1. 1. 2020 a pravděpodobný termín možnosti úhrady příplatku za IDS JMK bude nejdříve od 1. 3. 2020 z důvodu nastavení systému pokladen. Informace přišla v době, kdy už většina zaměstnanců, kteří měli zájem využít příplatek, provedla klasickou prolongaci. Dnes máme 20. 12. 2019 a nikdo z Českých drah nevydal doplnění prolongačního rozkazu pro JMK, i když je v něm napsáno, že bude vydán v nejbližším možném termínu. Tím pádem nikdo stále neví, od kdy a za jakých podmínek bude možné uhradit příplatek za použití vlaků objednaných IDS JMK. Lidé z toho mají špatný pocit, že se s nimi nehraje férová hra. A moc lidí ani nevěří avizovanému termínu 1. 3. 2020. Žijeme v 21. století, vše se zrychluje, vše je online a úprava systému na zaplacení nového příplatku má trvat dva měsíce? Připadá mě to, že se hledají důvody a ne způsoby, jak věc uspokojivě vyřešit. Jedna firma se vymlouvá na druhou a čas plyne, konec roku a tím konec uznávání režijek v IDS JMK se rychle blíží. Nemyslím si, že tímto způsobem si drážní zaměstnavatelé vytvářejí spokojené zaměstnance, kterých ani tak nemají nazbyt.
Členové očekávali, že stávkový výbor učiní razantní kroky, když zainteresované strany jsou k řešení problému laxní. Všichni sledovali webovky OSŽ a čekali na nové informace ohledně plnění usnesení z mimořádného Ústředí OSŽ. Bohužel o činnosti Stávkového výboru OSŽ moc informací nebylo. Měl jsem a stále mám dotazy, kdy tedy bude stávka, když není situace vyřešena.

Na jednání Ústředí OSŽ jste se také zmínil, že „hromada lidí“ vrátila jízdní výhody, tedy uložila je do úschovy. Znamená to tedy, že lidé kolem vás ztrácejí o režijní jízdenky zájem?
Lidé, a tím myslím všeobecně všechny držitele jízdních výhod, by měli stále zájem je využívat, pokud by byla jasně daná pravidla a termíny. Personalistky čelily záplavě telefonátů a nemohly zaměstnancům podat relevantní informace. Prolongace skončila 14. 12. 2019 a do té doby se museli všichni rozmyslet, co s režijkou udělají, a jelikož nevyšly žádné informace k úhradě částky 1500 Kč, tak velká část režijek šla do depozitu. Jednalo se hlavně o rodinné příslušníky a důchodce, ale výjimkou nebyli ani zaměstnanci. Hodně jich režijku využívalo hlavně pro služební účely a brali si ji ze zvyku a nekalkulovali, jestli se jim vyplatí i soukromě.
Po zavedení přípatku za využití vlaků objednaných IDS JMK si to každý dobře rozmyslel. Prolongovali si hlavně zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří režijku využívají aktivně k dopravě do práce nebo k výletům. Jsou i tací, kteří si ji prolongovali s tím, že budou režijku nadále využívat hlavně pro služební cesty, a teď jsou všichni v situaci, že možná zbytečně zaplatili prolongaci a režijky budou moci využít jen na rychlíky a vlaky EC, kterými nejezdí. Dnes si již všichni velice dobře spočítali, kolik je bude od 1. 1. 2020 stát dojíždění do práce s jízdenkou IDS a kolik jim ve skutečnosti režijka šetřila peněz. Bohužel je to jak v životě, člověk si uvědomí co má, až když to ztrácí. Někteří začnou využívat jinou formu dopravy, většinou auto, a to je proti trendu, který se dnes razí: dostat lidi z aut do hromadné dopravy. Doufám, že se situaci podaří jakoukoli formu vyřešit a všichni držitelé jízdních výhod budou moci nadále tento zaměstnanecký benefit od 1. 1. 2020 nadále využívat stejným způsobem, jak byli zvyklí dosud. Problém se totiž netýká jen zaměstnanců SŽDC, jak bývá prezentováno. IDS JMK přestane ve vlacích uznávat jízdní výhody všech jejich držitelů na základě § 33 zákona č.77/2002 Sb., a jen pro zaměstnance ČD, podílejících se přímo na zabezpečení regionální dopravy, JMK umožnil nákup ročních jízdních dokladů IDS JMK za 480 Kč, resp. pro rodinné příslušníky za 990 Kč. Toto má dopad i na všechny drážní důchodce, kteří většinou zasvětili celý svůj život železnici a teď, „na stará kolena“, si budou muset kupovat jízdenky.

Michael Mareš

Právě přítomno: 148 hostů a žádný gestor