OBZOR ke stažení

Mají v dnešní době mladí lidé zájem o práci na dráze, a pokud ano, která zaměstnání je nejvíc lákají? Jaké mohou být pohnutky těch, kteří se rozhodnou pracovat na železnici? A jaké problémy trápí v této nelehké době současné zaměstnance? Přinesl Covid také něco pozitivního, pokud se týká práce OSŽ? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 7 předseda ZV OSŽ Břeclav Karel Tomeček.

Pokud se ohlédnete zpátky do minulého roku, co bylo ve vaší práci jiné, jak se projevila celosvětová pandemie Covidu ve vaší základní organizaci?
Rok 2020 byl z tohoto pohledu rokem nesmírně složitým, epidemie měla vliv na spoustu do té doby „normálních“ činností, především co se týká akcí, pořádaných pro naše členy. Skončili jsme prakticky na jaře, do té doby jsme stihli uspořádat zájezd na lyže do Jeseníků na Ovčárnu, uspořádat ples a zajistit vstupenky na dva koncerty. Pak již nastal útlum, způsobený nouzovým stavem, který trvá prakticky dodnes. Náš závodní výbor řešil a řeší především problémy, které se projevují ve změnách turnusů, týkající se především výluk. S vedením jednotlivých složek (Správa železnic, České dráhy, ČD Cargo) je spolupráce v tomto směru dobrá, dokážeme se vždy domluvit.

Jaké je ve vašem obvodu situace, která se týká zaměstnanosti?
Problémy jsou u ČD Cargo, kde chybí zaměstnanci především u posunu. Tam se lidé moc nehlásí. Nenaplněné stavy jsou i u výpravčích, ale tam se daří je naplňovat. Hlásí se například studenti po ukončení školy (i vysokoškoláci), kteří mají zájem pracovat na dráze. Nejprve formou brigády, jako signalisté, ale pak se rozhodnou udělat kurs na výpravčí a pracovat na dráze trvale. Zajímají se také o práci u Centrálního dispečerského pracoviště. Mnozí z těchto mladých lidí, a jejich počet vzrůstá, vidí svoji budoucnost právě u železnice, i když původně vystudovali jiný obor (například Vysoké učení technické) a to je potěšující.

Mají tito mladí lidé také zájem o členství v OSŽ?
Ano, sami se hlásí, největší motivací pro ně je, zdá se, možnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění se jim jeví jako velice výhodné, neboť jen těžko by hledali tak výhodné podmínky, jaké nabízí prostřednictvím Kooperativa pojišťovny, a. s., právě OSŽ.

Zmínil jste se o problémech na turnusových pracovištích. Jak se to konkrétně projevuje?
S poklesem výkonů jsou některé práce omezovány, při jednání se zaměstnavatelem se však daří zajišťovat, aby ztráty podniku nebyly řešeny na úkor provozních pracovníků. Podařilo se například prosadit, aby náhrada mzdy za odpadlé výkony byla 80 procent, namísto 70 procent. Takový odpadlý výkon se považuje za překážku na straně zaměstnavatele. Tento postoj lidé oceňují, zajímá je ale, co bude dál. Zatím totiž není vidět světlo na konci tunelu.

Kde konkrétně se ve vaší stanici takový pokles výkonů projevil?
Je tomu tak například u vlakových čet a osobních pokladních. Lidé méně jezdí vlakem a výkony u vlakových čet a v osobních pokladnách klesají. V Břeclavi bývají otevřeny tři pokladny, v současné době jsou však otevřené pouze dvě a to ještě ve zkráceném režimu. Zaměstnankyně – osobní pokladní - tak přicházejí o část mzdy, je to ale lepší, než kdyby přišly o práci úplně.

Epidemická situace zasáhla i organizaci voleb před blížícím se Sjezdem OSŽ. Ten byl sice odsunut až na příští rok (2022), volby do závodních výborů však již probíhají. Jaká je situace u vás?
Kandidátky máme sestavené, v našem Závodním výboru kandiduje 23 odborářů. Zasedání našeho závodního výboru a následně i konferenci jsme uskutečnili per rollam, ale volby chceme uspořádat klasickým způsobem – do urniček, zdá se nám to jednodušší než per rollam. Některým členům totiž chybí zkušenosti s touhle volbou a mohlo by dojít k problémům. Volební urny budou rozmístěny spolu s volebním řádem a kandidátkou na pracovištích, kde na průběh voleb bude dohlížet volební komise. Lidé budou volit při nástupu do práce. Bude to trvat sice déle, ale volby to neohrozí.

Mnohá jednání OSŽ jsou nyní prováděna za pomoci techniky, jako například videokonference. Jaké s tím máte zkušenosti?
Zpočátku jsem se trochu obával, jak to bude fungovat, ale zdá se, že technika funguje a daří se plnohodnotně jednat i v mimořádných podmínkách. Netýká se to jen jednání, ale i například různých školení a dalších záležitostí. Mám z toho dobrý pocit, je to i určitý příslib do budoucna, až bude mimořádná situace za námi. Doufejme, že to bude už brzy.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor