OBZOR ke stažení

Vážená kolegyně, vážený kolego, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace probíhají volby do ZV ZO OSŽ Všetaty elektronickou formou per rollam. Na níže uvedeném odkazu, po přihlášení vaším unikátním jménem a heslem, naleznete kandidátní listinu, která slouží jako hlasovací lístek. V rámci volby máte možnost souhlasit nebo nesouhlasit s uvedenou kandidátní listinou. Tolik základní informace, která byla 1. března (2021) rozeslána všem aktivním členům ZO OSŽ Všetaty.

Nakonec na tuto formu hlasování přistoupilo 182 z celkem 195 aktivních členů ZO OSŽ Všetaty (bez důchodců). „Zkušenosti s touto formou máme veskrze pozitivní, výsledkem jsem mile překvapen. Nakonec volilo 131 členů (130 bylo pro, 1 byl proti navržené kandidátce), což je účast přes 70 %,“ říká staronový předseda ZO OSŽ Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons).

Volby do ZO OSŽ tak ve Všetatech proběhly regulérním způsobem v původně navrženém termínu. Všetaty jsou tak jednou z mála základní organizací, možná vůbec první ZO, která má volby za sebou, navzdory usnesení Ústředí OSŽ o posunutí termínu voleb. „A hlavně jsme vymysleli systém, který regulérně umožňuje i v době koronavirové volit, aniž by se lidé potkávali,“ dodává.

Hlasování, které bylo anonymní, proběhlo v termínu od 1. do 12. března 2021. Členové ZO schvalovali složení závodního výboru, delegáty na Podnikové konference i na VIII. sjezd OSŽ. Zvolen na další čtyři roky byl i desetičlenný ZV ZO OSŽ včetně staronového předsedy Petra Tomana. „Obvykle volíme předsedu a ZV zvlášť, ale tentokrát byl na kandidátní listině přesný počet, takže bylo možné volit komplet ZV včetně předsedy – možnosti byly souhlasím, nebo nesouhlasím," říká dále Petr Toman.

Když Ústředí OSŽ 17. února odložilo volby do základních organizací až na červen, mnohým ZV se ulevilo. „Ale my jsme volili v původně navrženém termínu, aniž bychom chtěli posunout termín voleb,“ konstatuje Petr Toman. „Když je něco připraveného, tak je škoda to měnit. Myslím, že do června se nic nezmění. Něco jiného by bylo, kdyby čísla (počtu nakažených) klesala, tak by se dalo o tom uvažovat, ale zatím neklesají, spíše stagnují, takže podle mě bylo zbytečné odsouvat něco, co bychom stejně museli udělat.“

Podle Petra Tomana není systém, který ve Všetatech použili, koncipovaný pouze na volby do ZV ZO, ale lze jej použít kdekoliv a kdykoliv, při různých volbách, je v podstatě přenositelný na všechny ZO ZV. „Stačí mít šikovné ajťáky. Vyzkoušeli jsme si, že v případě zhoršené epidemiologické situace není problém udělat touto formou třeba i podnikové konference, nebo sjezd OSŽ. Systém jsme úspěšně vyzkoušeli už při letošní konferenci, která proběhla ve dnech 4. až 11. ledna 2021 a musím říct, že to mělo daleko větší úspěch než při prezenčním způsobu,“ říká na závěr Petr Toman.

Dopady pandemie však pociťuje Petr Toman i jinak - na privátní podnikové síti PPS od T-mobile: „Dost lidí nás kontaktuje a ruší telefonní čísla z důvodu úmrtí jejich blízkých, jsou mezi nimi i lidé s koronavirem. V rámci členské základny zatím naštěstí žádný ze členů na onemocnění COVID-19 neumřel, byť tam byly i těžší případy s hospitalizací. K dnešnímu dni nemám informaci, že by někdo umřel,“ uzavírá.

Michael Mareš

K elektronickým volbám byl využit software Moodle, který je určen k elektronickým kurzům a výuce, ale jednou z funkcí je i možnost hlasování. Členům, kteří nedisponují vlastní e-mailovou schránkou, byla nabídnuta v případě zájmu možnost získat anonymní údaje od volební komise. Stejnou formou proběhla i lednová konference ZO, kde delegáti schvalovali kandidátní listinu, volební řád, návrh rozpočtu a návrh zásad hospodaření. V případě konference měli delegáti navíc možnost výběru mezi souhlasím - nesouhlasím - zdržel jsem se.

Právě přítomno: 292 hostů a žádný gestor