Evropské předsednictví je podle Martina Kupky příležitost Evropě ukázat, co Česká republika umí. My jsme se ministra dopravy zeptali, jestli české předsednictví pomůže vyřešit i problémy českých dopravců. Otázky jsme mu položili v pátek 24. 6. na snídani s novináři.

Domníváte se, že české předsednictví v Radě EU posune termíny výstavby vysokorychlostních tratí (VRT), že v podstatě urychlí jejich výstavbu? Tedy, že se VRT v ČR lidem přiblíží natolik, že nebudou o nich jen číst, ale je i používat?
Určitě nám to napomůže k tomu, abychom měli šanci sehnat a zajistit finanční prostředky, protože bez dohody nad sítí TEN-T by bylo reálně mnohem složitější sehnat dostatek finančních prostředků i z EU. Určitě se nebudeme spoléhat a nemůžeme se spoléhat jenom na dotace, budeme hledat další nástroje financování formou PPP, popřípadě i cestou úvěrového financování. To je vlastně největší současný úkol ministerstva, protože víme, že národních zdrojů bude nedostatek, pokud se nechceme bezhlavě zadlužovat, že tedy potřebujeme najít způsob, jakým pokračovat v investičním tempu a splácet infrastrukturní dluh.
Takže bude to důležitá věc a co musím říct, a to je možná víc v té rovině neformální: některé evropské projekty pro svoji důležitost dokázaly v minulosti dosáhnout na významně větší alokaci, větší podíl evropských peněz z celkového objemu investic, příkladem je třeba síť Via Baltica. A my tuto ambici máme i u projektu Via Vindobona, i díky tomu, že jsme ve spojení s dalšími silnými evropskými hráči, jako jsou Německo a Rakousko, ale i Polsko.
Kdo se věnujete železnici, tak víte, že nás dlouhodobě tíží propojení Ferdinandky, neboli Rakouska a Polska přes Českou republiku, protože ta trať opravdu praská ve švech. Potřebujeme co nejrychleji její posílení, a také se samozřejmě zaměřujeme na Via Vindobona, ale zároveň pracujeme i na zkvalitnění tahu mezi Rakouskem, jižní Moravou a Polskem. Takže ano, české předsednictví je cesta, jak v dobrém na sebe upoutat pozornost a zajistit pro naše projekty větší podporu.

V úvodu setkání s novináři jste chválil společnost ČD Cargo za její iniciativu v rámci přeprav obilí z Ukrajiny na Západ…
ČD Cargo, ČD, ale i další dopravci, abych byl spravedlivý, v ukrajinské krizi fakt uspěli. A takový je i ohlas ze zahraničí. Například polské PKP dávají najevo vděčnost za pomoc, kterou učinily České dráhy formou zapůjčení souprav. Byli jsme vedle národních dopravců první na hranicích, abychom pomáhali a zároveň abychom jim pomohli i s další logistikou. Takže v téhle zkoušce dopravci na železnici opravdu uspěli.

…A přitom se ČD Cargo potýká s problémy, za které úplně nemůže. V minulosti tady byl tlak na konkurenceschopnost této společnosti: společnost musela prodat nebo vyřadit řadu vagonů, které by teď potřebovala. K tomu je třeba připočíst problémy spojené s ECM (certifikace opravárenských činností). Takže společnost je pod tlakem: očekávání od ní jsou veliká, společnost by mohla více vozit, ale nemá čím…
Popravdě řečeno, většina evropských dopravců má velké problémy s nedostatkem vozidel. Když tady byl šéf Rakouských drah, tak to zmiňoval jako jeden z největších problémů. Dokonce v Rakousku v ranních špičkách ve velkých městech museli povolat bezpečnostní agenturu a policii, aby dokázali regulovat toky cestujících, jednak z důvodu zavedení tzv. KlimaTicketu a z něj vyplývajícího většího zájmu o cestování vlakem, ale samozřejmě i z důvodu nedostatku vozidel, díky nimž by byli schopni posílit kapacitně železniční osobní dopravu. A situace v ČR je opravdu ještě horší. Koneckonců víte, že se s ECM potýkáme i v osobní dopravě. Nicméně děláme, co můžeme: ČD i další dopravci dělají, co můžou, aby dokázali uspokojit poptávku a zkvalitnit vozový park.

Poslední moje otázka směřuje na POZE (podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů), to je asi to, co aktuálně ČD Cargo nejvíc trápí…
Vyhlásili jsme ROCET (dotace ROCET, tj. Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2022), byl to jeden z oříšků, a já nemám žádné zvláštní potěšení ani nutkání nasazovat na předchozí vládu, ale říkám jasně faktum, že přestože tady byl ROCET ve svých pravidlech schválený a zavedený, tak ale v rozpočtu na letošní rok na něj nebyla jediná koruna! Železničáři, dopravci v nákladní dopravě, dostali naslibováno, ale předchozí vláda pro to nepřipravila podmínky. Tohle se podařilo napravit, v tuto chvíli ROCET proběhl, dopravci už dostávají kompenzace za loňský rok, tedy za rok 2021. Zároveň od podzimu minulého roku platí novela energetického zákona, která přinesla do české normy záměr odpustit POZE všem dopravcům v závislé trakci, tzn. nejenom železničním dopravcům, ale i dopravním podnikům, ať už jde o trolejbusy, nebo tramvaje, nebo metro. Ale aby došlo k odpuštění POZE, je potřeba to notifikovat v Bruselu, aby nešlo o nedovolenou veřejnou podporu. Spustili jsme ten proces na konci února, abychom dokázali tím úspěšně projít, abychom dokázali už pro letošní rok pro dopravce zajistit, že budou mít v POZE tuhle významnou úlevu…

A už to notifikováno bylo?
Ještě ne.

A pomůže k tomu české předsednictví?
…Kdybychom čekali na české předsednictví tak už je pozdě. Jednání probíhala už dávno předtím, já jsem v poměrně intenzivním telefonním kontaktu s eurokomisařkou Margrethe Vestagerovou, která tohle téma má na starosti.

Takže tipnete si, kdy bude POZE schváleno?
Mám z jejich strany jasný příslib, že poté, co se vypořádají z celou řadou notifikací kvůli covidovým kompenzacím, které ještě teď v jednotlivých státech dobíhají, tak že se na to vrhnou jako na prioritu. Problém je že stejná eurokomisařka má na starosti celou řadu jiných českých témat, ale tohle má opravdu prioritu. Netroufnu si říct, jestli to bude do měsíce, nebo do dvou, ale byl bych rád, kdybychom to zvládli v tomto horizontu.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 593 hostů a žádný gestor