Lokální železniční trať ze Šakvic do Hustopečí u Brna (SŽDC č. 254) byla od samého počátku pověstná svojí nedochvilností. Zdejší obyvatelé, mezi nimiž velkou část činili Němci, ji proto trochu posměšně nazývali Šnečí dráha (německy Auspitze Schneckebahn).

 

Výjimkou totiž nebývalo ani několikahodinové zpoždění. Potencionální cestující proto často chodili z Hustopečí do Šakvic raději pěšky – zkratkou to nebylo ani těch sedm kilometrů, které trať díky obloukům měří. Trať byla postavena v roce 1894, v loňském roce tedy oslavila 120. výročí svého vzniku. Za tu dobu se na ní příliš nezměnilo, pouze poněkud uvadla krása nádraží v Hustopečích. To bylo ve své době velice elegantní, náležela k němu dokonce i honosná restaurace se zahradou, takže nádraží sloužilo i jako místo odpočinku občanů.

V roce 1909 koupil trať ze Šakvic do Hustopečí u Brna podnikatel Jakob Redlich, osobní doprava však stále zůstávala jakousi „Popelkou“, přednost měla nákladní doprava, která zajišťovala přepravu koní a vína. Po roce 1918 byla trať zestátněna tehdejšími ČSD, které na nich provozují dopravu dodnes (v současné době pod hlavičkou Českých drah). Vlaky zde dnes jezdí v pravidelném taktu, zpoždění bývají výjimkou a obsazenost vlaků je vcelku uspokojivá. Pokud se týká nákladní dopravy, objeví se zde občas manipulační vlak ČD Cargo, který z Hustopečí odváží vozy naložené kovovým šrotem. Jiný přepravce zde již o železnici v současné době zájem nemá.

Trať je provozována podle předpisu pro zjednodušenou dopravu (D3) ze Šakvic, připravuje se však její převedení k dálkovému řízení z Přerova. Současně se chystá i její elektrifikace, což potvrdili vloni v červnu svým podpisem starosta Hustopečí, první náměstek ministra dopravy, generální ředitel SŽDC a jihomoravský hejtman. Zdejší železničáři jsou však poněkud skeptičtí. „Za posledních 30 let, co zde sloužím, se elektrifikace tratě chystala už nejméně třikrát a nikdy k tomu nedošlo. Ani v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se zde mělo něco stavět,“ říká šakvický výpravčí Zdeněk Sadílek. Podle výše zmíněné dohody by elektrifikace měla být hotova v roce 2017.

Pokud se sliby politiků splní, budou mít hustopečští občané přímé spojení s moravskou metropolí Brnem, kam by měly po provedené elektrifikaci zajíždět vlaky z Hustopečí, vedené moderními elektrickými jednotkami. Velkou konkurencí je však nedaleká dálnice, spojující Brno s Břeclaví, která vede přímo přes Šakvice.
Miroslav Čáslavský

 P.S.: Autor tohoto článku se omlouvá všem čtenářům Obzoru č. 2 za nedopatření, kterého se dopustil v reportáži o železniční stanici Hustopeče u Brna. V článku je několikrát (včetně nadpisu) uvedena železniční stanice Hrušovany u Brna, která sice leží v blízkosti Šakvic (na trati Břeclav – Brno), s tratí Šakvice – Hustopeče u Brna však nemá nic společného, snad kromě počátečního písmena „H“ a přívlastku „u Brna“.

Právě přítomno: 170 hostů a žádný gestor