V pořadí třetí ze seriálu školení OSŽ o kolektivní smlouvě Českých drah (po Přerovu a Brnu) se uskutečnilo v úterý 27. ledna ve velkém sále železniční stanice Praha hl. n. Školení, kterého se zúčastnilo čtyřicet zástupců ZO OSŽ z Prahy a Středočeského kraje, moderoval tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb.

Za předsednickým stolem dále usedli předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun a tajemnice PV Věra Nečasová. V sále byli přítomni rovněž zástupci ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ (ESO), takže tým, který byl účasten na kolektivním vyjednávání v loňském roce, byl téměř kompletní.

Úvodního slova se ujal Vladislav Vokoun, který vysvětlil nejdůležitější změny v PKS Českých drah pro rok 2015. „Při srovnání s loňskou kolektivní smlouvou došlo jen k několika málo úpravám, převážná většina ustanovení, včetně všech bonusů, byla převzata z loňské kolektivní smlouvy. Dá se proto říci, že letošní kolektivní smlouva doznala oproti loňsku změny pouze k lepšímu,“ konstatoval Vladislav Vokoun. Ten dále vysvětlil, že loňský rok byl pro vyjednávání velice náročný a to především z toho důvodu, že se několikrát změnil management na místech ve vedení Českých drah a na ministerstvu dopravy. „Pro nás, jako pro vyjednavače, to znamenalo neustálé a složité vysvětlování podstaty kolektivní smlouvy a úlohy odborů.“ Podle dalších slov Vladislava Vokouna byl rok 2014 složitý i z pohledu legislativy, kdy hrozila změna daňových zákonů, které by se dotkly například odstupného, ale i různých benefitů, včetně jízdních výhod. „Nakonec ale k žádným změnám, které by ohrozily navržený text kolektivní smlouvy, nedošlo,“ konstatoval Vokoun.

Za nejdůležitější změny v PKS pro rok 2015 označil vedoucí vyjednávacího týmu za OSŽ některé změny ve vyrovnávacím období u zaměstnanců dispečerského aparátu GŘ ČD, rozšíření článku, týkajícího se důležitých osobních překážek v práci, či změny v řádu pro odměňování zaměstnanců, kde došlo u vybraných profesí k navýšení výkonových odměn. Za velice pozitivní označil rovněž zvýšení mzdových tarifů o 2,9 %, kde bylo nutné trpělivě vyjednávat s Federací strojvůdců, která požadovala pro své členy, dle názoru zástupců OSŽ, nereálný nárůst platů. „Došlo také ke zvýšení některých mimořádných odměn,“ upozornil Vladislav Vokoun.

Po vysvětlení změn, kterým bylo věnováno na školení nejvíce času, přišla na řadu tajemnice PV OSŽ Věra Nečasová, který vysvětlila zásady Sociálního fondu pro rok 2015. „Jako velké pozitivum se dá označit skutečnost, že oproti loňskému roku nedochází k poklesu objemu sociálního fondu ČD,“ zdůraznila Nečasová.

Mikuláš Hubicsák z oddělení ESO OSŽ-Ú seznámil poté přítomné se změnami v oblasti pracovněprávních předpisů, s přípravovanou takzvanou urgentní novelou Nového občanského zákoníku a s některými interními předpisy OSŽ.

Vladislav Vokoun poté přiblížil aktuální a koncepční otázky OSŽ v roce 2015, přičemž zdůraznil přípravu oslav 25. výročí OSŽ. „Jsme jeden z nejsilnějších odborových svazů v republice a máme být na co hrdi, oslavy proto mají velice dobrý důvod,“ poznamenal. Jako další velký úkol pro OSŽ označil účast při vyjednávání o novele Zákona o drahách č. 266/94, který je již v mnoha směrech naprosto nevyhovující. „Složitý bude zejména paragraf o úhradě zvýšených nákladů Českých drah, zejména při organizování náhradní autobusové dopravy. V letošním roce se bude konat kolem šesti tisíc výluk a zvýšené náklady na zajištění náhradní dopravy mohou dosáhnout až 450 milionů korun,“ konstatoval. Závěrečný bod patřil diskusi účastníků školení, která se týkala svátkového práva, odpočinku mezi směnami, práce letmo a dalších otázek, které nejvíce trápí zaměstnance Českých drah v provozu.

Školení o nové PKS Českých drah pokračovala 29. a 30. ledna, a to v Českých Budějovicích a v Pardubicích, a budou ukončena 4. února v Plzni.

Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor