OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 jednal v Praze, v sídle OSŽ, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Úvod tentokrát obstaral tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb, který kolegy z dceřiné společnosti ČD Cargo přišel informovat o průběhu kolektivního vyjednávání u ČD, mimo jiné i o tom, že návrh KS u ČD je vůči zaměstnancům vstřícnější, než u společnosti ČD Cargo.

Odborové centrály působící u ČD již vytvořily vlastní oponentní návrh, v němž je například zapracovaná změna týkající se maximální délky dělené směny (dělená směna v domovské jednotce může být zavedena až po souhlasu domovské ZO), či prodloužení tzv. nástupní doby vinou extrémní výlukové činnosti. „V pondělí 23. 11. 2015 začínáme s managementem jednat z očí do očí,“ dodal Antonín Leitgeb (více o dění u ČD v samostatném článku Podnikový výbor OSŽ při ČD: jaká je budoucnost opravárenství?)
Poté již přišly na řadu záležitosti týkající se čistě společnosti ČD Cargo. V úvodu tohoto bloku informoval Radek Nekola o projednávání nadbytečnosti (respektive o diskusi na téma, co ještě optimalizace je, a co už je zásah do zaměstnanosti) na setkání odborových centrál s managementem společnosti v pondělí 26. 10. 2015. „Je to nejhorší dialog za poslední léta, kritizovali jsme vedení společnosti za způsob jednání, který tady ještě nebyl a který vede k vyostřování dialogu i na výkonných jednotkách,“ konstatoval Radek Nekola.
Ostatně tento trend (vyostřování dialogu) se podle něj promítá i do kolektivního vyjednávání. „Z toho pak pramenilo rozhodnutí předsedy představenstva, že musí být nastartována diskuse a že veškeré diskuse o snižování počtu zaměstnanců musí být nejprve projednány na úrovni podnikových výborů a až po projednání se může tento proces odehrát na výkonných jednotkách,“ zdůraznil. I proto bude kolektivní vyjednávání ze strany managementu vždy vedeno konkrétní pověřenou osobou, která bude mít „rozhodovací pravomoc“.
Radek Nekola dále informoval o nedávné schůzce s premiérem Bohuslavem Sobotkou na téma jak pomoci železnici. „Pro rok 2016 se připravuje rozhodnutí o snížení poplatku na úrovni 80 %, upozornil jsem v této souvislosti pana premiéra, že by se ministerstvo dopravy mělo zabývat už rokem 2017, aby nenastal problém z hlediska dodržení lhůt,“ uvedl Radek Nekola dále s tím, že o výši a formě státní podpory vůči jednotlivým vozovým zásilkám není ještě rozhodnuto (může to být znovu formou slevy, mluví se o 99 %). „Pan premiér má obrovský zájem o dění na železnici; při této příležitosti jsem ho informoval o tom, že komunikace - sociální dialog - neprobíhá na ČD Cargo úplně standardně.“
Radek Nekola rovněž mluvil o vzájemné averzi obou managementů (ČD a ČD Cargo), což je vidět i na „ohlodaném“ návrhu kolektivní smlouvy u společnosti ČD Cargo. „Není přece možné, abychom na začátku kolektivního vyjednávání slyšeli, že je to z důvodu výplaty dividend pro České dráhy!
Další část jednání byla věnována dokumentům, které na jednání PV přišel obhajovat personální ředitel ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář, tedy materiálům, které souhrnně popisují rušená místa a z toho vyplývající personální dopady v měsících listopad a prosinec letošního roku, včetně změn technologií. Radek Nekola k tomu poznamenal, že na jednu stranu společnost propouští, na druhou stranu kvůli nedostatku zaměstnanců v opravárenství nebyla schopna zákazníkům přistavit 2800 vozů. „Není to právě kvůli nedostatku zaměstnanců v opravárenství?“ položil Radek Nekola řečnickou otázku. „Důvodem pro propouštění musí být vždy nadbytečnost, nicméně očekáváme, že za tyto zaměstnance bude v budoucnu přijata adekvátní náhrada, už jen vzhledem k prohlášení vedení společnosti, že si opravy budeme dělat vlastními silami.“ Společnosti ČD Cargo chybí zejména absolventi se středoškolským vzděláním a specialisté vyučení v technických oborech.
Mojmír Bakalář poté blíže vysvětlil předložený materiál, na jehož podkladě má dojít k organizačním změnám, a to buď na základě technologických změn v jednotlivých organizačních složkách (úbytek cca 77 zaměstnanců, včetně centrály = GŘ ČD Cargo), nebo v rámci organizačních změn souvisejících se změnou grafikonu (snížení početního stavu o 13 osob). Jak Radek Nekola dále uvedl, je pro něj nepřijatelné, aby důvodem pro odchod zaměstnanců byl důchodový věk. „Rád bych viděl racionální zdůvodnění, proč odcházejí ti, kteří opravují vozy. Nejen společnosti ČD Cargo, ale i u ČD a DPOV chybějí zámečníci a elektrotechnici – a my je chceme s maximálními výhodami propustit?“ konstatoval Radek Nekola s tím, že celkově jde o 28 zaměstnanců (z toho 12 vysoce kvalifikovaných odejde například z SOKV Ostrava). „A my tím oslabíme již takhle slabou opravárenskou kapacitu o dalších 28 zaměstnanců? To je rozebírání podniku! Tím, že se zvýšeným odstupným snažíme lidem pomoci, si zároveň vypouštíme rybník.“
V samotném závěru jednání, v rámci diskuse, se členové PV OSŽ při ČD Cargo, a. s., shodli, že pro „vážné nedostatky dokumentu jej nemohou považovat za projednaný a očekávají, že management tento materiál doplní“. Součástí zmíněného materiálu je i organizační změna v rámci PJ Praha (sloučení čtyř pracovišť do dvou bez dopadu do zaměstnanosti), ke změnám hranic obvodů dojde i v rámci provozních pracovišť Otrokovice a Olomouc, opět bez dopadu do zaměstnanosti.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 294 hostů a žádný gestor