OBZOR ke stažení

Konečná verze návrhu přidělení počtu míst delegátů, to byl jen jeden z mnoha návrhů, předložených ke schválení členům Podnikového výboru OSŽ SŽDC na prvním letošním jednání v Praze 26. ledna 2017. Z dalších návrhů, formulovaných jako doporučení PV účastníkům Podnikové konference SŽDC (18. května), je návrh na rozšíření počtu členů PV na 29 (rozšířeni o zástupce SŽG, SS a TÚDC a paritně posílení zastoupení ŘP z OŘ s největším počtem členů za ŘP - Praha, Hradec Králové a Brno). Podnikový výbor také doporučil konferenci podpořit kandidaturu současných členů revizní komise OSŽ a přijal návrh tajemníka PV Adolfa Hradílka doporučit konferenci nominaci Mgr. Martina Malého jako kandidáta na předsedu OSŽ (návrh na kandidaturu Martin Malý přijal).

Podnikový výbor dal také jasný mandát v několika bodech členovi pracovní komise pro strukturu OSŽ, tajemníkovi PV Adolfu Hradílkovi, na další jednání. Lednové jednání PV bylo také premiérou pro nově zvoleného člena Ing. Jana Hemalu, který jako zástupce Výborů SON byl do PV nominován (a má pouze hlas poradní). Po celé jednání PV byl hostem předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který po kontrole plnění úkolů dostal slovo. Informoval o průběhu jednání Ústředí OSŽ 25. ledna (informace je již na webových stránkách) a jednání pracovní komise pro strukturu OSŽ. Pokud jde o situaci na železnici, tak podle jeho slov „se teď souboj o českou železnici odehrává na Českých drahách“. Zopakoval pak řadu informací z důležitých jednání, zejména o jednání pléna tripartity 16. ledna. (tyto informace jsou rovněž již na webu OSŽ). Jaroslav Pejša pak podrobně objasnil důvody, které jej vedly k tomu, že změnil své rozhodnutí nekandidovat na sjezdu na předsedu OSŽ a na dotazy novinářů sdělil, že tuto funkci hodlá obhajovat, pokud jej nějaká skupina navrhne. To se také stalo, když jej Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání v Praze 24. ledna navrhla (návrh je do jednání Konference seniorů, která se bude konat 20. 6. v České Třebové). V závěru svého vystoupení se pak předseda OSŽ vrátil k bodům, které zůstávají k řešení pracovní komise pro strukturu OSŽ a týkají se mj. počtu členů Ústředí OSŽ, představenstva a funkce výkonného tajemníka OSŽ.
Na další část jednání pak dorazil ředitel personálního odboru GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Úvod jeho vystoupení přítomné lehce pobavil, když jej zahájil sdělením „ustoupili jsme hodně daleko (myšleno v PKS), je to pravda, na druhé straně doufám, že nalezneme dostatek zdrojů, abychom do takto ustoupené pozice zaměstnavatelem těmto povinnostem mohli dostát.“ Uvedl pak řadu událostí, ke kterým v průběhu roku u SŽDC došlo. Přiblížil vývoj v dosažené průměrné mzdě zaměstnanců a jejím zvýšení v průběhu roku, nárůstu nominální mzdy o 2,6 %. Kvitoval i to, že k příznivému mzdovému nárůstu nedošlo vlivem nárůstu přesčasové práce. „Jsme v roce, kdy chceme nastartovat obnovu majetku, který k nám přešel v souvislosti s prodejem části závodu.“ V tomto roce bude dál postupovat centralizace řízení provozu a budeme dále rozšiřovat elektronizaci našich životů ve vztahu zaměstnance k zaměstnavateli, řekl dále Koucký. Hovořil i o uzavřených rámcových zásadách čerpání FKSP a přípravě prozatímního rozpočtu pro všechny OJ včetně SON, dojde k posílení HZS o 45 zaměstnanců, pro 2. fázi převodu pozemků budou posíleny SŽG a pro účely diagnostiky rovněž TÚDC. Dále nás čeká 147 akcí na úseku správy majetku, nemáme ještě ukončené výběrové řízení pro poskytovatele kondičních pobytů. To je jen malý výčet několika z mnoha informací, které by vydaly na samostatný článek. Následovala diskuse, kde mimo jiné předseda PV Martin Malý otevřel otázku řešení nákladů na užívání prostor odborovými organizacemi po převodu budov železničních stanic k SŽDC. Tady došlo ke shodě na postupu sestavení přehledu aktuální situace, kdy členové PV vstoupí do jednání s příslušnými řediteli SON a OŘ. Ke slovu se pak dostala i Ing. Kohoutová, která seznámila přítomné se všemi pokyny GŘ, které byly vydány k pracovní době zaměstnanců, cestovním náhradám, s vydáním nových mzdových výměrů, realizací vyplacené mimořádné odměny zaměstnancům atd. Požádala také o zaslání přijatých zásad použití FKSP v OJ. Bc. Dolejšová pak informovala o databázi důchodců, bývalých zaměstnanců, kteří se účastní sportovních a kulturních akcí, pořádaných ve spolupráci odborů a SŽDC, nově budou evidováni pod konkrétním číslem u SŽDC, obdobně jako zaměstnanci. Tady bylo navrženo doplnit u jména i datum narození. Poslední část jednání PV se pak věnovala přípravám na konferenci SŽDC.
Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor