Dne 17. dubna 2024 se prostorách Evropského parlamentu uskutečnil diskuzní kulatý stůl k aktuálním problémům železniční nákladní dopravy v Evropě. Akce pořádaná ETF se konala pod záštitou europoslance Reného Repasi (Německo, Sociálně-demokratická strana). Iniciátory akce byli zástupci německých a francouzských železničních odborů (EVG a CGT Cheminots), jejichž národní nákladní dopravci DB Cargo a SNCF Fret jsou již více než rok vyšetřováni Evropskou komisí pro podezření z nedovolené státní podpory. V případě, že Komise rozhodne v jejich neprospěch, bude to mít pro oba dopravce nejen finanční dopady v podobě vysoké pokuty, ale rovněž by došlo na rozsáhlé propouštění zaměstnanců a omezení poskytování přepravních služeb.

Kromě zástupců odborů a rady zaměstnanců DB Cargo se panelové diskuze rovněž zúčastnili zástupci německých společností z průmyslových odvětví (oceláři, výrobci kolejových vozidel, chemie), pro které je dopravce DB Cargo klíčovým partnerem. Francouzští odboráři vyjádřili obavy, že pokud Komise nařídí reorganizaci francouzského Carga a omezí jeho působnost na trhu po dobu 10 let, přejde přeprava zboží na silnici, neboť žádný jiný dopravce nebude schopen národního dopravce nahradit.

Všichni přítomní panelisté se shodli, že základním předpokladem je zvýšení investic do železniční infrastruktury. Nákladní železniční doprava by neměla být předmětem konkurence, ale veřejnou službou, pokud má být dosaženo cílů, které si stanovily Green Deal a iniciativa Shift2Rail. Železniční společnosti by neměly soutěžit mezi sebou, ale vytvořit jednotnou evropskou síť, aby železnice jako celek mohla konkurovat silniční dopravě. Protože Green Deal a liberalizace spolu nejdou dohromady.

První místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s. Radek Nekola, který se akce také zúčastnil, dodává: „Jsem rád, že se konečně začíná hovořit o nákladní železniční dopravě, bohužel až nyní, když se do potíží dostaly země jako je Německo či Francie. Když téměř zkrachovalo Cargo na Slovensku nebo v Maďarsku, tak to nikoho v Bruselu nezajímalo. Nyní je důležité, aby se Evropa dohodla na společném postupu a schválila jednotnou evropskou politiku pro nákladní železniční dopravu. Ani naše ČD Cargo nemůže donekonečna ze svých prostředků dotovat ztrátové jednotlivé vozové zásilky. Prostředky, které plynou do tohoto segmentu, nám chybí v investicích do majetku, a především ve mzdách našich zaměstnanců. Bez vyřešení evropské železniční nákladní koncepce se pak nemůžeme pustit do dalších finančně náročných projektů, jaké před železnici stojí. Mám tím namysli například jednotné zavedení automatického spřáhla( DAC) rámci celoevropské sítě“.

Zástupci Komise Kristian Schmidt, ředitel sekce pozemní dopravy GŘ pro Mobilitu a dopravu  (DG MOVE) ani Dario Bazargan, Politický tajemník sekce pro námořní a železniční zásobování,  GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW), jejichž účast byla avizována, se nakonec jednání nezúčastnili.

 

PhDr. Helena Svobodová

vedoucí KP OSŽ

Právě přítomno: 219 hostů a žádný gestor