Více než tři desítky seniorů přivítala 9. listopadu předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková v zasedací síni ZV OSŽ Ostrava hl. n. Přítomni byli předsedové a místopředsedové Klubů seniorů OSŽ z celého Moravskoslezského kraje, jakož i zástupci sportovců z těchto klubů. Od předsednického stolu je pozdravili také předsedkyně a místopředsedkyně ZV OSŽ Ostrava hl. n. Blanka Lomnančíková a Ivana Strbačková a předseda OSŽ Martin Malý. Na podobných setkáních se moravskoslezští senioři scházejí pravidelně dvakrát do roka (duben, listopad), aby si vyměnili zkušenosti z práce jednotlivých klubů a současně vyslechli aktuality z práce OSŽ jak ve svém obvodu, tak celostátní.

Úvodní slovo po zahájení a přivítání přítomných patřilo předsedovi OSŽ Martinu Malému, který přiblížil seniorům aktuální situaci v OSŽ , která je v současné době zcela zaměřena na nelehká kolektivní vyjednávání ve všech drážních podnicích (České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic). „Již třetím rokem ztrácejí železničáři nemalou část svých výdělků, což je spojeno s vysokou inflací a souhrnem opatření, které přináší vládní ozdravný balíček,“ konstatoval předseda. Jak dále dodal, na odbory v souvislosti s vládním balíčkem dopadne nejvíce snížení benefitů, které mají být omezeny na nejnižší možnou míru, což se v nemalé míře dotkne také seniorů v podobě menší nabídky zvýhodněné rekreace, či sportovních a kulturních podniků. Podnikové výbory OSŽ jednotlivých železničních podniků se proto sjednotily na společném postupu a budou trvat na odpovídajícím zvýšení mezd, jakož i na zachování benefitů. Podepsání kolektivních smluv se tak ocitlo u všech tří podniků v ohrožení.
S informacemi o činnosti ZV OSŽ Ostrava hl. n. vystoupila předsedkyně Blanka Lomnančíková a její slova doplnila místopředsedkyně Ivana Strbačková. Informace z aktuálního dění v SOKV Ostrava podal předseda OSŽ u této společnosti Pavel Kundrik. Následovaly odpovědi na dotazy přítomných předsedů a místopředsedů klubů na možnosti benefitů, rekreace, na prolongaci železničních průkazek a také na změny v uznávání železničních průkazek v jednotlivých krajích.
Danuše Polášková poté vyzdvihla účast moravskoslezských sportovců – seniorů, kteří na Sportovních hrách seniorů OSŽ v Potštejně již podruhé za sebou obsadili první místo. Členové družstva sportovců pak byli odměněni malým věcným dárkem a poděkováním.
Závěr setkání patřil jednotlivým předsedům a předsedkyním klubů, kteří přednesli poznatky z činnosti klubů. Celkem je v Moravskoslezském kraji evidováno 12 klubů seniorů OSŽ, které sdružují celkem 914 seniorů. Poněkud smutné bylo konstatování, že s věkem přicházejí také nemoci a snížení pohybových možností, takže činnost některých klubů se tomu musí přizpůsobit. Téměř ve všech klubech rovněž postrádají příliv nových členů z řad čerstvých seniorů.
Danuše Polášková v závěru poděkovala všem přítomných za jejich práci v klubech a ocenila jejich snahu o naplnění volného času seniorů.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 190 hostů a žádný gestor