OBZOR ke stažení

Tentokrát připadla role hostitelů slovenským kolegům a společné jednání českého PV OSŽ SŽDC se členy PV OZŽ ŽSR (Železnice slovenskej republiky) se uskutečnilo ve dnech 14. - 16. března v Podhajské. To je obec, kterou - díky termálním lázním, kam se jezdí za odpočinkem a relaxací - navštěvují také řady českých turistů. Tady, v areálu lázní, se sešli na společné večeři členové obou podnikových výborů spolu s pozvanými hosty.

Místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV ŽSR Ing. Darina Fabuľová přivítala našeho generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého, za slovenskou stranu Ing. Miroslava Kocáka, náměstka GŘ ŽSR pro provoz, Ing. Dušana Šefčíka, náměstka GŘ pro ekonomiku, MSc Pavola Hudáka, náměstka GŘ pro lidské zdroje a Ing. Mário Oleša, ředitele O510 GŘ. Za hospodářské vedení SŽDC Ing. Pavla Kouckého, personálního ředitele, Bc. Jitku Dolejšovou, dále předsedu OZŽ Mgr. Františka Zaparanika, místopředsedu OZŽ Ľudevíta Mikloše, předsedu Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého spolu s tajemníky PV. Samozřejmě také všechny přítomné české a slovenské členy PV. „Jsem velmi rád, že dobře funguje spolupráce nejen mezi naší a slovenskou železnicí, ale také mezi našimi a slovenskými odborovými svazy,“ řekl Ing. Surý. Zmínil se pochvalně o turnaji v kopané, který má hezkou přátelskou atmosféru a je každoročně pořádán Odborovým sdružením železničářů. „Setkáváme se nejen tady při sportu se slovenskými kolegy, ale i na takových akcích, jako je brněnská VINOPA.“ Zmínil se také o uzavřené PKS na SŽDC a připomněl, že letošní rok je významný pro OSŽ konáním podzimního sjezdu. Popřál všem hezký večer a omluvil se, že se nemůže účastnit společného jednání, které se konalo další den.

Druhý den, 15. 3. dopoledne, měly oba podnikové výbory samostatná jednání. Náš PV s účastí Ing. Pavla Kouckého a Bc. Dolejšové zrekapituloval stav plnění uložených úkolů, u řady z nich konstatoval, že dále trvají. To se týkalo mimo jiné Hasičské záchranné služby SŽDC, kde tajemník PV Adolf Hradílek a člen PV Marcel Bortl informovali o hledání finančních prostředků na realizaci plánovaných staveb, kdy jsou vyčleněny prostředky na novou techniku a vybavení, ale nejsou prostory, kam je uložit. V bloku informací zazněla zpráva z jednání komise pro strukturu OSŽ, novém pojišťovacím produktu pro zaměstnance, jeho výhodnosti s použitím příspěvku zaměstnavatele. Jedná se o pojištění s jednotným příspěvkem SŽDC 750 Kč měsíčně, které by v případě uzavření smlouvy se SŽDC mohlo být novým zaměstnancům nabízeno namísto kapitálového životního pojištění NN Životní pojišťovny, které pojišťovna přestala novým zaměstnancům SŽDC nabízet ke 30. 11. loňského roku. K tomu proběhla i rušná diskuse, kdy někteří členové PV dokonce navrhovali na nové produkty životního pojištění vůbec nepřispívat a namísto toho poskytovat pouze příspěvek na penzijní připojištění navýšený o 750 Kč. „Mělo by být ponecháno na vůli zaměstnance, jaký produkt si vybere,“ uzavřel diskusi o výhodnosti, nebo nevýhodnosti investičního životního pojištění tajemník PV Petr Štěpánek. O obsahu jednání Republikové rady řízení provozu 3. března v Praze a společném jednání OC (odborových centrál) s vedením SŽDC 24. února, kde byl předložen rozpis MOON a prostředků FKSP pro OJ, hovořil předseda PV Martin Malý. Připojil také některé ze svých poznatků a dojmů z jednání železniční sekce ETF v Bruselu 9. března, kterého se účastnil. Mimo jiné poznamenal, že „podnikatel pan Jančura plánuje jezdit do Vídně s tím, že by se měnily posádky vlaků na hranicích, což by měla zajišťovat personální agentura. Toho se rakouští železniční odboráři samozřejmě obávají.“

„Mnohé tu bylo již diskutováno, jedna z věcí, která trápí naše zaměstnance, jsou režijní jízdenky, to tu ještě nebylo otevřeno,“ zahájil své vystoupení Ing. Koucký. Celou věc budeme pozorně sledovat a jistě existuje názor, jak by se mělo postupovat z hlediska SŽDC, řekl. Dále hovořil o postavení zaměstnanců HZS u nás a na Slovensku. Doplnil také informace k novému produktu investičního životního pojištění, hovořil o tom, co se řeší v současné době v oblasti čerpání prostředků z C-FKSP, o začínajícím nástupu zaměstnanců na KOP s tím, že podle jeho názoru „není problém“ akceptovat návrh OSŽ na rozšíření portfolia ozdravných pobytů o tzv. dodatkové ozdravné pobyty pro pojištěnce ZP MV. O řadě témat ve vystoupení Ing. Kouckého se pak dlouze diskutovalo, například o tom, jak by mohla probíhat nabídka ozdravných pobytů zaměstnanců, o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu při dopravní nehodě na pracovní cestě, o využívání prostor pro činnost odborové organizace atd. Tématu pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem se podrobně věnoval JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO-Ú OSŽ.
V dalším bloku jednání pak předseda PV popsal uvažované varianty postupu volby tajemníků PV a předsedy PV na podnikové konferenci, na kterou zároveň pozval zástupce hospodářského vedení SŽDC. Při přípravě této konference mají velkou roli Výbory OSŽ při Oblastních ředitelstvích, a to tím, že navrhují nejen delegáty konference, ale také kandidáty na tajemníky PV, na členy PV, členy Ústředí OSŽ a dávají návrh i na kandidáta na předsedu OSŽ. Dopolední jednání zakončil inspektor BOZP OSŽ Jaroslav Leština informací o prověrkách na pracovištích a termínech školení dobrovolných inspektorů BOZP při ZO. Poslední tečku pak udělal tajemník PV Adolf Hradílek sdělením, že fotbalový turnaj OSŽ SŽDC letos proběhne ve dnech 20. - 22. června.
Miroslav Gloss
 


Právě přítomno: 159 hostů a žádný gestor