To byla jedna z informací na jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 24. dubna. Konference seniorů OSŽ se sice koná až 20. června v České Třebové, ale ve většině základních organizací už konference proběhly a na nich měli být vybráni delegáti na tuto konferenci podle stanoveného klíče. To samozřejmě působí trochu starosti organizátorům, protože počet účastníků je přesně dán, včetně objednávky stravy. Do jednání konference se připravuje řada materiálů, které dostanou delegáti přímo na stůl. Jde o konferenci, kde se budou volit také noví členové Republikové rady seniorů, kterých je v současné době čtrnáct. Na jednání RRS se také diskutoval návrh na rozšíření rady o jednoho člena, který ale nedostal podporu a počet se měnit nebude. Součástí dvoudenního jednání RRS, které bylo zahájeno jeho předsedou Kurtem Mužíkem před pondělním (24. 4.) polednem, byla nezbytná kontrola plnění úkolů z usnesení rady.

Na přípravě písemných materiálů pro delegáty konference se pracuje, mimo jiné to bude souhrnná zpráva o sledovanosti webových stránek seniorů od roku 2013, zpráva o spolupráci v mezinárodní oblasti a řada dalších. Předložen byl také předběžný rozpočet nákladů na konferenci za pronájem sálu a ozvučení, bylo připomenuto, že je nutné zajistit také nahrávku z celého jednání. Další záležitostí, kterou se rada zabývala, je celorepublikový sjezd seniorů, jehož pořadatelem je Rada seniorů (RS) České republiky, na který dostali pozvání i zástupci politických stran, Parlamentu a Senátu ČR. Odborové sdružení železničářů bude na tomto sjezdu, který se koná 12. května v hotelu Olšanka v Praze, zastupovat celkem 25 členů, část delegace tvoří i současní členové RRS OSŽ. Proběhnou zde také volby do předsednictva, tzv. kolegia RS ČR, kdy kandidátem na funkci místopředsedy RS ČR je Alois Malý, současný místopředseda RRS OSŽ. RRS také navrhuje za člena revizní komise do RS ČR současného předsedu OSŽ, Bc. Jaroslava Pejšu. OSŽ má také nárok na jedno místo v kolegiu RS ČR, na které RRS navrhuje Kurta Mužíka. Vzhledem k tomu, že jednání Rady (RRS OSŽ) mělo pokračování do večerních hodin, a ještě na další den dopoledne, byl čas na malý oddech a na pondělní odpoledne byla vyjednána návštěva Poštovního muzea, už jen proto, že železnice byla dlouhá léta spojena i s dopravou poštovních zásilek a časopisů. Prohlídky tohoto malého pražského muzea se účastnili již všichni členové rady a kromě expozice předních umělců, kteří tvoří ilustrace knih pro děti, viděli členové Rady i interiéry historické budovy s nástěnnými malbami významného malíře Josefa Navrátila (narozen 1798), jehož výmalby jsou k vidění na zámcích Zákupy, Ploskovice, Jirny, ale i na Pražském hradě.
Další část jednání Rady byla věnována organizačním záležitostem kolem přípravy sportovních her seniorů a ještě večer došlo ke krátkému setkání se členy Magického klubu Praha, jehož členem je Karel Hybš, místopředseda RRS. Členové si pak připomněli z videonahrávek některé významné události v OSŽ, V. sjezd OSŽ, oslavu 20 let OSŽ v Olomouci, setkání s německými kolegy v Berlíně, ale i konání mezinárodního závodu USIC v cyklistice v Ústí nad Labem v roce 2003. Úterního dopoledního jednání se zúčastnil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobně věnoval možnostem čerpání příspěvků důchodců na rekreaci. Letos je dokonce finančních prostředků k dispozici více než loni. Základní organizace OSŽ byly požádány o dodání podkladů o svých členech, důchodcích, podle data jejich odchodu do důchodu, aby mohla být vytvořena jejich přehledná databáze. Podal také výklad o tvorbě prostředků FKSP (a Sociálního fondu) u jednotlivých podniků na železnici a věnoval se i ekonomice a hospodaření SŽDC (odkud jsou finanční prostředky na činnost firmy, mzdy zaměstnanců, investice a opravy). Vysvětlil také, jaká je struktura podniku, funkci a postavení řídících orgánů státní organizace. Diskuse se týkala užívání prostor odborovými organizacemi, otázkou využití volných prostor v nádražních budovách atd. Na závěr jednání proběhlo obvyklé „kolečko“, ve kterém jednotliví členové rady informovali o uskutečněných a plánovaných aktivitách v Klubech seniorů.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 309 hostů a žádný gestor