OBZOR ke stažení

Nebýt závěrečného poděkování dvěma končícím členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, nikdo by ani nepoznal, že se podnikový výbor schází naposled ve starém složení. Na červnovém zasedání (které bude tradičně společné s PV OSŽ při Českých drahách) už budou Luděk Kokeš (PJ Ostrava) a Petr Sýkora (PJ Most) chybět. Květnová (17. 5.) podniková konference v Praze totiž na jejich místa dovolí nové dva členy a 21členný podnikový výbor tak bude zase kompletní.

Úvod Podnikových výborů OSŽ ČD Cargo patří tradičně informacím ze zásadních jednání, ani úvod tohoto, který se koná ve dnech 26. až 28. dubna v EA Hotelu Kraskov (moderní hotel v blízkosti Sečské přehrady), nebyl výjimkou. V rámci tohoto bloku informoval předseda podnikového výboru Radek Nekola především o jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, mimo jiné i o nákupu tří nových Vectronů (a dalších investicích), či o synergiích ve společnosti – podpoře flexibility pracovní síly, jinak řečeno – podpoře migrace zaměstnanců za prací uvnitř společnosti. „My nebráníme synergiím, ale nesmí to být zneužíváno,“ upozornil Nekola. Zaměstnavatel a ostatní odborové centrály nakonec přistoupily na návrh OSŽ: „Flexibilita náleží zaměstnanci, který změní místo výkonu práce a k tomu splní podmínku - pět po sobě naplánovaných směn mimo místo svého trvalého výkonu práce – přičemž může pracovat i ve stejné PJ, ale pouze změní provozní pracoviště,“ vysvětlil Radek Nekola (a v sále to souhlasně zahučelo). „Směrnice sice nemůže mít retroaktivitu (zpětnou platnost), bude-li však zaměstnanec podmínky splňovat už od 1. 1. do 1. 4. (2017), bude to vyplaceno formou odměn,“ dodal Nekola.
Radek Nekola dále hovořil o tom, že kupříkladu bylo rozhodnuto o opravě 200 tzv. klanicových vozů. „Kapacity SOKV jsou na hraně možností, takže se muselo vypsat výběrové řízení, které vyhrála firma Ryko, a. s., Děčín,“ informoval Nekola s tím, že opravené vozy (na přepravu dřeva) budou jezdit hlavně do Rakouska a dalších zemí, kde se zpracovává dřevo. Předseda PV dále mluvil o pokračující debatě na téma majetkového vyrovnání s Českými dráhami (resp. o majetkovém vypořádání/převodu částí budov a pozemků) od ČD. Řeč byla i o evergreenu posledních let - jednotlivých vozových zásilkách. „Trend, který byl vloni nastartován, pokračuje dál. Pokud se situace nějak dramaticky nezmění, měli bychom letošní rok u jednotlivých vozových zásilek skončit se ztrátou několika milionů. Jinak první čtvrtletí se jeví, že bude splněno,“ doplnil a telegraficky dodal: „Zaměstnanost je stabilní, plus/mínus jeden člověk, ředitel odboru 12 připravuje materiál do představenstva, který by měl řešit navýšení počtu zaměstnanců v opravárenství. Zaměstnanci nám stále chybějí, výkony jsou za hranicí udržitelnosti, pokud nechceme zadávat výkony mimo, tak musíme navýšit počty zaměstnanců. A ještě jednu informaci z Dozorčí rady mám: schválili jsme dokument, kterým společnost ČD Cargo zřídí (od 1. 5. 2017) dceřinou společnost na Slovensku."
Další část jednání věnovali členové Podnikového výboru přípravám Podnikové konference v Praze (17. 5. 2017) a VII. sjezdu OSŽ v Ostravě (10. a 11. 11. 2017). Mimo jiné projednali a schválili seznam 21 kandidátů do Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, pro období 2017 až 2021, vzali na vědomí seznam 105 delegátů Podnikové konference, která následně schválí seznam 25 delegátů VII. sjezdu OSŽ, poté schválili i členy mandátové, volební a návrhové komise podnikové konference, řídícího konference (Antonín Leitgeb), ověřovatele zápisu, kandidátky do Revizní komise (RK) OSŽ a kandidaturu Barunky Sasínové na předsedkyni RK OSŽ.

Po přestávce na jednání dorazil předseda představenstva Ivan Bednárik a spolu s ním i Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Bc. Věra Drncová (vedoucí personálního oddělení). „Neviděli jsme se tři, čtyři měsíce, takže začnu novinkami: rozhodli jsme se, že koupíme další tři Vectrony (v úterý 25. 4. schválila Dozoročí rada a představenstvo společnosti nákup a následně Ivan Bednárik podepsal smlouvu),“ řekl v úvodu svého vystoupení Ivan Bednárik s tím, že se plánuje jejich nasazení na vlacích do Rostocku, Koperu a Bratislavy. „Máme lepší přehled o tom, jak využíváme vagony a kde se dá situace zlepšit, ale stále narážíme na nedostatek některých typů vozů. Aktuálně ČD Cargo vyhrálo zakázku na přepravu uhlí z oblasti Slezska až k běloruské hranici u Brestu, je to na vzdálenost 800 km a zakázku jedné energetické společnosti budou vozit Koleje Českie,“ řekl dále.
Hospodářský plán se podle Ivana Bednárika zatím daří plnit, více konkrétní být nechtěl. „V pátek zveřejňujeme oficiální čísla za ČD a ČD Cargo, prvně ale musíme ze zákona informovat ČNB. Nesmíme výsledky zveřejňovat dřív, než to oznámíme ČNB. Mám-li alespoň naznačit, tak hospodářské výsledky za rok 2016 jsou zatím nejlepší v historii ČD Cargo.
O dalších aktivitách společnosti, o kterých Ivan Bednárik dále hovořil, se zmiňme alespoň telegraficky: společnost plní plán, „drží“ ratingovou prognózu, výsledky skupiny (ČD) jsou dobré, opravny ale nestíhají, společnost získala první dividendy z „dceřinky“ Koleje Českie. „Dále však přemýšlíme, jak opravovat některé vozy, možná, že některé opravy půjdou i do externa.“ A pokud jde o spolupráci s matkou, Ivan Bednárik uvedl: „Máme s matkou vela vecí spoločných, ale aj rozdielne názory,“ okomentoval svojí typickou slovenštinou. V závěru tohoto bloku pak Pavla Kreischová informovala o podepsání Opatření č 006/2017 (odměna za flexibilitu).

Závěr jednání patřil tradičně diskusi, během níž došlo například i na „rotaci“ ředitelů. „Kvituji rotaci ředitelů, vnímám ji z našeho pohledu jako krok, který vylepšil komunikaci mezi sociálními partnery - k narovnání vztahů/nevztahů, došlo i ke zlepšení komunikace, odstranily se animozity, zpřetrhaly negativní vztahy, jenže jak jsem se dozvěděl, doba ukončení rotace se blíží…,“ naznačil předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a Ivan Bednárik odvětil: „Teprve to budeme vyhodnocovat, uvítáme i vaše postřehy, abychom mohli objektivně posoudit výsledky – a je možné, že to k 1. 6. ukončíme. Ale svůj účel to splnilo, co jsem potřeboval, toho jsem dosáhl. Ukázalo se, že každý jsme nahraditelný.“
Michael Mareš


 

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor