OBZOR ke stažení

V Šumperku se ve čtvrtek 8. června uskutečnilo jednání zástupců pracovních kolektivů podniku Pars Šumperk. Jednání řídil předseda zdejšího ZV OSŽ Pavel Horák (na snímku), spolu s ním za předsednickým stolem zasedl i místopředseda této ZO OSŽ Jan Bukovský. Jednání bylo svoláno na základě plánovaného harmonogramu k provedení voleb, které se v ZO OSŽ Pars nova, a. s., budou konat v měsíci září. ZO OSŽ Pars nova Šumperk na základě usnesení Ústředí OSŽ využila možnosti zúčastnit se i jednání konference nedrážních zástupců ZO OSŽ 13. června v České Třebové.

V souvislosti s tím se výše zmíněného jednání (konference) zástupců pracovních kolektivů ZO OSŽ Pars Šumperk zúčastnili (na základě schválení Představenstva OSŽ dne 6. června) I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun a místopředseda OSŽ Radek Nekola. Jednání se zúčastnilo cca 20 zástupců pracovních kolektivů v ZO OSŽ Pars nova Šumperk, kteří hájí zájmy cca 220 odborářů tohoto podniku. V úvodu jednání přednesl předseda Pavel Horák zprávu o činnosti této ZO OSŽ, v níž popsal poslední čtyři roky činnosti této organizace. Konstatoval přitom, že tato základní organizace patří mezi nejaktivnější v šumperském regionu, což doložil na číslech dokládajících průběh kolektivního vyjednávání, růst mezd a udržení benefitů, a rovněž výhodné pojištění zaměstnanců pro případ, že by způsobili zaměstnavateli škodu. „Jednání se zástupci vedení podniku jsou vždy vedena na bázi nadstandardních vztahů,“ zdůraznil předseda. Jak dále dodal, na měsíc září byly vyhlášeny volby do zdejšího ZO OSŽ, takže na sjezd OSŽ v Ostravě budou delegováni nově zvolení zástupci této organizace.
Vladislav Vokoun ve svém vystoupení konstatoval, že v případě ZO OSŽ Pars Šumperk nebyly v žádném bodě zásadním způsobem porušeny Stanovy OSŽ (určitý posun konání voleb byl zdůvodněn), což dokládá právo této organizaci zúčastnit se jak Konference NeRV (13. 6. 2017 v České Třebové), případně na sjezdu OSŽ. „Rozpory, které vznikly mezi vedením NeRVu a šumperskou ZO OSŽ je nutné vyjasnit, k čemuž byla vyzvána i Revizní komise OSŽ,“ zdůraznil Vokoun. Jak dále dodal, konference i sjezdu se na základě rozhodnutí Ústředí OSŽ mohou zúčastnit i organizace ŽOS Nymburk a JLV Praha. „Máme zájem o férovost a zabránění jakéhokoli zpochybnění sjezdu OSŽ.“
Slova Vladislava Vokouna doplnil Radek Nekola: „Jsem rád, že Ústředí OSŽ reagovalo na nedostatky, které se v tomto směru vyskytly. Nelze opomíjet členskou základu a její názory, zejména v případě, kdy jde o organizaci plně funkční a aktivní.“
Miroslav Čáslavský


Právě přítomno: 375 hostů a žádný gestor