Kontrolou plnění úkolů začalo v pondělí 4. 9. 2017 odpoledne jednání Představenstva OSŽ; v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, se představenstvo, které moderoval místopředseda OSŽ Mgr, Martin Malý (na snímku), sešlo poprvé po prázdninách. Informacím ze zásadních jednání pochopitelně dominovaly informace k jízdním výhodám. V návaznosti na společné jednání zástupců vedení SŽDC, ČD a OSŽ k jízdním výhodám na rok 2018 a roky následující (22. 8.) se totiž věci posunuly. Představenstvo OSŽ zítra (v úterý 5. 9. 2017) předloží Ústředí OSŽ varianty odpovědi na dopis náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka s tím, že Představenstvo OSŽ upřednostňuje dohodu mezi jednotlivými subjekty, kterou bude akceptovat i ministerstvo dopravy.

„Dáváme přednost závazné dohodě. A co se týče odpovědi na dopis pana náměstka Čočka, předložíme zítra Ústředí OSŽ varianty odpovědi, kterou na ministerstvo dopravy zašleme v termínu (do 8. 9.),“ shrnul předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s tím, že na 14. 9. je svolána dopravní tripartita, kde by se zástupci zaměstnanců rovněž mohli k režijním výhodám, respektive k návrhu změny zaměstnaneckého tarifu, vyjádřit. Vladislav Vokoun připomněl, že problém zaměstnaneckého tarifu ale nevznikl dopisem Tomáše Čočka, ale už dávno předtím: „Zabýváme se tím celý rok, se všemi společnostmi jsme řešili ochotu podílet se na nákladech a nakonec máme verbální souhlas, že akceptují příspěvek na jízdní výhody,“ uvedl a dodal: „Já osobně věřím v dohodu. Když bude rozumná, lze dosáhnout dohody, veřejně to deklarovaly všechny tři subjekty.“
V další části zazněly i aktuální informace ze zásadních jednání, například z Dozorčí rady ČD Cargo. „Hospodářský plán je plněn. A pokud jde o návrh dohody zaměstnaneckého jízdného, tak musím potvrdit, že ta je za společnost ČD Cargo předjednána a zaměstnavatel to vítá jako významný benefit pro zaměstnance. Je to určitě cesta, jak vrátit do hry chuť nových mladých zaměstnanců pracovat na železnici,“ konstatoval Radek Nekola.
Vladislav Vokoun rovněž zmínil několik „pozitivních zpráv“ z jednání Dozorčí rady společnosti ČD: „Ministerstvo dopravy dalo pokyn ministerstvu průmyslu na zpracování legislativního návrhu, aby ti dopravci, kteří jezdí pod dráty, byli osvobozeni od poplatku (tzv. ekodaň),“ prohlásil s tím, že Evropská komise dala možnost zohlednit i staré dluhy při transformaci (drážních) společností. „Evropská komise však požaduje notifikaci státu, ale zatím se toho moc neděje.“
Martin Malý hovořil o posledním vývoji v projednávání návrhu nového textu směrnice SŽDC č. 75 „o posuzování psychické způsobilosti zaměstnanců vybraných profesí“: „Zaměstnavatel na posledním jednání vedení SŽDC se zástupci odborových centrál (29. srpna), po vyhodnocení dosavadních připomínek odborových centrál, z návrhu textu vypustil požadavek na opětovné posuzování psychické způsobilosti po dosažení 40 let věku s tím, že opětovné posuzování by se napříště provádělo až po dosažení důchodového věku (dosud po dosažení 64 let). Za těchto podmínek je pro nás návrh nového textu směrnice již přijatelný,“ uvedl.
Na programu jednání Představenstva OSŽ byla i příprava VII. sjezdu OSŽ: řešilo se například obsazení tří pracovních komisí (návrhové, mandátové, volební) na sjezdu, umístění bannerů v jednacím sále, či infostánků v předsálí. Představenstvo mimo jiné schválilo předložený návrh složení organizačního týmu VII. sjezdu OSŽ, vzalo na vědomí informaci o činnosti komise pro stanovy, respektive doporučení této komise na změnu ustanovení Stanov OSŽ, včetně úpravy článku č. 9, a uložilo předložit návrhy změn na jednání Ústředí OSŽ 18. 9. 2017.
Představenstvo dále schválilo tři žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a projednalo předložené organizační záležitosti.

Michael Mareš

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor