OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ, které za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 6. února, se po nezbytné kontrole usnesení seznámilo s informacemi ze zásadních jednání. I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun (na snímku) nejprve krátce zhodnotil průběh školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah. „Potěšilo mě, že školení byla velmi hojně navštívena a že jejich průběh byl velmi konstruktivní. Nezaznamenali jsme žádnou vulgaritu, i když je jasné, že některá očekávání ohledně mzdového nárůstu byla u některých našich členů vyšší.“

Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že Dozorčí rada ČD má na svém zasedání projednat podnikatelský plán a připomněl, že je dlouhodobě akceptován požadavek zástupců zaměstnanců, aby se podnikatelský plán projednával až po přijetí kolektivní smlouvy. „Kdyby tomu tak nebylo, všechny změny z kolektivní smlouvy by se mohly negativně promítnout do zaměstnanosti,“ řekl Vladislav Vokoun. K záměrům Českých drah uvedl, že mají ambice mohutně investovat, aby kraje měly zájem podepsat s ČD smlouvy i po roce 2019.
„I na ČD Cargo jsme již završili soubor školení, která stejně jako vloni probíhala ve spolupráci se zaměstnavatelem,“ řekl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Radek Nekola a dodal: „Nezaznamenali jsme při nich závažné problémy, i tradičně reptaví účastníci výsledky kolektivní smlouvy akceptovali,“ řekl. Podle jeho slov však bohužel zaměstnavatel nebyl schopen odpovědět na otázky kolem jízdních výhod, zvláště u seniorů. „Chci vyzvat všechny zaměstnavatele, aby si s námi sedli ke stolu, aby se sporné otázky vyjasnily,“ řekl Radek Nekola. Hovořil i o výsledku jednání Dozorčí rady ČD Cargo z 1. února, na níž byl schválen podnikatelský plán. „Zvyšují se investice z vlastních zdrojů i z cizích,“ poznamenal Radek Nekola a zmínil se i o ztrátovém segmentu jednotlivých vozových zásilek, které však hodlá ČD Cargo i nadále provozovat. Co se týká zaměstnanosti, zdůraznil, že stav zaměstnanců se snižovat nebude. Na závěr přidal Radek Nekola ještě jednu pozitivní zprávu: „Členská základna neubývá, dokonce nám přibyli členové.“
Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při SŽDC Petr Štěpánek ve svém vstupu řekl, že školení k PKS u SŽDC stále ještě probíhají (z 6 školení se zatím uskutečnila 4). „Poslední z nich, které se konalo 5. února v Brně, nebylo tak poklidné jako ta předchozí, neboť někteří účastníci měli nereálné představy o mzdovém nárůstu,“ poznamenal Petr Štěpánek, který dále informoval o tom, že Podnikový výbor OSŽ SŽDC, který zasedal 25. ledna, dostal informaci o organizační změně, která se chystá od 1. 4. 2018 u SON (Správa osobních nádraží). Dne 9. února by o ní měla jednat Správní rada SŽDC a poté by dne 13. února mělo být zahájeno její projednání s odborovými centrálami. Samostatné organizační jednotky SON by měly být podle předběžných informací zrušeny a začleněny do Oblastních ředitelství.
Velká pozornost i podrobná diskuse byla věnována bodům předloženým ekonomicko-sociálním oddělením OSŽ-Ú, a to jak žádostem o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, tak žádostem o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.
Představenstvo se poté seznámilo s předběžnými výsledky hospodaření OSŽ za rok 2017, projednalo a schválilo rozpočet OSŽ-ústředí na rok 2018 a také sportovní a kulturní akce železničářů v roce 2018, projednalo řadu organizačních záležitostí a vzalo na vědomí informaci Revizní komise OSŽ.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 430 hostů a žádný gestor