OBZOR ke stažení

V úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 7. února, poděkoval předseda PV Vladislav Vokoun všem, kdo se podíleli na organizaci školení ke kolektivní smlouvě. Velmi ocenil účast na školení a konstruktivní jednání účastníků, kteří podle jeho slov přijali změny v kolektivní smlouvě pozitivně, i když mnozí z nich měli jistě vlivem médií větší představy o mzdovém nárůstu. Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že se dne 13. 2. uskuteční jednání zástupců zaměstnavatele a odborů k jízdním výhodám. „Při té příležitosti by se měly vyřešit některé výkladové záležitosti ke kolektivní smlouvě,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Podnikový výbor měl tentokrát tři hosty – první z nich, člen představenstva ČD, a. s., Ing. Michal Štěpán (na snímku), mimo jiné poděkoval prostřednictvím podnikového výboru zaměstnancům ČD, a. s., za hladký přechod na nový grafikon. Zmínil se o některých novinkách, například o tom, že dne 15. 2. začne předávání osobních pokladen druhé generace UNIPOK 2 do testovacího provozu. „Předpokládá se, že testovací provoz proběhne bez problémů a od 15. 3. by mělo dojít k jejich postupnému nasazování do železničních stanic,“ řekl Ing. Štěpán. Poté reagoval na dotazy a připomínky členů PV, mimo jiné ke kvalitě a řazení některých vozů n EC vlacích (mělo by se vyřešit od druhé změny grafikonu).

Další host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., mimo jiné seznámil členy PV s tím, že na jednání představenstva ČD, a. s., dne 6. 2. byl přijat záměr realizace dílčí organizační změny, spočívající v převedení dispečerů UMIKA do kompetence organizační jednotky Zákaznický personál (ZAP) a vyčlenění části agendy stížností pod organizační jednotku ZAP. „Z této změny neplynou žádné negativní dopady do zaměstnanosti,“ zdůraznil JUDr. Veselý. Dále informoval o tom, že od 1. 2. byla zřízena nová pracovní pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). Výkonem této funkce byl pověřen Mgr. David Heppner z právního odboru GŘ ČD, a. s.

Třetí host, Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva ČD, a. s., doplnil informace k připravované organizační změně v odboru 12, kdy od 1. 7. by mělo dojít k zániku provozních jednotek DKV, které by se měly rozdělit na několik oblastních pracovišť provozu a údržby. „Předpokládá se, že v rámci těchto změn zanikne 50 pracovních míst v oblasti řízení a administrativy,“ řekl Ing. Kupec a vysvětlil, že by to však nemělo znamenat propouštění, ale v naprosté většině se bude využívat postupného odchodu do starobního důchodu a přesunu zaměstnanců v průběhu 12 měsíců.

Tajemnice PV Věra Nečasová poté odstartovala diskusi ke způsobu projednávání této organizační změny. „Jsem velmi zklamaná z komunikace s vámi, lidé nevědí, co budou dělat a jaké kompetence na koho přejdou,“ řekla Věra Nečasová. Zmínila i otázku zrušení pozic nejen vrchních přednostů, přičemž nebylo určeno, kdo bude místo nich sociálním partnerem odborů. Ke kritice se přidali i Martin Janeček, Josef Matůšů, Jana Štanclová, Jiří Běhounek, Zdenek Jindra a další členové podnikového výboru. Ing. Kupec se hájil tím, že vše proběhlo, jak má – vrchní přednostové byli o změně informováni. K dalšímu diskutovanému bodu o převodu zaměstnanců provozního pracoviště DKV Veselí nad Moravou Ing. Kupec sdělil, že by měli od 1. 3. přecházet od Českých drah k DPOV, majetkové záležitosti jsou vyřešeny. Podle tvrzení Ing. Kupce je s dotyčnými zaměstnanci vše projednáno. „Vy tvrdíte, že je vše projednáno, ale nám chodí spousta dotazů a z nich vyplývá, že to zaměstnancům známo není,“ řekl tajemník PV Antonín Leitgeb. Členové PV připomněli Ing. Kupcovi, že organizační změnu je třeba předložit písemně, ústní informaci nelze považovat za projednání. Ing. Kupec po diskusi řekl, že změnu posune na pozdější termín a materiál s podnikovým výborem projedná. Ing. Kupec poté ještě podrobně informoval o budoucích chystaných investicích Českých drah do osobních vozů a lokomotiv.

Závěr jednání patřil některým organizačním záležitostem, mimo jiné společnému květnovému výjezdnímu zasedání podnikového výboru za účasti kolegů ze Slovenska.

Podnikový výbor přijal na závěr usnesení, v němž konstatoval mimo jiné, že odvolání přednostů DKV proběhlo na základě rozhodnutí, které nebylo s odbory projednáno. Stejně tak jednání o převodu části zaměstnanců PP Veselí nad Moravou k DPOV neproběhlo oficiální cestou. Podnikový výbor proto vzal informace na vědomí, ale konstatoval, že nešlo o projednání. Vyjádřil požadavek, aby do doby projednání neprobíhaly žádné kroky spojené s touto organizační změnou a aby ZO OSŽ byly seznámeny rovněž s tím, kdo bude po zrušení funkce přednostů jejich sociálním partnerem.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor