OBZOR ke stažení

V téměř kompletním složení (nepřítomen byl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun) se v úterý 10. dubna v sídle OSŽ sešlo Představenstvo OSŽ, aby projednalo standardní body (včetně kontroly plnění úkolů, informací ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a právní pomoci zastoupením v řízení před soudem), jednání Představenstva OSŽ poprvé moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku).

Informace ze zásadních jednání zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý sdělením, že tentokrát nemá „nic zásadního“. Poté místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo informoval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (21. 3.) a o setkání zástupců odborových centrál se zaměstnavatelem, které se konalo minulý týden (jednalo se o OOPP i o výstrojních součástech). V rámci informací z jednání Dozorčí rady ČD Cargo informoval Radek Nekola například o vypsání dluhopisů na nákup a modernizaci lokomotiv („Čekáme na výsledek.“), či o zřízení staronové funkce výkonného ředitele na GŘ ČD Cargo. Fungování společnosti směrem dovnitř bylo totiž podle Radka Nekoly „natolik kostrbaté“, že bylo rozhodnuto opět zřídit tuto pozici a jmenovat do ní (od 1. 4. 2018) Ing. Tomáše Tótha. „Za sebe mohu říct, že odbory k tomu daly zelenou,“ řekl Nekola s tím, že nový výkonný ředitel se ve čtvrtek 12. 4. 2018 představí na jednání PV OSŽ ČD Cargo.
Předseda PV OSŽ ČD Cargo při této příležitosti zmínil i další novinku: Dozorčí rada ČD Cargo bude devítičlenná a zaměstnanci v ní budou mít namísto dvou tři zástupce. „Tato změna je již zakomponována do stanov pro podzimní volby do dozorčí rady; zaměstnance budou napříště zastupovat tři kandidáti – zaměstnanci společnosti. Diskusí o kandidátech se začneme zabývat už na čtvrtečním jednání PV,“ uvedl Nekola.

O dění na Českých drahách informovali tajemníci PV OSŽ při ČD Věra Nečasová (ta o probíhající restrukturalizaci opravárenství – odčlenění údržby a provozu) a Antonín Leitgeb (ten zase o poradě odborových centrál s vedením společnosti dne 27. 3.). „Člen představenstva (ČD) pan Kupec na tomto jednání vznesl výhrady vůči usnesení PV, hovořil dokonce o rozeštvávání lidí,“ informoval Antonín Leitgeb a dodal: „Samozřejmě, že se tomu snažíme zabránit, ale člen představenstva ČD pan Kupec na to reaguje tím, že to je jeho manažerské rozhodnutí a odbory do toho nemají co mluvit. Představenstvo ČD ale ještě tento materiál neprojednávalo.“ (Představenstvo OSŽ se seznámilo se situací ohledně připravované restrukturalizace opravárenství ve společnosti ČD, a. s., a podporuje kroky členů podnikového výboru k restrukturalizaci opravárenství).
Na jednání rovněž zaznělo, že za oddělením provozu a údržby je snaha „podnik vykostit“. „Navíc ekonomika je lichý argument, jestliže to je více než dva roky ekonomicky oddělené. My managementu právo na manažerské rozhodnutí neupíráme, ale zároveň dojde ke zrušení několika pracovišť a to je již zásah do zaměstnanosti. Chce to postupovat citlivě,“ doplnil Antonín Leitgeb, který o oddělení provozu a údržby mluvil dokonce jako o snaze o vyvedení a privatizaci opravárenství.
Věra Nečasová se pak ještě krátce vrátila k nové hale v Rakovníku, kde se byla ve středu 4. 4. 2018 osobně podívat. „Je to pěkné, čisté, světlé, za mne super, je to posun dopředu,“ uvedla.

O personálních změnách v OHL ŽS, kde od 1. 4. 2018 byl jmenován novým generálním ředitelem a 1. místopředsedou představenstva Ing. Roman Kocúrek, informovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. „Ve společnosti TSS stále probíhá kolektivní vyjednávání, kde se již blížíme k závěru,“ uvedla Renata Dousková. Uvedla také, že NeRV OSŽ ruší plánované dubnové školení pro funkcionáře ZO OSŽ zaměřené na problematiku BOZP a kolektivní vyjednávání. Důvodem změny je nízký počet přihlášených funkcionářů.

„Pár informací“ z dění u SŽDC (tedy z událostí, ke kterým došlo od posledního jednání Ústředí OSŽ) nakonec přednesl i moderující Petr Štěpánek. Řeč byla o rušení OJ SON (od 1. dubna jsou jednotky SON, jak již bylo avizováno, začleňovány přímo k jednotlivým oblastním ředitelstvím SŽDC a současně vznikají nové funkce náměstků pro správu majetku v aparátu OŘ SŽDC a nové funkce přednostů Správ nádražních budov u OŘ), o personálních změnách (na GŘ, OŘ Plzeň, OŘ Hradec Králové a OŘ Praha), o chystaném snížení počtu vedoucích pracovníků o 3 %, na základě usnesení SR (Správní rady) SŽDC č. 15 (v současné době se připravuje analýza, která má být hotova do 15. 4.) či o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, které se bude konat 17. 4., kde budou zástupci odborových centrál seznámeni s touto analýzou. Petr Štěpánek poté telegraficky referoval i o tom, že byl projednán plán přídělu finančních a mzdových prostředků MOON na rok 2018 a rozdělení finančních prostředků FKSP na OJ SŽDC. Od 1. 4. je umožněn přístup zaměstnanců SŽDC z veřejného internetu do personálního portálu STKR (speciální technologické komunikační rozhraní).

Na závěr informací ze zásadních jednání kritizoval Radek Nekola rozhodnutí regulátora ve věci Prohlášení o dráze pro rok 2019 s tím, že zaznamenal odvolání SŽDC. „Celá Evropa přemýšlí o tom, jak to řešit, a my to přitom máme vyřešené. Návrh SŽDC by mohl být aplikován v celé Evropě,“ uvedl a požádal zástupce Představenstva OSŽ v SŽDC o poskytnutí krátké prezentace, kterou by poslal do Bruselu.

Představenstvo OSŽ poté projednalo a schválilo žádost o navýšení finanční částky poskytnuté právní pomoci člence OSŽ a nedoporučilo přiznání jedné dávky z Podpůrného fondu OSŽ.
V bodě Organizační Představenstvo OSŽ schválilo návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC v bowlingu (Dánsko) a schválilo finanční příspěvek na třetí Sportovní hry Rady seniorů ČR v termínu 16. až 19. Července 2018; doplnění sportovního kalendáře o účast na sportovních hrách v Soči v termínu 19. až 23. září 2018 bylo přeloženo na příští jednání Představenstva OSŽ v květnu.

V závěru pak PhDr. Helena Romanova, vedoucí oddělení kanceláře předsedy OSŽ, informovala o kampani ETF „Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“, kdy na společném zasedání poradních skupin pro doprovodný vlakový personál a strojvedoucí v rámci železniční sekce ETF již byly předloženy konkrétní návrhy na podobu kampaně „Za zachování vlakových čet“. Tato kampaň je jednou z aktivit v rámci celoevropské kampaně ETF proti sociálnímu dumpingu. V předložených materiálech byl návrh témat, která mohou odborové organizace použít pro národní kampaň a podrobnější časový harmonogram kampaně a také zpráva z jednání „Železniční sekce ETF – poradní skupina pro doprovodný personál“, které se uskutečnilo 5. 4. 2018 v Bruselu.
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO-Ú, informoval o zapracovaných připomínkách ke Směrnici pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem OSŽ (vyhlášeno bylo druhé kolo připomínek) a požádalo o reakci na tuto směrnici do 18. 4. 2018. Dále Petr Večeř referoval i o Zákonných postulátech pro zpracování osobních údajů v rámci OSŽ.
Informacemi Revizní komise OSŽ (ty přednesla Barunka Balážová) a bodem různé bylo jednání Představenstva OSŽ zakončeno.

Michael Mareš

Právě přítomno: 478 hostů a žádný gestor