OBZOR ke stažení

Diskuse na jednání Republikové rady infrastruktury OSŽ 5. dubna v Přerově byla rušná a probíhala poměrně dlouho do večera, nakonec se podařilo najít shodu a byla přijata jedna ze tří variant návrhů místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Petra Štěpánka. Změna v dosavadním počtu členů rady spočívá v tom, že se rozšíří o 16 nových členů a v radě budou mít zastoupení všechny ZO OSŽ a také dva zástupci ČD Telematika, a. s. Počet členů RRI se tak rozšíří na 58 členů. Podle schválené úpravy Statutu RRI OSŽ se také automaticky stává jejím předsedou tajemník infrastruktury Dušan Richter.

Petr Štěpánek pak otevřel další téma k diskusi, a to, zda oživit činnost pracovních skupin, takzvaných odborných sekcí. Ty v odvětvích traťového hospodářství, sdělovací a zabezpečovací techniky a elektro řadu let fungovaly. Nejdéle a nejlépe asi sekce elektro (24), sdělovací a zabezpečovací techniky (14). Odchodem do důchodu řady výrazných osobností, které tyto sekce vedly, došlo k útlumu v jejich činnosti, některé sekce se nesešly i řadu let, a tak otázka, co s tím, byla zcela namístě. Vzhledem k tomu, že v nich působili zaměstnanci se znalostí provozu a svého řemesla, řešily se na setkáních se zástupci zaměstnavatele zejména technické předpisy, změny norem, časy a frekvence údržby zařízení, personální potřeby odvětví a řada dalších věcí. Zazněla řada názorů, přičemž shoda byla na tom, že odborné skupiny by měly zůstat a v prvém kroku je potřeba u předsedů sekcí ověřit, zda mají zájem pokračovat, zda chtějí pro to něco udělat a činnost sekcí znovu oživit. Také je nutné aktivizovat dosud evidované členy odborných sekcí, které do sekcí jmenovaly jejich ZO a zároveň by měly závodní výbory ZO samy zvážit, zda není už potřebná jejich výměna. Je totiž více než pravděpodobné, že řada z těchto lidí už ani není v pracovním procesu.

Na začátku vlastního jednání rady infrastruktury přivítal Petr Štěpánek předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a další hosty, zástupce oddělení BOZP OSŽ Miroslava Febera a Luďka Šebrleho z oddělení ESO OSŽ. Úkoly, které byly přijaty na jednání RRI 12. - 13. 4. 2017, tedy ještě před konáním VII. sjezdu OSŽ, byly splněny, konstatoval po kontrole plnění úkolů v jednotlivých bodech Petr Štěpánek. Obdobně jako na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC informoval předseda OSŽ Malý o všem kolem jízdních výhod a také o své účasti na jednání Výboru DKV. Zmínil se rovněž o obsahu Programového prohlášení vlády, kde na jednání tripartity k jeho obsahu bohužel zatím neprošel návrh na osvobození od poplatku za obnovitelné zdroje u elektřiny spotřebované při využívání „ekologické“ elektrické trakce v železničním provozu. Připomenul také rozšíření možnosti pojištění členů OSŽ, odpověděl na několik dotazů z řad členů a zúčastnil se až do konce celého jednání RRI.

Personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký se omluvil, že se nemůže víc zdržet, protože má večer další povinnosti a informoval o jednání s odborovými centrálami a přijetí rozpisu MOON, kterým je garantováno pokrytí všech složek mzdy zaměstnanců podle PKS a uvedl, že za první dva měsíce roku 2018, došlo v rámci infrastruktury k průměrnému nárůstu mzdy o 8 % v porovnání se stejným měsícem roku 2017. Informoval o personálních změnách na úrovni GŘ a OJ s tím, že do 15. dubna se čeká na návrhy z organizačních jednotek, které se týkají úkolu snížení počtu vedoucích zaměstnanců o 3 %. Reagoval pak na dotazy členů, kteří se ptali, jak chce SŽDC stabilizovat počty strojvedoucích v infrastruktuře, kdy konkrétně jsou zájemci o tuto profesi, ale bojí se, že při případném neúspěchu při zkoušce jsou zavázáni k vrácení větší finanční částky (údajně 150 tisíc korun) a také, co bude, pokud zaměstnanec ztratí následně zdravotní způsobilost. Ozval se i názor, že výše náborového příspěvku není příliš motivační, proč není stejná výše příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění, jestli by nebylo vhodné zabývat se i možným zrušením nejnižších tarifů, kolik zaměstnanců chybí v profesi návěstní technik atd. Podle Ing. Kouckého došlo u stovek zaměstnanců infrastruktury ke změně názvu povolání, když přešli do profese pracovník údržby a oprav.

Další hlasy z pléna se týkaly problematiky předpisu D 2, proč se přijal v této podobě, bylo upozorněno na změny při tankování kolejových vozidel údržby infrastruktury, kdy je dnes nutné dát vědět pět dní předem provozovateli, kdy bude drážní vozidlo tankovat. K tomu se předseda OSŽ Malý vyjádřil, že je to pro něj nová informace a bude se o to zajímat a doplnil to informací, jak by měla vypadat organizační struktura po zrušení pěti DKV. Pak již následovaly výše zmíněné tři návrhy na složení Republikové rady infrastruktury a změnu Statutu a s tím spojená diskuse.

Na závěr jednání dostal slovo ještě svazový inspektor BOZP Miroslav Feber, který hovořil o prověrkách BOZP v OJ a upozornil na to, že na vícedenní školení BOZP, které organizuje odborné oddělení BOZP OSŽ, by se neměli hlásit dobrovolní inspektoři ze ZO OSŽ, kteří ještě neabsolvovali základní školení a nemají ještě vystaven průkaz inspektora. Poděkováním za dlouholetou činnost v RRI se pak za členy rady rozloučil Petr Štěpánek s Františkem Císařem, který zastupoval jihočeské členy OSŽ a zaměstnance při OŘ SŽDC Plzeň.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 300 hostů a žádný gestor