OBZOR ke stažení

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ na svém pravidelném jednání, které se konalo 24. dubna v Praze, měla na programu kromě organizačních záležitostí také seznámení se současnou situací na železnici, jízdní výhody seniorů, sportovní hry seniorů a projednání činnosti RRS pro rok 2018. Zasedání rady řídil její předseda Kurt Mužík (na snímku vlevo), za předsednickým stolem zasedli také místopředsedové Karel Hybš a Alois Malý. Jako host se jednání zúčastnil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku vpravo). Přítomno bylo všech čtrnáct členů Rady.

Rada projednala organizaci celostátních sportovních her seniorů, které pořádá Rada seniorů České republiky od 16. do 19. července v Olomouci a OSŽ na ně postaví dvě družstva. Samostatné sportovní hry seniorů OSŽ (jejich v pořadí druhý ročník) se pak budou konat v Rajeckých Teplicích od 28. do 30. srpna. V tomto případě bude na programu 11 druhů sportu, mimo jiné také například košíková, závod na koloběžkách, petangue, či ruské kuželky. Kurt Mužík v souvislosti s těmito akcemi upozornil na důležitost pojištění, které by senioři neměli podceňovat. „Je to důležité v rámci zdraví jednotlivých účastníků,“ zdůraznil.
O aktuální situaci v oblasti prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod („režijní průkazky“) a o současných změnách na železnici seznámil členy Rady předseda OSŽ Martin Malý. Vysvětlil důvody, proč je v letošním roce prolongace tak složitá (potřebné změny předpisů) a upozornil na možnost úschovy zaměstnaneckých průkazek v případě, že je jejich držitelé nehodlají v letošním roce využívat (např. z důvodu vládou plánované 75% slevy jízdného pro všechny důchodce). „Pokud držitel průkazky nebude chtít z různých důvodů prolongaci provést, je výhodnější provést její úschovu na příslušném personálním útvaru, kde je veden v evidenci, a to i telefonicky,“ vysvětlil předseda.
Martin Malý seznámil členy Rady se změnami, které v současné době přes nesouhlas OSŽ probíhají u Dep kolejových vozidel (jejich zrušení a nahrazení jinými organizačními jednotkami) a informoval o personálních změnách u SŽDC, kde došlo k výměně některých vedoucích pracovníků na Generálním ředitelství SŽDC i na Oblastních ředitelstvích (OŘ). Zmínil se i o organizačních změnách v oblasti správy nemovitostí (začlenění SON do OŘ) a vysvětlil řadu dotazů, týkajících se především výše zmíněné prolongace zaměstnaneckých průkazek, (m. j. začlenění současných i bývalých zaměstnanců k jednotlivým železničním organizacím – ČD, ČD Cargo, SŽDC, kde stále panují značné nejasnosti).
Členové rady dále odsouhlasili Prohlášení Rady seniorů České republiky (jejíž je RRS OSŽ členem), které odsuzuje nepravdivé a hrubě zkreslené prohlášení spolku „Senioři ČR“. Tento spolek (jeden z členů Rady seniorů ČR) jednostranně ukončil členství v RS ČR a hodlá nadále vystupovat jako samostatný subjekt. „Tento krok nás mrzí, ale neoslabuje,“ připomněl Kurt Mužík prohlášení kolegia Rady seniorů ČR.
V závěru Kurt Mužík pochválil ostravskou oblastní radu seniorů OSŽ za jejich příkladně vedené informační stránky o její činnosti. Členové rady také uctili památku nedávno zemřelého 78letého Rudolfa Smětáka, aktivního člena Výboru seniorů Ostrava hl. n.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 338 hostů a žádný gestor