V nejužším složení (pět z dvanácti členů představenstva se omluvilo) a se standardním programem (zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, organizační záležitosti, informace RK OSŽ, různé, závěr), i tak by se dalo stručně popsat úterní (5. 6. 2018) jednání Představenstva OSŽ, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V rámci Kontroly plnění úkolů byla například zmíněna Kampaň ETF „Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“ (kampaň podpoří kreslíř Petr Urban), či novelizace dokumentů OSŽ (novelizované dokumenty jsou již v tiskárně). V závěru tohoto bodu informoval Radek Nekola o chystaném Manuálu (metodické příručky) pro ZO OSŽ, ke kterému se pod jeho vedením sešla pracovní skupina. „Chystaný manuál má zahrnovat tři oblasti: účetnictví, pracovněprávní a vnitroodborovou agendu,“ uvedl (Představenstvo OSŽ uložilo Radku Nekolovi pokračovat v práci na manuálu s termínem dokončení 30. 9. 2018).

Informace ze zásadních jednání zahájil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun konstatováním, že „od Ústředí OSŽ zase tolik vody neuplynulo“. Vladislav Vokoun mimo jiné informoval o jednání Představenstva ČD s odborovými centrálami (kolektivní smlouva je plněna, České dráhy trápí nedostatek zaměstnanců). „Nicméně zatím se aspoň daří zaměstnance odcházející do důchodu nahradit nově příchozími,“ konstatoval. V této souvislosti zmínil opatření v OJ Praha-Jih, kde se aktuální nedostatek některých profesí řeší nasazením pracovníků z jiných organizačních složek, „kdy jeden týden v měsíci zaměstnanci z těchto složek jdou udělat několik šichet do Prahy, aby mohly být například vlaky včas přistaveny do myček“. „Krizová situace vyžaduje krizové řešení. Nemyslím si, že by to bylo vyloženě špatně, protože je omezen počet (takto pokrytých) směn. Doufám však, že vedení nezapomnělo na nějakou kompenzaci organizačním složkám, které ty zaměstnance vyšlou, protože jim tím vznikají jisté vícenáklady.“

Vladislav Vokoun potvrdil, že České dráhy uzavřely s Jihomoravským krajem smlouvu na provozování osobní dopravy na další tři (roky 2019-2022) plus (opce) tři roky. „Ano, a je to dobře, ale je to zároveň vyloženě nestandardní. Nemyslím si, že takhle by se ty smlouvy měly do budoucna uzavírat, nicméně je to určitý pozitivní signál pro ostatní kraje,“ zdůraznil. Vladislav Vokoun také informoval o jednání dopravní tripartity (které se bude konat v pátek 8. 6. 2018), jejíž součástí bude i bod Různé, v němž by se zástupci Asociace samostatných odborů (OSŽ) chtěli zeptat i na evidenci pracovní doby strojvedoucích. „Ale těch věcí k řešení je celá řada. Například jste určitě zaznamenali, že ministerstvo dopravy si chce půjčit od Evropské banky 70 miliard na pořízení nových kolejových vozidel a zlepšení infrastruktury. Na scénu se tak opět vrací vlakopůjčovny,“ uvedl.
Závěr svého vystoupení věnoval Vladislav Vokoun prolongaci jízdních výhod. „Prolongace skončila, nemáme jediný negativní signál. Nicméně necháme je (ČD) malinko vydechnout, abychom zjistili, jaký to mělo dopad (kolik lidí využilo institut úschovny, respektive komerční příplatek)“.

O dění u SŽDC informoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek („Žádné velké změny oproti jednání Ústředí OSŽ nejsou.“), o dění u Nedrážních místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková: „Na TSS pokračujeme v jednáních (kolektivní vyjednávání) dále, v případě ŽPSV Uherský Ostroh se jedná o prodeji do rukou německého vlastníka,“ konstatovala Renata Dousková s tím, že v rámci čerpání Sociálního fondu na Dopravním zdravotnictví (DZ) došlo k rozšíření sortimentu o lékárny Agel; řešila se i pracovní doba u zaměstnanců DZ v Praze a otázka pitného režimu v horkých letních měsících u řidičů svozové služby u DZ.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola se zmínil o jednání ČD Cargo v Řecku, kde byla projednávána další možná spolupráce se zástupci společnosti „Cosco Shiping“, která se stala nájemcem kontejnerového přístavu Pireus. Dále se zmínil i o zvládání kalamity kůrovce. „Je mi smutno z toho, že vláda si myslí, že stačí lousknutí prstem a nákladní dopravce nasadí statisíce vozů. Zapomnělo se i na to, že nákladová místa, na kterých se dnes nakládá, nebyla v rámci vzniku společnosti ČD Cargo vložena do jejího majetku. A nakonec jsou u toho ti samí politici, kteří hlasovali pro IV. železniční balíček a přitom zcela zapomněli, že tady již není nákladní národní dopravce, který by byl schopen kalamitní stavy řešit i za cenu finanční ztráty,“ uvedl a pokračoval: „Vozy se nám nevrací, dělají se z toho pojízdné deponie dřeva“. Podle Radka Nekoly se společnost ČD Cargo nestaví k problému laxně. „Hledáme vozy, kde se dá, doslova taháme vozy z kopřiv. Musím říct, že nás paradoxně zachránilo, že se rozhodnutím ministerstva životního prostředí zdrželo šrotování. Takže vytahujeme vozy z kopřiv, investujeme do jejich oprav značné peníze, které nám pak budou třeba chybět při nákupu nových vozů, ale nemůžeme se k tomu chovat laxně.“

K tomu Vladislav Vokoun poznamenal, že nechápe, proč vozy nenakoupí stát (například přes Státní fond hmotných rezerv), který by pak v případě kalamity takového rozsahu je půjčoval dopravcům. „Proč není vyhlášen kalamitní stav? Občas nerozumím tomu, co se tady děje a na co si hrajeme. Jak zhasnou kamery a novináři vypnou diktafony, tak nikdo nic nedělá,“ konstatoval.

Radek Nekola dále informoval, že ve čtyřech případech ze šesti bylo zrušeno výběrové řízení na ETCS („Pro nás to znamená skrečovat výběrová řízení!“) a o materiálu věnovaném střednědobému výhledu personálních stavů společnosti ČD Cargo. (Personální odbor by měl být posílen o dva zaměstnance, kteří se budou zabývat náborem). „Hledáme kreativní zaměstnance, kteří budou umět zaujmout mladé lidi.“
Na závěr informací ze zásadních jednání informoval Vladislav Vokoun o chystané restrukturalizace DKV: „Moc se toho nemění, všechno to má být spuštěno 1. 7., ale my jsme zatím nenabyli dojmu, že je to připravené a projednané. Nicméně budeme důsledně dohlížet na všechny zákonné lhůty z hlediska pracovně-právních předpisů,“ uvedl. Vladislav Vokoun také navrhl svolání mimořádného představenstva k jednání o evropských normách. „Mnohé z nich mohou výrazně ztížit roli dopravců nebo infrastruktury, je to ale i otázka strojírenství, zdravotnictví… Měli bychom tuto problematiku otevřít na tematicky tomu zaměřeném jednání (Představenstva OSŽ).“

Představenstvo OSŽ dále schválilo přiznání dvou dávek z Podpůrného fondu OSŽ a projednalo Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2018 – školení na PC (Představenstvo OSŽ uložilo kanceláři předsedy OSŽ předložit návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na druhé pololetí 2018 na nejbližší zasedání OSŽ-Ú). Představenstvo OSŽ dále schválilo návrh delegace na letní filmovou školu FISAIC (skupina film a video), návrh delegace na konferenci německé sekce IFEF, návrh delegace na Valnou hromadu FISAIC, návrh delegace na festival FISAIC (delegáti budou na tomto festivalu prezentovat modelovou železnici ČZS FISAIC); schválen byl i návrh delegace na 37. Mezinárodní soutěžní výstavu fotografií FISAIC v Dánsku a návrh zahraniční pracovní cesty do Řecka (návrh této pracovní cesty vychází z potřeby hledat nové destinace a rekreační objekty pro příští letní sezonu).
V další části členové Představenstva OSŽ vzali na vědomí informace předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové (RK se přestěhovala do nové kanceláře v přízemí Domu Bohemika).

Na valné hromadě USIC se OSŽ dostalo poděkování za převzetí a podporu generálního sekretariátu USIC
V bodu Různé pak Vladislav Vokoun informoval o konání valné hromady USIC ve Švýcarsku (v roce 2020 se valná hromada bude poprvé konat v České republice/Praze), kde byla Česká republika oceněna za sportovní výsledky železničářů za období 2016-2017 - v kategorii mužů bylo konečné pořadí na prvních třech místech: 1. Německo, 2 ČR, 3. Rusko, v kategorii žen 1. Indie, 2. Rusko, 3. Česká republika (na snímku). Celkové třetí místo v USIC u žen a u mužů dokonce druhé z 22 zemí je určitě velký úspěch českých barev.

Michael Mareš

Právě přítomno: 469 hostů a žádný gestor