OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 10. července, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo na programu standardní body. Po kontrole plnění úkolů z minulých zasedání následoval obsáhlý bod „informace ze zásadních jednání". Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nejprve informoval o výsledcích jednání tripartity, jehož se spolu s místopředsedou OSŽ a tajemníkem ASO Martinem Vavrečkou dne 9. 7. zúčastnil. Uvedl, že k předloženému programovému prohlášení vlády přednesl na tripartitě tři hlavní připomínky OSŽ:

Je nutno zvýšit kapacitu stávajících železničních tratí zvláště tam, kde jsou úzká hrdla, dále upozornil na to, že by vláda měla při tvorbě rozpočtu SFDI počítat s navýšením mezd u SŽDC (mnohé profese mají totiž možnost lépe placeného uplatnění mimo resort, proto má SŽDC problém s jejich získáváním či udržením) a třetí připomínka se týkala problematiky zajištění rovných podmínek a zabránění sociálnímu dumpingu v soutežích o závazky veřejné služby na železnici. „Byli jsme premiérem vyzváni k další diskusi o této problematice," uvedl předseda OSŽ. Tato i ostatní připomínky OSŽ byly tedy vzaty v úvahu. Místopředseda OSŽ Martin Vavrečka připomněl, že v září se má uskutečnit jednání tripartity, kde jedním z bodů bude právě problematika železnice (původně bylo plánováno na říjen) a je k němu třeba předem připravit podklady. Bylo rozhodnuto, že se k této záležitosti uskuteční porada předsedy OSŽ a to v návaznosti na příští jednání představenstva OSŽ.
Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, informoval o výjezdním zasedání PV OSŽ ČD Cargo, které bylo společné se slovenským odborovým protějškem (PV OZŽ ZSSK Cargo). Zasedání proběhlo za účasti vrcholových manažerů českého i slovenského Carga. Debatovalo se mimo jiné o vedení sociálního dialogu či o preferenci jednotlivých povolání v rámci kolektivního vyjednávání. Na program se dostalo i jedno ožehavé téma – mimořádné události na železnici způsobené sebevrahy. „Nástrojem k ukončení života by neměla být železnice," poznamenal Radek Nekola a dodal, že by na toto téma bylo vhodné zahájit celospolečenskou informativní kampaň. K dalším událostem na ČD Cargo Radek Nekola uvedl, že probíhají finální debaty k volbám do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. (zaměstnanci zde budou mít tři zástupce); zmínil se i o hospodaření firmy s tím, že se podnikatelský plán plní. „Společnosti se daří," dodal Nekola.
O situaci na Českých drahách hovořila při nepřítomnosti předsedy PV OSŽ při ČD Vladislava Vokouna tajemnice PV Věra Nečasová. Věnovala se především oddělení provozu a údržby v depech na úseku techniky a správy majetku Českých drah, k němuž došlo od 1. 7. 2018. „Vyčerpali jsme všechny možnosti, jak tomu zabránit, ale požadavky odborů nebyly akceptovány," uvedla Věra Nečasová. Uvedla, že na 18. 7. bude svolán Výbor DKV, kde by měli představitelé Českých drah (Ing. Miroslav Kupec a Ing. Pavel Rešl) poskytnout informace o situaci po reorganizaci dep a odpovědět na dotazy odborářů. „V letních měsících vyjedu do některých bývalých dep (nyní OCÚ), abych mluvila s lidmi a abych zjistila, jak se reorganizace osvědčila," dodala Věra Nečasová.
Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ (Nedrážní republikový výbor), informovala o návštěvě ve společnosti Trilex, Hrádek nad Nisou. „Nabídli jsme závodnímu výboru pomoc při řešení sídla firmy," poznamenala a dále se zmínila o volbách do Dozorčí rady v OHL ŽS, a. s., kam byl zvolen zástupce z OSŽ, a také o chystaných volbách do DR v Dopravním zdravotnictví (zde budou tři zástupci zaměstnanců). Poznamenala, že zástupci NeRV navštíví některé stavby podniku Skanska, aby dohlédli na dodržování zásad bezpečnosti práce.
O situaci v SŽDC referoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. Informoval mimo jiné o jednání odborových centrál s představiteli SŽDC ze dne 21. 6., kde se hovořilo o investicích, o personálních změnách, o snižování počtu vedoucích zaměstnanců. Uvedl, že ve stadiu analýz je připravovaná centralizace finančních účtáren, k níž má dojít od 1. 1. 2019 (hlavní sídlo má být v Pardubicích, pobočka v Olomouci). Dále uvedl, že má vzniknout nová koncepce řízení provozu. Zmínil se rovněž o problematice úklidu nádraží a uvedl, že na tuto práci jsou časté stížnosti, proto se hledá lépe fungující řešení.
V dalším průběhu jednání Představenstvo OSŽ schválilo přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, projednalo poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem, vzalo na vědomí Metodický pokyn pro zpracování osobních údajů pro ZO OSŽ, který předložil a okomentoval vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř, vzalo na vědomí směrnici pro zabezpečení počítačů a v závěru projednalo a schválilo návrhy zahraničních pracovních cest, seznámilo se s informací Revizní komise OSŽ, přednesené její předsedkyní Barunkou Balážovou, a v rámci bodu „různé" mimo jiné vzalo na vědomí zprávy z několika pracovních cest.
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 132 hostů a žádný gestor