Zprávu vyslechli členové Ústředí OSŽ 12. září na svém jednání a následně, den poté, i na jednání Republikové rady seniorů (RRS) v Praze. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) poděkoval členům rady seniorů za účast na těchto hrách a za reprezentaci jejich družstev. Vyhodnocení průběhu sportovních her v Rajeckých Teplicích bylo také jedním z bodů jednání. V pořadí druhé Hry byly opět úspěšné, u všech startujících a podle příznivých ohlasů by měly pokračovat. Pokud by to tak bylo, pak se RRS shodla na tom, že je třeba zajistit bezpečnost zejména malých dětí, které tady mají do parku volný přístup a vymezit prostor, kam by se neměly dostat. To se týká takových disciplín jako závod na koloběžkách, nebo i ruského kulečníku.

Většina účastníků by si také přála, aby mohli večer společně posedět venku déle než do dvaadvaceti hodin. Všichni účastníci her také mohli velmi rychle na webových stránkách seniorů najít nejen text o průběhu her, ale i množství fotografií, kratší článek také vyjde v časopise Doba seniorů. Kurt Mužík také řekl, že si váží účasti sportovních družstev kolegů z nedrážních organizací a slovenských kolegů, stejně jako účasti všech pozvaných hostů, kterým jménem rady zašle poděkování. Se dvěma písemnými materiály pak seznámil členy rady Karel Hybš. První se týkal přípravy zájezdu do Berchtesgadenu, kterého se účastní čtyři členové rady a druhý materiál hovoří o změnách v informačním systému a také potřebě lepšího informování seniorů nejen v Klubech seniorů, ale i v základních odborových organizacích, a v řadě bodů tohoto materiálu dává v několika krocích návod, jak postupovat při svolání Regionálních rad seniorů.

Jediným hostem jednání rady byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který si ještě v odpoledních hodinách, a po pracovní schůzce s generálním ředitelem SŽDC a předsedou Správní rady SŽDC, udělal čas na setkání s členy rady seniorů. Informace Martina Malého pak samozřejmě nemohly být o ničem jiném, než o situaci na Českých drahách a změnách v její Dozorčí radě, ale následně i změnách v managementu Českých drah a názoru OSŽ na tyto poslední události. Dále hovořil o tom, že se vede diskuse o převzetí některých síťových služeb od dopravce na SŽDC a které by to měly být.

V rámci diskuse se pak dostalo i na kauzu bývalého předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši, který se rozhodl neodstoupit z Dozorčí rady ČD. Podle názoru členů rady došlo pak k trochu neadekvátní reakci v Obzoru od tajemníka PV ČD Antonína Leitgeba a členové se shodli v názoru, že tyto věci mohou mít negativní dopady na stabilitu a věrohodnost celého OSŽ. Diskutovalo se o řadě dalších věcí, třeba o nastávajících komunálních volbách, předvolební agitaci a shodnosti programů u řady politických stran, ale i o tom, jaké změny mohou nastat u držitelů jízdních výhod po zavedení slev na jízdném u studentů a seniorů nad 65 let. Dostat aktuální informace o tom, co se děje na železnici, v odborech takříkajíc z první ruky, je samozřejmě výhodné, proto je také návštěva vedoucích funkcionářů OSŽ a zejména jeho předsedy, vždy vítána!

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 201 hostů a žádný gestor