OBZOR ke stažení

Třicítka předsedů ZO OSŽ DKV z celé republiky se sešla na jednání s vedením podniku, zastoupeným novými řediteli center údržby a provozu z celé republiky, včetně zástupců GŘ (O12, O 18 a O 20). V úvodu jednání poděkoval ředitel O 20 na GŘ ČD Pavel Rešl všem pracovníkům údržby za práci, kterou odvedli v letošním mimořádně horkém létě, především na údržbě klimatizací u osobních vozů. Jednání pak pokračovalo výměnou názorů na nové organizační uspořádání podniku od 1. 7. 2018 a dalšími otázkami, které zajímají provozní pracovníky někdejších DKV. Setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení ZO OSŽ DKV Přerov v Čekyni ve čtvrtek 20. září.

V průběhu jednání, které řídila tajemnice OSŽ Věra Nečasová, docházelo místy ke vzrušené a také ostré diskusi, týkající se především názorů na současné fungování nového způsobu řízení odboru kolejových vozidel, kdy dosavadní DKV byla změněna na oblastní centra údržby (OCÚ) a oblastní centra provozu (OCP). „Nové rozdělení se zatím nijak neprojevilo, nevidíme žádná pozitiva,“ řekl jeden z diskutujících, předseda ZO OSŽ DKV Olomouc, Martin Zatloukal z Olomouce (OCÚ střed). Na tuto kritiku reagoval Pavel Rešl odpovědí, že doposud neuběhla dostatečná doba k tomu, aby se dalo vyhodnocovat. „Vše chce svůj čas, jsem přesvědčen, že nová organizace bude fungovat a přinese pozitivní výsledky.“
Následovala kritika na stav infrastruktury v některých depech, především pak v pražském ONJ. „Kolejový svršek, spodek, výhybky i trakční vedení jsou doslova v dezolátním stavu, co se s tím bude dít?“ zněl dotaz na toto téma. „O problému víme a jednáme s vedením SŽDC o nápravě, problémem jsou chybějící peníze na opravu, neboť celková částka přesahuje sto milionů korun,“ zněla odpověď.
Dalším ožehavým tématem byly mzdy, zejména pak v Praze, kde je doslova kritická situace například u posunu. „Snažíme se i v této oblasti udělat pořádek, děláme pro to všechno, ale situace, v Praze především, se řeší těžko, protože mzdy na ČD zdaleka neodpovídají mzdám u jiných podniků v Praze,“ poznamenal k tomu František Kozel, ředitel Oblastního centra údržby (OCÚ) střed.
Stanislav Holačík, předseda ZO OSŽ DKV Břeclav, po vyslechnutí diskuse na výše uvedená témata poznamenal, že bylo zřejmě nešťastné, když se spousta energie věnovala na novou organizaci opravárenství a provozu v DKV. „Nebylo by lepší, kdyby se místo toho řešily problémy infrastruktury v depech, nedostatku pracovníků, mezd a další otázky s tím spojené? Rok a půl se promarnil jednáním o něčem, co dnes nikoho neuspokojuje a hlavní problémy zůstaly netknuté,“ poznamenal Holačík.
V další části jednání se diskutovalo o přípravě nové kolektivní smlouvy. I zde je hlavním problémem otázka financí, neboť na navyšování mezd nejsou prostředky. „Jsme si vědomi toho, že je nutné navýšit mzdové prostředky. Písemně jsme proto požádali o navýšení rozpočtu na mzdy, aby mohla být posílena především jejich pohyblivá složka,“ vysvětlili zástupci centra údržby i centra provozu přítomným předsedům.
V diskusi přišla na řadu celá řada dalších témat, mimo jiné problematika SAP, retenční program a nábor nových pracovníků. Setkání se ukázalo jako prospěšné, i když ukázalo na spoustu problémů. Ze strany vedení podniku i ze strany zástupců OSŽ se však projevila snaha najít cestu, která by zejména opravárenství vyvedla z krizových situací.
Miroslav Čáslavský


Právě přítomno: 318 hostů a žádný gestor