OBZOR ke stažení

Představenstvo OSŽ jednalo v úterý 9. 10. 2018 na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích, výjezdní zasedání v areálu Výzkumného ústavu železničního moderoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Představenstvo OSŽ v úvodu jednání (v předřazeném bodu) vyslechlo informaci smluvní advokátky OSŽ JUDr. Jarmily Pospíšilové k vývoji a aktuálnímu stavu poskytnuté právní pomoci u členky OSŽ, průvodčí Jany Stejskalové (kauza tragické události z července 2016 - vypadnutí dítěte z vlaku).

V rámci kontroly plnění úkolů například místopředseda OSŽ Radek Nekola představil nově vznikající manuál pro ZO OSŽ (pracovní skupina pracuje na tvorbě metodické příručky pro ZO OSŽ), poté provozní ředitel VUZ Miloš Klofanda prezentoval činnosti Zkušebního centra VUZ Velim (včetně krátké exkurze) a Výzkumného ústavu železničního: „Kapacita zkušebního okruhu je téměř vyprodaná, nemáme v Evropě konkurenci,“ uvedl mimo jiné.

Informace ze zásadních jednání odstartoval tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb stručnou informací o personálních změnách na Českých drahách. „Ostatně mimořádné jednání dozorčí rady (DR) nebylo o ničem jiném, než o personáliích. Řádnou DR máme 17. října a počítáme s tím, že koncem října nám zaměstnavatel předloží návrh kolektivní smlouvy na rok 2019.“

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo poté shrnul události posledních dnů u společnosti ČD Cargo (jednání odborových centrál 24. 9. s vedením společnosti; změna stanov = změna počtu členů dozorčí rady). „Kritizoval jsem vedení společnosti za laxní přístup, měnit v takovém rozsahu stanovy se mi zdá nešťastné. Nepřispívá to k důvěryhodnosti tohoto orgánu,“ uvedl. Radek Nekola dále mluvil o mimořádném jednání PV, o tom, že volby do DR proběhnou 22. - 25. 10. 2018. „Vedení společnosti také připravuje kolektivní smlouvu, předána by měla být 30. 10.,“ dodal s tím, že připraven je už itinerář schůzek s odborovými centrálami. Telegraficky se poté zmínil o plnění hospodářského výsledku, o vývoji počtu zaměstnanců a náboru nových: „Se zahájením kolektivního vyjednávání souvisí i příprava podnikatelského plánu, se kterým by se mělo počkat až na konec kolektivního vyjednávání, protože podnikatelský plán musí být součástí kolektivního vyjednávání. Všichni cítíme, že se s odměňováním musí něco udělat,“ zdůraznil Radek Nekola.

Za SŽDC informoval tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček o jednání s odborovými centrálami (mimo jiné na téma elektronické stravenky; existuje variantní řešení papírové/elektronické), o zrušení vertikály náměstka Tomáše Drmoly a o centralizaci účtáren, kde „zřejmě bude problém“ (zaměstnankyně současných účtáren nechtějí ze vzdálených lokalit dojíždět do Pardubic/Olomouce): „SŽDC asi nesežene dostatek zaměstnankyň z vlastních řad, proto se rozhodlo lovit v cizích vodách. Takže než zacvičí nové zaměstnance bude začátek asi hektický,“ poznamenal. Také Miloš Paleček mluvil o personálních změnách, o jednání PV (27. 9.) a i o dalším jednání s odborovými centrálami (15. 10.), „kde nám zaměstnavatel pravděpodobně předloží změnu kolektivní smlouvy pro rok 2019“.

Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková mimo jiné informovala o organizačních změnách v OHL ŽS, o volbách do DR Dopravního zdravotnictví, které proběhnou ve dnech 16. - 17. 10. 2018 (OSŽ nominovalo tři kandidáty, čtvrtý kandidát si sehnal 10 % podpisů).

V závěru bodu Informace ze zásadních jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý stručně informoval o jednání tripartity 24. září (plenární schůze/situace v železniční dopravě/stanovisko ASO; informace jsou na webu OSŽ), či o jednání s rakouskými odboráři (3. 10.) na téma sledování pracovního výkonu strojvedoucích. „Společnými silami se budeme snažit přesvědčit ETF, aby bylo přijato české řešení (sledování výkonu strojvedoucích v software správce infrastruktury podle čísla licence strojvedoucích; bližší informace jsou rovněž na webu OSŽ).“ V závěru pak předseda OSŽ hovořil o nedávné návštěvě Gruzie. „Tam je stav podobný tomu, jaký byl u nás před uzavřením desetiletých smluv, tj. existuje tam jeden železniční podnik, který funguje na principu křížového financování bez dotací z veřejných zdrojů, kdy nedostatečné příjmy z osobní dopravy jsou sanovány tržbami z dopravy nákladní. Představitelé vedení gruzínských železnic by se proto rádi inspirovali například i u nás a připravují se na vydělení segmentu osobní dopravy s tím, že tato bude provozována s příspěvkem z veřejných zdrojů v závazku veřejné služby.“
Závěr vystoupení Martina Malého patřil akčnímu dni na podporu vlakového personálu (4. 10.): „Ukazuje se, že tato akce zaměřená na cestující veřejnost byla potřebná, protože z některých reakcí je zřejmé, že existuje část cestující veřejnosti, která se domnívá, že vlakový personál a pokladní přepážky nebudou do budoucna potřeba a vše lze nahradit elektronickými aplikacemi do mobilních telefonů. S takovým názorem však rozhodně nesouhlasíme,“ uvedl předseda OSŽ a Radek Nekola jej doplnil: „Byl bych rád, kdybychom debatu na toto téma ještě neukončovali a kampaň vyhodnotili.“

V další části členové Představenstva OSŽ projednali čtyři návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu (jeden z návrhů byl stažen; bude doplněn a předložen znovu). V rámci Organizačních záležitostí pak probírali Cyklus přednášek pro funkcionáře OSŽ (projekt ročního vzdělávacího kurzu pro funkcionáře OSŽ; předpokládaný počet posluchačů 20, navrhuje se týdenní cyklus přednášek, vždy třetí týden v měsíci). Představenstvo po diskusi návrh schválilo a doporučilo jej předložit Ústředí OSŽ. Dále pak představenstvo vzalo na vědomí informaci k inventarizaci majetku (Příkaz předsedy OSŽ k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018) a schválilo investiční záměr na vybudování kamerového systému a osvětlení lyžařského vleku u Lesní chaty Kořenov.

Představenstvo OSŽ rovněž mimo jiné schválilo Návrh výpravy na regionální mistrovství USIC ve futsale a Návrh zahraniční pracovní cesty do Belgie (koordinační schůzka k regionálním mistrovstvím USIC). O návrhu rekreace na zimní sezonu 2019 (v rekreačních zařízeních OSŽ) informoval vedoucí MO OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík („Bude opět vycházet katalog na zimu 2018/2019, v této nabídce budou všechna naše zařízení.“)

V závěru pak předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová referovala o probíhajících kontrolách u ZO OSŽ. „Revizní komise není orgán, který chce ZO poškodit, naopak, jsme poradní orgán, který se jim snaží pomoci,“ připomenula.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 249 hostů a žádný gestor