OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO o informace zaměstnavatele) Dvě zásadní informace z jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo zazněly hned v úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 8. 11. 2018 a to: že společnost ČD Logistics se stala 100% dceřinou společností ČD Cargo a že podnikatelský plán (společnosti ČD Cargo) je plněn a překračován.

„Bylo nelogické, že konkurenční firmy byly účastny na fungování této společnosti (ČD Logistics), po deseti letech se to konečně povedlo,“ řekl na adresu první informace předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola s tím, že na jednání DR ČD Cargo došlo i k představení „vizí do budoucna“ - jak by společnost ČD Logistics měla v budoucnu fungovat jako důležitý článek pro objednávání přeprav, které jdou mimo území ČR. „Tato společnost by měla v budoucnu převzít i fungování našeho skladu v Lovosicích a následně by měla přejímat i všechny další terminály, které máme ve správě (Brno; ve hře je i překladiště Nymburk/Mladá Boleslav).“

Podnikatelský plán je plněn a překračován, to byla druhá zásadní informace z úvodu jednání. Společnost ČD Cargo chce proto v rámci sociálního dialogu otevřít i otázku odměny zaměstnancům za plnění hospodářského výsledku. „Ale nebude to součástí kolektivního vyjednávání,“ ujistil Radek Nekola. Ten se telegraficky zmínil i o medializovaném „prodeji“ společnosti (ČD Cargo), jak to prezentoval ministr dopravy Dan Ťok: „Střílí se přes média silné výrazivo, které nepřispívá ke klidu ve společnosti,“ konstatoval s tím, že on sám měl kvůli tomu „až moc telefonátů“. „Napříště by k tomu měl být nejdřív nějaký sociální dialog, například dialog vlastníka a zaměstnanců, ono to nepřispívá ani k atmosféře ve společnosti v době, když se spouští kolektivní vyjednávání a probíhají volby do dozorčí rady společnosti (ČD Cargo),“ dodal dále s poznámkou, že „privatizace ČD Cargo není zatím na pořadu dne“, byť i České dráhy si vážně pohrávaly s touto myšlenkou: „ČD jsou akciovou společností zapsanou jako osobní dopravce, proto se rozhodly tyto segmenty vytěsnit.“

I proto Radek Nekola požádal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, aby na nejbližší tripartitě po skončení kolektivního vyjednávání dohodl s ministrem dopravy „kulatý stůl“ na téma budoucnosti dceřiných společností, společnost ČD Cargo nevyjímaje: „Požádal jsem, aby se do doby tohoto jednání ministr zdržel všech výroků na téma privatizace Carga. Snad se konečně začneme seriózně bavit na téma budoucnosti ČD Cargo, ale to je běh na dlouhou trať.“

Radek Nekola zmínil i „rekordní neuspokojení zákazníka“ kvůli nedostatku vozů. „Nicméně jsme ubezpečováni, že v příštím roce už bude situace s vozy podstatně lepší, budou dodávány nové vozy a vozy po generálních opravách,“ poznamenal s tím, že zákazníci stále častěji využívají „systém rezervace vozů“. „Zákazník si je ochoten i připlatit za to, že bude mít vůz přistaven v čase a na požadovaném místě. I tyto věci musíme zvažovat při přípravě podnikatelského plánu na rok 2019. Silnice naštěstí není konkurencí, protože jede na doraz.“

Radek Nekola dále členy PV OSŽ ČD Cargo informoval o jednání Představenstva OSŽ, tajemnice PV OSŽ ČD Cargo pak o jednání odborových centrál a o připomínkách ke kolektivní smlouvě, které OSŽ za všechny odborové centrály odeslalo zaměstnavateli. „Odborové centrály se víceméně připojily k našemu návrhu,“ uvedla a Radek Nekola ji doplnil. „Osobně mám k tomu jednu poznámku: považuji za ohrožení bezpečnosti dopravy, abychom nutili zaměstnance trávit čas na cestách za prací. To není způsob, jak si má zaměstnanec vydělávat peníze, tohle já nepodepíšu,“ vzkázal zaměstnavateli.

Radek Nekola také uvedl, že „podle všech indicií“ to zatím vypadá, že pan ministr chce mít letos kolektivní vyjednávání pod kontrolou. „Alespoň zástupci zaměstnavatelů (ČD, ČD Cargo a SŽDC) zatím jedou podle stejných not, aby se udržel konsensus z hlediska odměňování. Nicméně náš návrh není něco, coby společnost nebyla schopna absorbovat,“ uvedl a dodal: „Hlavní rozpory se zřejmě přesunou do měsíce prosince. Kdybychom se zasekli, tak svoláme mimořádné zasedání (podnikového výboru). Nebude to rozhodně procházka růžovým sadem.“

Na jednání PV OSŽ ČD Cargo proběhla i volba nové členky (Bc. Iveta Horáčková z České Třebové) za Jindřicha Nohala (odchod do důchodu) a její potvrzení ve funkci předsedkyně Výboru OSŽ při řízení provozu PJ Č. Třebová. Projednán byl i kalendář/plán akcí na rok 2019 a zvoleni byli účastnici školení, které organizuje OSŽ společně s Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích (Linda Lišková, Iva Malounová, Tomáš Gilg, Marek Kochan a Pavel Antolič, náhradníkem je Petr Doležal).

Pozdvižení v sále přinesla informace Pavla Kundrika o spuštění pilotního projektu v SOKV Ostrava, kterým se provádí monitorování náročnosti oprav (sledování pracovního dne opravářů). „Je z toho doslova pozdvižení na vsi. Už teď lidé dělají na doraz a navíc budou při tom ještě sledováni. Prý je to nařízeno z nejvyšších míst a bude se to vyhodnocovat,“ uvedl Pavel Kundrik. „To, že ve středisku oprav SOKV začala působit společnost na monitorování činnosti zaměstnanců, kdy člověk bude vybaven čipem, je pro mě závažná informace,“ okomentoval to Radek Nekola.

Radek Nekola rovněž poděkoval prostřednictvím členů PV OSŽ ČD Cargo voličům za to, že zástupci OSŽ uspěli ve volbách do Dozorčí rady ČD Cargo a že se podařilo dosáhnout 65% účasti. „Prosím, přesvědčujte naše členy na Českých drahách, ať jdou k volbám i v případě voleb do Dozorčí rady ČD,“ zdůraznil.

Po přestávce se dostavili zástupci zaměstnavatele: Ing. Mojmír Bakalář a Mgr. Pavla Kreischová. Mojmír Bakalář mimo jiné poděkoval za stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy. „Zatím se nevyjadřuji ke konkrétním ustanovením, protože jsem je všechny nestačil prolítnout,“ konstatoval a informoval o chystaných organizačních změnách, které nastanou k 1. 1. 2019 na centrální i výkonné úrovni. V jednotkách organizační struktury dojde ke dvěma organizačním změnám - konkrétně v SOKV Ústí nad Labem a SOKV České Budějovice (OKV Cheb se stane součástí OKV Most; OKV Jihlava bude zařazena pod OKV České Budějovice).

Mojmír Bakalář se zmínil i o tom, že Dozorčí rada Českých drah vypsala konkurz na dva členy představenstva společnosti, Pavla Kreischová pak informovala především o změně ve využívání poukázek na rehabilitaci k využívání masáží u soukromých poskytovatelů.
 

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor