OBZOR ke stažení

V posledních dvou letech se z důvodu klesající nezaměstnanosti začíná také u Českých drah projevovat nedostatek zaměstnanců. Kromě strojvedoucích jsou to i posunovači, tranzitéři přípraváři, jakož i profese, které jsou nezbytné pro údržbu vozidel, jejich opravy a provoz. Podle I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna se může nedostatek zaměstnanců projevit i u vlakového personálu (vlakvedoucí a průvodčí), což souvisí s nárůstem počtu cestujících, který se začíná projevovat po zavedení „státních slev“ pro studenty a seniory.

Podle vyjádření Vladislava Vokouna pro ČTK je nedostatek zaměstnanců řešen přesčasovou prací, která je v některých regionech využívána bezezbytku do zákonných limitů. Jen díky tomu se státnímu dopravci zatím daří nasmlouvané spoje dodržovat. Situace je přitom v jednotlivých regionech rozdílná. Například pokud se týká strojvůdců, schází především v Praze, Brně a dalších velkých městech. „V Praze je nabídka práce jiná, než například v malých městech, profese strojvůdce zde uchazeče tolik neláká,“ zmínil ve svém vyjádření pro ČTK Vokoun.
České dráhy se snaží doplňovat stavy svých zaměstnanců pomocí náborových programů a příspěvků. Vedle toho se zaměřují na výchovu budoucích strojvedoucích a vlakvedoucích pomocí stipendijních programů pro žáky základních i středních škol, kteří mají zájem o technické obory na železnici.
Provoz na železnici v ČR se v posledních letech pravidelně zvyšuje. Jen České dráhy přepravily během tří čtvrtletí letošního roku 133,7 milionu cestujících, což je zhruba o 2,8 milionu více než za stejné období loni. Na některých spojích je proto nutné posilovat soupravy o další vozy. Pro tento účet České dráhy vyčlenily zhruba padesát náhradních vozů.
Pokud bude nárůst cestujících dále pokračovat, bude podle Vokouna třeba výrazněji doplnit vlakový personál, který obsluhuje jednotlivé vozy.
Miroslav Čáslavský, s využitím monitoringu tisku

 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor