OBZOR ke stažení

Listopadové jednání PV OSŽ SŽDC v Praze 22. 11. mělo tentokrát několik hostů. První z nich, Ing. Luděk Kleprlík (Odbor nákupu a veřejných zakázek GŘ) a Bc. Radek Janouš (Odbor personální GŘ) nejen vizuálně prezentovali vývoj v nákupu výstražných pracovních oděvů od roku 2009 a jejich dodavatele, ale přinesli i ukázku těchto oděvů. Tady hraje hlavní roli zejména prodyšnost při jejich použití vzhledem k procentnímu složení použitých materiálů (poměr bavlny a silonu), kdy se objevily v minulosti stížnosti. Tady bylo Ing. Kleprlíkem vysvětleno, že procentní podíl těchto složek nelze více snižovat, snahou je, aby byla zajištěna optimální prodyšnost použitých materiálů při pocení zaměstnanců.

Řeč byla i o pracovní obuvi, kde je několik druhů letní a zimní obuvi k dispozici (opět spojeno s ukázkou obuvi) a v rámci tohoto sortimentu si zaměstnanci mohou vhodnou obuv vybrat prostřednictvím zaměstnanců MTZ. Dalším hostem byl Petr Toman, zástupce zaměstnanců ve Správní radě ZPMVČR, který informoval o jejím jednání 21. listopadu, výhodách pro pojištěnce a poskytování procedur při komplexních ozdravných pobytech. Personální ředitel GŘ Ing. Pavel Koucký, který řekl, že se připravují na případnou účinnost nové PKS a aplikaci všech tří typů organizačních změn od 1. 1. 2019. Hovořil pak o tom, na čem je již dohoda s OC při kolektivním vyjednávání, kdy i v případě nepodepsání PKS budou tyto dohodnuté věci již akceptovány, návrhu zaměstnavatele na zvláštní odměnu zaměstnanců a současnému návrhu v procentní výši mzdového nárůstu, shodě na příloze č. 4, která se týká poskytování KOP.

Vlastní pohled na kolektivní vyjednávání pak připojil předseda PV Petr Štěpánek, který hovořil o tom, kde jsou rozpory se zaměstnavatelem, nebo i mezi OC, v diskusi se pak mluvilo o připomínkách k zásadám použití prostředků FKSP a bylo poukázáno na nerovnost v poskytování příspěvků rodinným příslušníkům u OJ SŽDC.

K pravidelným hostům jednání patří účast zástupce oddělení BOZP Ú a odborného oddělení ESO OSŽ, JUDr. Petra Večeře a Luďka Šebrleho. JUDr. Večeř odpověděl pak na některé dotazy, které se týkaly pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání (tuto informaci najdete na webových stránkách OSŽ). Tajemník PV Miloš Paleček informoval o tom, že se připravuje nový Statut Republikové rady ŘP vzhledem k tomu, že dojde k redukci provozních obvodů u OŘ z 35 na 23. Nový návrh bude předložen do příštího jednání PV. Předseda PV Petr Štěpánek pak upozornil na potřebu správného vykazování a dokladování činnosti uvolněných funkcionářů při jejich pracovních cestách. Na závěr jednání pak Petr Štěpánek navrhl termíny jednání PV v příštím roce.

Miroslav Gloss

Právě přítomno: 513 hostů a žádný gestor