OBZOR ke stažení

Zhruba o hodinu a půl dříve z důvodu probíhajícího kolektivního vyjednávání na ČD a SŽDC začalo v úterý 4. 12. 2018, v sídle svazu, jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. A netradičně, právě z důvodu časové tísně, byly všechny body programu předřazeny informacím ze zásadních jednání, na které nakonec (byť bez přítomnosti zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD) také došlo.

Úvod zasedání tak byl ryze úřednický. Kromě kontroly plnění úkolů členové představenstva schválili návrh prozatímního rozpočtu na 1. čtvrtletí 2019 (Návrh prozatímního rozpočtu OSŽ na období leden - březen 2019), dále Návrh Obsahového plánu zasedání Ústředí Odborového sdružení železničářů v roce 2019, zahraniční pracovní cestu na jednání řídícího týmu poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, návrh zahraniční pracovní cesty do Gruzie (na mimořádný sjezd a volby předsedy odborového sdružení železničářů Gruzie), návrh zahraniční pracovní cesty – zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF v Bruselu (12. až 13. února 2019).

Schválen byl i Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2019 s doplněním o školení u Nedrážních (5. 3. 2019 v Praze, v sídle firmy AŽD, jednodenní seminář na pracovněprávní problematiku a BOZP). V rozpravě byl přijat návrh místopředsedy Radka Nekoly, aby na těchto školeních byli vždy přítomni dva členové Představenstva OSŽ, kteří by odpověděli na otázky posluchačů k aktuálnímu dění, a člen Revizní komise OSŽ. Projednán byl i návrh na investiční akci (Modernizace účtárny OSŽ /hardware i software/, probíhá zaškolování budoucí nové vedoucí). Členové představenstva poté dlouho diskutovali návrh na zasedání poradní skupiny ETF pro doprovodný vlakový personál v Praze (usnesení bylo přijato po rozpravě; Představenstvo OSŽ souhlasí s uspořádáním a ukládá Antonínu Leitgebovi ve spolupráci s PhDr. Helenou Svobodovou organizačně toto zasedání zajistit, a předsedovi OSŽ jej zapracovat do rozpočtu na rok 2019).

V další části jednání členové Představenstva hodnotili podzimní prodloužené víkendy v hotelu Ostrý. „Tuto akci považujeme za velmi úspěšnou, nebyly stížnosti, ani připomínky, paní Horákovou oceňuji,“ uvedl Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ. Představenstvo OSŽ schválilo benefit 500 Kč (formou čerpání služeb pro člena OSŽ a jeho rodinné příslušníky na týdenní pobyt v hotelech Oddech a Lesní chata, případně Ostrý, v období duben až prosinec 2019 objednaný u CK ČD travel a vyčlenění částky 350 tisíc v rozpočtu OSŽ na pokrytí bonusu pro rok 2019). Představenstvo OSŽ schválilo i návrh letní rekreace v apartmánovém domě Orion v roce 2019 (v roce 2018 se zúčastnilo letní rekreace v apartmánovém domě Orion v Řecku celkem 547 osob). Pobyty jsou určeny pouze členům OSŽ (všem bez rozdílu zaměstnavatele) a jejich rodinným příslušníkům. Objednávky budou zpracovány postupně tak, jak budou docházet na mezinárodní oddělení OSŽ (pobyty jsou dotovány z prostředků OSŽ)

Předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová informovala o činnosti Revizní komise OSŽ (příští zasedání 6. 12.), a Představenstvo OSŽ z důvodu odstoupení paní Pešoutové požádala o doplnění revizní komise na devět členů (členové představenstva se shodli, že není nutné dodržovat proporcionální zastoupení podniků v RK OSŽ).

Informace ze zásadních jednání zahájil místopředseda OSŽ Radek Nekola stručnou zmínkou o kolektivním vyjednávání u společnosti ČD Cargo: „Kromě tří bodů jsme našli shodu.“ (rozpory jsou ve mzdách a v odměnách). Prozradil, že jej ze židle nadzvedl rozhovor s generálním ředitelem ČD Miroslavem Kupcem v Lidových novinách (ČD Cargo bych nejraději prodal. Co s firmou, která nic nepřináší). „To je i pro mě silná káva. Proto jsem okamžitě požádal premiéra o schůzku. Takhle to nemohu nechat být,“ zdůraznil. „Společnost dává sedmi tisícům zaměstnanců práci a slušné výdělky. Je to podnik, který se zmátořil, prošel restrukturalizací, a dnes je to projekt fungující a rozvíjející se firmy na evropském trhu.“
Radek Nekola mluvil i o benefitech, které přestávají být benefity. „Například pět týdnů dovolené je základ, dohání nás minimální mzda. Stojíme společně před problémy: doprava by potřebovala posílit, ale SŽDC je napojeno na SFDI, a České dráhy na výběrová řízení. Jak říká Vláďa (Vladislav Vokoun), s hrůzou trnu, co zase vyhrajeme. … Ve společnosti ČD Cargo byl schválen obchodní plán pro rok 2019.“

O kolektivním vyjednávání u SŽDC informoval poté předseda PV OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek. „Jsme v režimu kolektivního vyjednávání, jsme dohodnuti na KOP v té samé podobě, a mělo by už být vypsáno výběrové řízení. Máme i dojednané navýšení náborového příspěvku,“ referoval s odkazem na to, že všechny důležité informace jsou na webu OSŽ. „Jednáme dnes, ve čtvrtek a příští pondělí. Točíme se kolem peněz. Otevřeli jsme debatu nad FKSP (zásady FKSP),“ dodal.

Část informací ze zásadních jednání byla věnována i diskusi na téma výměny informací o průběhu kolektivního vyjednávání u všech tří velkých podniků (ČD, ČD Cargo, SŽDC) z důvodu evidentní snahy ministerstva dopravy „vést kolektivní vyjednávání jednotně a ve stejných intencích“.

Závěr jednání patřil Bc. Renatě Douskové a informacím z dění u Nedrážních: „Společnost Skanska podepsala dodatek ke kolektivní smlouvě o navýšení tarifních mezd o 500 Kč (u technických a dělnických profesí), o navýšení (od 1. 1. 2019) nominální hodnoty stravenek na 100 Kč i navýšení doplňkového penzijního připojištění na 900 Kč,“ uvedla s tím, že v podobných intencích probíhá kolektivní vyjednávání i u Dopravního zdravotnictví, které bude pokračovat příští týden za účasti druhé odborové centrály. „Požadujeme navýšení benefitů. Kolektivní vyjednávání bude zahájeno i ve společnosti Trilex s. r. o. (v polovině prosince za účasti majitelů), naopak vyjednávání vázne u společnosti TSS. Majitel se nám zatím neozval, a pokud se nám neozve, obrátíme se na MPSV ohledně zprostředkovatele,“ uzavřela.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 333 hostů a žádný gestor