OBZOR ke stažení

Hned v úvodu posledního zasedání Ústředí OSŽ v roce 2018, které se konalo ve středu 19. 12. 2018 a které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), informovali předsedové jednotlivých Podnikových výborů (PV) OSŽ o uzavřených kolektivních smlouvách. Jako první hovořil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun, který shrnul několikatýdenní kolektivní vyjednávání konstatováním, že se podařilo najít shodu ve třech prioritách, se kterými OSŽ šlo do kolektivního vyjednávání: v nárůstu tarifů (5,5 % plus 2000 Kč), ve zvýšení příplatku za praxi coby „stabilizačního institutu“ (každé pásmo se zvedlo o 300 Kč plus vzniklo jedno pásmo navíc).

„…A třetí prioritou je evergreen - výkonová odměna, osobní ohodnocení, prostě odměna, která se zvýšila o 6,5 % (5 až 15 %). Toto všechno budeme členům vysvětlovat na aktivech, kterých bude jako obvykle šest po celé republice s tím rozdílem, že místo Brna bude Břeclav.“

Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo) upozornil na některé „podprahové věci“, které chtěl původně zaměstnavatel prosadit, ale které z jednání nakonec stáhl. Jako plus pak vnímá prodloužení minimální délky směny na sedm hodin. „Zaměstnavatel začal zneužívat institut minimální délky směn, provozní zaměstnanci chodili za měsíc i na 26 směn. Prodloužení minimální délky směny je reakcí na obrovské množství přesčasové práce, se kterou se potýkají všechny společnosti,“ řekl a dodal, že z tohoto důvodu přibyl i jeden nový institut - odměna za přesčasovou práci. „Zaměstnavatel přislíbil, že vyplatí celou přesčasovou práci ve mzdě za měsíc prosinec, takže všichni zaměstnanci budou do roku 2019 vstupovat s nulou (v bance přesčasové práce).“ Také ve společnosti ČD Cargo došlo k úpravě tabulky za praxi - přidala se tři pásma (0 až 3 roky, 35 až 40 let, a 40 a více let) - a došlo i k posunutí platnosti kolektivní smlouvy do 31. 3. 2020. „Hlavní důvod je ten, že společnost se dostávala do kolize u tří dokumentů – obchodního plánu, podnikatelského plánu a kolektivní smlouvy,“ konstatoval Radek Nekola.
Radek Nekola také kritizoval malé odborové centrály, jejichž zástupci v podstatě „blokují kolektivní vyjednávání, aniž by byli schopni říct jednu souvislou větu“. „Řekl jsem dost! Malé svazy jsou tady jenom proto, aby na konci roku dostaly odměny a tvářily se, jak jsou důležité.“ Radek Nekola byl kritický i k zaměstnavateli: „Nelíbí se mi, že přijde předseda představenstva na deset minut a řekne: berte nebo ne. Mně se prostě nelíbí, že na kolektivním vyjednávání sedí za zaměstnavatele někdo, kdo není schopen garantovat dohodnuté věci - kolektivní vyjednávání je o naslouchání.“

Také místopředseda OSŽ Petr Štěpánek mluvil o kolektivním vyjednávání na SŽDC jako o „komplikovaném a složitém“, byť na SŽDC bylo kolektivní vyjednávání o trochu jednodušší: „Jednali jsme pouze o čtyřech přílohách… Ale není jednoduché každému vysvětlovat, že to, co někde visí (na webu), není vždy pravda.“ Petr Štěpánek mluvil o kondičních pobytech (iniciovali jsme u KOP přeřazení čtyř profesí ze tříletého do dvouletého cyklu), o navýšení tarifních stupňů o 5,5 %, o změnách v kolektivní smlouvě (například o odměně zaměstnancům, kteří provádějí odbavení cestujících a těch, kteří jsou držiteli licence strojvedoucího), o zavedení zvláštní odměny ve výši cca 400,- Kč, těm zaměstnancům, kteří jsou odměňováni tarifní mzdou, o navýšení náborového příspěvku, i o chystaných aktivech - dneska nebo pozítří by měla jít pozvánka do všech ZO (10. 1. v Praze, 11. 1. DOPV Přerov, 18. 1. v Pardubicích, 21. 1. v Českých Budějovicích, 22. ledna v Plzni a 31. 1. v Břeclavi). „Stále ještě nemáme podepsané zásady FKSP, zítra o tom budeme jednat. A do půlky ledna by měla být vytištěna celá kolektivní smlouva znovu.“

Místopředsedkyně OSŽ (a předsedkyně Nedrážního republikového výboru) Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání u nedrážních organizací. Ukončené kolektivní vyjednávání je u společností Trilex (dojednán celkový nárůst 6,4 % do tarifních mezd na dva roky), Legios Loco (8% nárůst mezd), stále se jedná v Dopravním zdravotnictví („Jednáme o diferencovaném nárůstu tarifní mzdy, protože některé tarify jsou podhodnoceny, vyjednáváme také o navýšení stravenek u zaměstnanců pracujících v nerovnoměrně rozvržené pracovní době a v nepřetržitém provozu.“), kde zaměstnavatel plní závazky z platné PKS a navíc majitel společnosti (Agel) vyplácí i další odměny zaměstnancům.. „U společnosti CZ LOCO dojde k navýšení tarifních mezd a benefitů, u společnosti AŽD je plánovaná revize kolektivní smlouvy (která je na dobu neurčitou),“ dodala.

Členové Ústředí poté vzali na vědomí Obsahový plán Ústředí OSŽ na rok 2019 (obdobný jako v minulých letech) a Informace o vzdělávání funkcionářů OSŽ v roce 2018 a záměry vzdělávání v roce 2019, schválili také Návrh prozatímního rozpočtu OSŽ na období 01-03/2019.

V další části jednání vzali členové Ústředí OSŽ na vědomí informace o ročním kurzu pro funkcionáře OSŽ na Dopravní fakultě Jana Pernera, schválili do Revizní komise OSŽ představenstvem navrženou Lindou Liškovou (a vzali na vědomí odstoupení Jany Pešoutové ze zdravotních důvodů), a schválili posun březnového zasedání Ústředí OSŽ z 20. na 19. 3., a to z důvodu termínové kolize se zasedáním poradní skupiny ETF pro vlakové čety.

Informace RK OSŽ přednesla předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová a v závěrečné diskusi zaznělo mnoho zásadních a zajímavých informací, jako například ta z úst Vladislava Vokouna, že se po prvním lednu můžeme dočkat - v reakci na postup ministerstva dopravy při zadávání výkonů - vyhlášení stávkové pohotovosti. Odbory jsou totiž velice znepokojeny tím, že pokračuje v mediálním prostoru diskuse na téma možné privatizace dceřiných společností Českých drah; a navíc je tato problematika opakovaně otvírána i na jednáních řídících orgánů akciové společnosti České dráhy. Znepokojení vyústilo v dopis předsedy OSŽ Martina Malého (ze dne 6. 12. 2018) adresovaný ministru dopravy Danu Ťokovi se žádostí o svolání PT RHSD. „Obracíme se na vás s naléhavou žádostí o svolání jednání PT (pracovní tým, tzv. malá tripartita) RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu ještě do konce letošního roku k těmto bodům: Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby,“ stojí mimo jiné ve zmíněném dopise.
„Na následné osobní schůzce (dne 18. 12. 2018) jsem mimo jiné pana ministra upozornil, že v případě pokračování nekorektního postupu vůči národnímu dopravci je reálná hrozba vyhlášení stávkové pohotovosti. Všechny odborové centrály se shodly na tom, že pokud by mělo pokračovat to, co se nyní děje – tedy že by i nadále docházelo k hrozbě zmaření investic a ohrožení síťovosti, budou adekvátně reagovat. Pan ministr sdělil, že má zájem na udržení sociálního smíru a další postup ministerstva a svůj názor na celou situaci sdělí zástupcům odborových organizací na železnici v rámci dohodnuté schůzky dne 8. 1. 2019," poznamenal k tomu Vladislav Vokoun.

Závěr jednání pak patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který členům Ústředí OSŽ poděkoval za celoroční práci pro OSŽ a popřál klidné svátky k nabrání dostatku sil do příštího roku. „Z informací které zde dnes zazněly, je asi zřejmé, že to v příštím roce nebude úplně jednoduché,“ uzavřel.

Michael Mareš

Právě přítomno: 593 hostů a žádný gestor