OBZOR ke stažení

Předsedové a zástupci ZV OSŽ z oblasti severní a střední Moravy a Slezska se zúčastnili zahajovacího školení o nové kolektivní smlouvě Českých drah na rok 2019, které se konalo v pátek 25. ledna v Přerově. Za předsednický stůl zasedli členové vedení vyjednávacího týmu – Vladislav Vokoun, Věra Nečasová a Antonín Leitgeb, který průběh školení řídil. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Martin Malý a zaměstnanci ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ – ústředí v čele s vedoucím ESO Petrem Večeřem.

Úvodního slova se ujal Vladislav Vokoun, který vysvětlil hlavní změny PKS ČD na rok 2019. „Představa, že se každý rok všechno jen opakuje, je mylná. Při každém vyjednávání není nikdy nic samozřejmé, vždy může dojít k nepředvídaným konfliktům,“ zmínil úvodem, přičemž vyjmenoval tři základní oblasti, které se celým vyjednáváním zásadně prolínaly: stabilizace zaměstnanců, spojená s růstem mezd, motivace k setrvání u podniku, posilovaná zvýšením odměn za praxi a navýšení osobního hodnocení (výkonových odměn, prémií). „Tyto základní směry vyjednávání se podařilo skloubit, přičemž výsledkem je letošní kolektivní smlouva.“ Vokoun dále popsal některé nereálné představy části odborových centrál, které bylo někdy nutno složitě projednávat. „Vše se ale nakonec dojednalo bez vážných rozporů,“ zdůraznil.

Průměrná mzda u Českých drah byla pro rok 2019 posílena o více než osm procent (tarifní mzda a příplatky), což bylo podle Vokounových slov maximum možného, aniž by byl ohrožen chod firmy. „Nejsložitější bylo zřejmě vyjednávání ohledně osobního hodnocení, i tuto složku mzdy se však nakonec podařilo posílit,“ konstatoval Vokoun. V oblasti příplatků se největší posílení týkalo nočních směn a práce o sobotách, nedělích a svátcích. Pomocí přepočítacího koeficientu se podařilo prosadit i udržení reálné výše odměn za zabránění úniku tržeb. Zvýšeno bylo rovněž stravné a hodnota poukázky na jídlo (nově 110 Kč). „Nedělám si iluze, že budou s navýšením mezd všichni zaměstnanci spokojeni, reálná mzda u ČD však objektivně narostla,“ ukončil Vokoun své vysvětlení. V závěru svého vystoupení zodpověděl Vladislav Vokoun dotazy z pléna, které se týkaly odpočinku mezi směnami, změn v lékařských prohlídkách, či otázek stravného.
Ve druhé části školení se slova ujal předseda OSŽ Martin Malý, který seznámil přítomné s očekávanými událostmi v práci OSŽ v roce 2019. „Ze strany MD dochází k nežádoucímu zrychlování liberalizace závazkové železniční dopravy tím, že i u linek, kde je notifikováno přímé zadání národnímu dopravci v případě obdržení konkurenčních nabídek předchází přímému zadání tzv. tržní konzultace, či rozstřely,“ zdůraznil Malý. Jak dále dodal, tím fakticky dochází k rychlejšímu otevírání trhu, než jaké vláda ČR v reakci na přijetí 4. železničního balíčku EU schválila v harmonogramu postupného otvírání trhu v ČR. Navíc se touto praxí v řadě případů inspirovaly i kraje při objednávání regionálních spojů. „České dráhy jsou v těchto rozstřelech znevýhodněny, protože dosud není vyřešeno spravedlivé klíčování některých nákladů železničního provozu mezi všechny dopravce a OSŽ se proto snaží o nápravu v tomto směru. Je to v zájmu všech zaměstnanců Českých drah,“ informoval Malý. Zmínil se přitom také o jednání odborových centrál na železnici s ministerstvem dopravy 8. ledna tohoto roku, kde byly projednávány také otázky ohledně budoucnosti ČD Cargo a ČD Telematika. OSŽ v loňském roce rovněž aktualizovalo některé své vnitřní předpisy a zabývá se také otázkami provozu rekreačních zařízení v majetku OSŽ, jakož i otázkami výchovy nových funkcionářů OSŽ (vzdělávací kurs ve spolupráci s univerzitou Jana Pernera). „Minimálně 20 nových lidí by tak mohlo být na příštím sjezdu OSŽ lépe připraveno kandidovat na funkce ve vedení OSŽ,“ zdůvodnil Malý tuto snahu OSŽ.
Se změnami v novelizaci pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ, metodice pojištění odpovědnosti, a problematice Podpůrného fondu OSŽ seznámil přítomné vedoucí ESO Petr Večeř. Zdůraznil také otázku krizové linky OSŽ a možnosti právního poradenství a právního zastoupení členů OSŽ před soudem. „Ve prospěch členů OSŽ se podařilo vyřešit i některé mimořádně závažné případy,“ připomněl Večeř.
Závěrečná část školení byla věnována Zásadám hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., které objasnila Věra Nečasová. K základním úpravám patří především pozitivní změny v oblasti kondičních ozdravných pobytů.
Další školení k PKS ČD, a. s., proběhlo 28. ledna v Břeclavi, následovat bude 30. ledna v Praze, 31. ledna v Pardubicích, 4. února v Plzni a 5. února v Českých Budějovicích.
Miroslav Čáslavský

 


 

Právě přítomno: 321 hostů a žádný gestor