OBZOR ke stažení

Tři zásadní věci, respektive dokumenty, zmínil hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 23. 1. 2019, v rámci bloku Informací ze zásadních jednání, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku): podpis PKS (a termíny školení k PKS, první začíná již tento pátek 25. 1. 2019 v Přerově), podnikatelský plán („Byla korektní dohoda, že bude schvalován až po podpisu kolektivní smlouvy, nyní leží na stole a schvalovat se bude pravděpodobně v únoru, ale už v sobě zahrnuje závazky z kolektivní smlouvy.“) a „intenzivní vyjednávání“ se státem a s kraji o spolupráci po roce 2019.

„Poslední novinkou je Zlínský kraj. Situace je taková, že Zlínský kraj se rozdělí na čtyři soubory a jeden z těchto souborů obdrží Arriva. Nebylo to šťastné rozhodnutí, ale musíme ho respektovat. Ale všechno má svůj vývoj, takže nestahujme kalhoty, když brod je ještě daleko. Například v Libereckém kraji už jednu soutěž zrušili,“ prohlásil a podotkl: „Jako odbory jsme se se zaměstnavatelem dohodli, že práce pro zaměstnance bude zajištěna.“ U dálkové dopravy pak Vladislav Vokoun vzpomenul lednovou schůzku s ministrem dopravy (8. 1.) a veřejný příslib ministra, že nebude pokračovat v tzv. rozstřelech. „Ostře jsme to napadli, ministr potvrdil, že rozstřely skončily, ale ani to nám ještě nestačilo, otevřeli jsme to i na Dozorčí radě ČD, která se přiklonila na naši stranu a jednohlasně odsouhlasila, že na příštím zasedání DR bude tato problematika jako samostatný bod. Management dostal za úkol vypracovat materiál, který by specifikoval škody, pokud by to neustalo,“ dodal.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola navázal na svého předřečníka rovněž hodnocením schůzky zástupců odborových centrál s ministrem dopravy (více v článku Ministr dopravy odborářům řekl, že sdílí jejich obavy a že nebude činit žádné kroky k privatizaci ČD Cargo). „Bylo dobré, že účastníkem této schůzky byl i profesor Moos (předseda Dozorčí rady Českých drah), že to neměl zprostředkovaně a že ty závěry slyšel napřímo. Domluvili jsme si i další schůzku (26. 2.) a byť ještě nebude věcný závěr hotov, minimálně bychom se mohli dozvědět nějakou koncepci a mohli tak polemizovat s návrhy, které budou na stole. Toto je pro mě pozitivní, takže uvidíme, co se z toho vyvine.“
Radek Nekola jako předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo také zrekapituloval dění kolem podpisu kolektivní smlouvy a hektičnost, která jej provázela. „Ona hektičnost v sobě nesla i nezodpovězené otázky, které se na závěr vyrojily,“ uvedl s tím, že například zbývá dokončit debatu nad dokumentem produktivní odměna pracovníků SOKV, projednat zásady poskytování ozdravných pobytů (KOP) pro rok 2020 (OSŽ představilo svůj návrh – snížení počtu let odpracované doby, zařazení nových povolání, a diskuse na téma, zda nepřesunout některé profese z tříletého do dvouletého cyklu: „Do 30. 6. by mělo být jasno!“). A třetím bodem, ke kterému se vrátil, byla prodloužená platnost kolektivní smlouvy, „která by napříště mohla mít platnost delší než na dvanáct měsíců po sobě jdoucích“. „Zítra (24. 1. 2019) se koná Dozorčí rada ČD Cargo, kde poprvé zasedne Bc. Marta Urbancová (tajemnice PV OSŽ ČD Cargo), a protože hodnota PKS přesahuje podnikatelský plán, máme znovu tento dokument na programu jednání. Bohužel, upozorňovali jsme na to, mohli jsme si ušetřit spoustu času. Jinak samozřejmě ten základní koncept investic se nijak výrazně nemění, změn dozná pouze pasáž věnovaná mzdám,“ dodal s tím, že odbory ještě debatují se zaměstnavatelem nad tvorbou Sociálního fondu. „26. 2. máme jednání se zaměstnavatelem, ale vzhledem k tomu, že podnikatelský plán roku 2018 byl splněn, tak nic nebrání naplnění Sociálního fondu.“

Poté oba místopředsedy doplnil Mgr. Martin Malý konstatací, že podrobné informace o průběhu a výsledcích jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s ministrem dopravy 8. ledna 2019 byly minulý týden zveřejněny v rozhovoru na serveru odbory.info, v Haló novinách a ve zkrácené verzi také na webu OSŽ: Zásadní změny na železnici bude ministerstvo dopravy konzultovat s odbory.

V další části jednání místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek mluvil o podpisu kolektivní smlouvy (10. 12. 2018) a probíhajících školeních. „Aktuálně máme za sebou pět aktivů, čeká nás poslední 31. 1. v Břeclavi a zatím jsme zaznamenali spíše samé pozitivní ohlasy. Máme již podepsané zásady FKSP na letošní rok, 29. 1. na společném jednání s odborovými centrálami budeme tyto věci ještě projednávat, takže může dojít ještě k nějakým dílčím změnám (v zásadách FKSP). Každopádně musím říct, že účast na školeních je letos nižší než v loňském roce, lidé asi nepotřebují tolik informací, protože de facto šlo jen o změnu kolektivní smlouvy,“ dodal s tím, že na nejbližším zasedání správní rady (SŽDC) by se měl projednávat byznys plán.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání (a nárůstu u tarifních mezd) u AŽD a OHL ŽS; zmínila kauzu společnosti Heavy Machinery Services, která je dlouhodobě v insolvenci („Soud reorganizaci zamítl, došlo k posunu výplat mezd o týden, jinak společnost všechny své závazky plní, zaměstnanců společnosti Legios Loco se to vůbec nedotklo.“), a nakonec referovala o zájmu odborářů z dopravního podniku města Brna přejít pod křídla OSŽ. „Pozvala jsem je na jednání NeRVu už příští týden do Prahy,“ dodala s tím, že pokud v minulosti informovala o tom, že společnost TSS je nečinná a nereaguje, nyní došlo ke změně. „Vedení společnosti se odborovým organizacím ozvalo a hledá se termín pro zahájení kolektivního vyjednávání.“
Informaci Renaty Douskové doplnil předseda OSŽ Martin Malý zprávou, že zájem odborářů z dopravního podniku města Brna byl především odezvou na kvalitní práci odborných oddělení ústředí OSŽ. „Zapůsobila na ně práce našeho oddělení BOZP, tak kvalitní kontrolu prý nezažili ani ze strany státních orgánů, natož pak odborové organizace. Chtěli by s naší pomocí nastolit lepší kulturu kolektivního vyjednávání, především se jedná o odbornou podporu, právní podporu a organizační podporu.“

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, informoval o převzetí hotelu Ostrý zpět od nájemkyně paní Horákové pod OSŽ (a dalších možných variantách využití hotelu) a poděkoval Petru Tomanovi, členovi správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra 211 (ZPMV) za efektivní práci ve prospěch zaměstnanců všech společností.

Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen správní rady ZPMV zvolený na návrh reprezentativních odborových organizací, referoval o jednání, které minulé úterý (15. 1. 2019) vedl se zástupci personálního oddělení ČD na téma ozdravných pobytů, kde bylo domluveno, že zaměstnanci ČD, stejně jako je tomu na SŽDC, nebudou muset platit 1500 Kč. „To znamená, že s sebou nebudou muset vozit hotové peníze, ale bude to za ně dělat zaměstnavatel,“ uvedl Petr Toman s tím, že se v této věci snažil kontaktovat i společnost ČD Cargo, „…ale zatím bez odezvy. Každopádně ČD to teď budou mít legislativně jednodušší. Kromě SŽDC budou letos ony čtyřdenní tzv. ´malé KOP´ probíhat i u Českých drah, a to ve čtyřech lokalitách: západní Čechy, Čechy, Morava a Slovensko (zatím platí pouze pro SŽDC, u ČD budou lokality teprve vybrány, poznámka autora). Vybrali jsme tyto čtyři lokality, aby byla pro všechny zaměstnance dostupnost zhruba stejná.“

Ústředí OSŽ dále schválilo předložený návrh tiskopisu evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2019, návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2019 – školení na PC („Dejte to lidem na vědomí,“ požádala PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ; o obsazenosti termínů odborných školení informoval i JUDr. Večeř). V organizačních záležitostech se pak členové Ústředí OSŽ zabývali soudním sporem s bývalým předsedou OSŽ Ing. Jaromírem Duškem a Martin Malý poté informoval o úmyslu zavést úřední hodiny v pokladně v sídle OSŽ z důvodu nárůstu administrativy (každý den od 8 do 11 h). Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé bylo jednání Ústředí OSŽ ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor