OBZOR ke stažení

Minutou ticha za předčasně zesnulého Bc. Ivana Marinku, bývalého funkcionáře OSŽ, začalo ve čtvrtek 14. února 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné zaznělo i to, že z důvodu stávky v Belgii se zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF neuskutečnilo (z důvodu stávky čtyř odborových belgických centrál 13. února 2019 ETF zrušilo zasedání poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, které se mělo konat téhož dne; náhradní termín jednání byl stanoven na 30. dubna 2019).

Představenstvo OSŽ uložilo vedoucí kanceláře předsedy OSŽ zabezpečit zahraniční pracovní cestu do Bruselu na zasedání poradní skupiny pracovníků v opravárenství v náhradním termínu; mluvilo se i o zasedání poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál v rámci Železniční sekce ETF v Praze, které proběhne 20. března 2019 v Praze (v hotelu Olšanka).

Poté I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun v rámci informací ze zásadních jednání informoval o středečním (13. 2. 2019) jednání Dozorčí rady Českých drah, která byla tentokrát „mediálně ostře sledovaná“. „Včera se totiž řešily personální otázky (Radek Dvořák, člen představenstva zodpovědný za ekonomiku Českých drah, převezme po odchodu Michala Štěpána i vedení obchodu; Radek Dvořák tedy bude dočasně řídit oba úseky). Nyní tedy má představenstvo tři členy: Miroslava Kupce, Michala Heřmana a Radka Dvořáka, od 1. 3. nastoupí Michal Vereš, a poslední člen představenstva vzejde z výběrového řízení,“ popsal Vladislav Vokoun s tím, že na jednání byl rovněž předložen a schválen podnikatelský plán, který v sobě zahrnuje všechny závazky vyplývající z uzavřené PKS a zdroje na tolik potřebné investice do kolejových vozidel. „Zabývali jsme se i zakázkami, poměrně rozsáhlá debata byla kolem situace v uzavírání smluv s kraji a státem. Věříme, že si České dráhy udrží zásadní podíl na trhu, takže snad budeme optimisty.“
Vladislav Vokoun se krátce vrátil i k takzvaným ministerským rozstřelům: „Zatím to vypadá, že skutečně skončily. Mezitím se totiž zjistilo, že velmi často jsou nabídky alternativních dopravců tzv. ´na vodě´, mnohdy na tyto výkony nemají ani stroje, ani lidi,“ poznamenal Vladislav Vokoun. Podle něj i nadále probíhá debata se SŽDC ohledně kompenzací dopravcům za vícenáklady spojené se zajištěním náhradní autobusové dopravy při výlukové činnosti. „Diskutuje se i otázka budoucího prodeje pozemků pod kolejemi i ploch komerčních,“ dodal.
V souvislosti s pokračující nepromyšlenou liberalizací se také mluvilo o budoucím plnohodnotném udržení síťových služeb, které doposud zajišťují České dráhy. „A stojí je to nemalé finanční prostředky. To žádná jiná společnost nedělá, ministerstvo si teprve až teď začíná uvědomovat, co může způsobit,“ dodal Vokoun. A Antonín Leitgeb (tajemník PV OSŽ při ČD) připomněl, že „5. 2. 2019 jsme o 1,50 Kč prohráli v Liberci s firmou, která nemá ani stroje, ani lidi.“

Stručně o dění ve společnosti ČD Cargo referoval místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, konkrétně o jednání Dozorčí rady (DR) 24. ledna, kterého se poprvé zúčastnila v nedávných volbách zvolená nová zástupkyně zaměstnanců - tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová. Radek Nekola zopakoval nutnost aktualizovat podnikatelský plán z důvodu jeho nekorespondování s uzavřenou PKS. „Stalo se to, na co jsme upozorňovali. Aktualizovaný a schválený podnikatelský plán nyní již plně reflektuje závazky z kolektivní smlouvy,“ uvedl Radek Nekola, který dále zmínil i právě skončená školení, která s kolegyní Martou Urbancovou využil k debatě se zaměstnanci – členy OSŽ takzvaně face to face. „Splnilo to svůj účel a navzájem jsme se ujistili, že bychom tento model využili i v příštím roce. Ještě dodám, že jsem dnes obdržel dopis, ve kterém nás zástupci zaměstnanců společnosti DYKO KOLÍN Metrans žádají o pomoc při založení odborové organizace OSŽ.“

„Na SŽDC se nic zásadního neděje, aktuálně se sleduje implementace organizačních změn a upřesňování činností na jednotlivých OŘ. Jinak žádné jiné zásadní problémy nejsou,“ uvedl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek s tím, že i na SŽDC skončila školení, kterých se celkem zúčastnilo kolem 200 zástupců ZO. „Nezaznamenali jsme žádné velké výhrady, řešili jsme jen drobné záležitosti. Metodický pokyn ke kolektivní smlouvě, i co se týče dárcovství krve a krevní plasmy, vyjde v nejbližších dnech,“ dodal.

O kolektivním vyjednávání u nedrážních ZO informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková. „Aktuálně probíhá u OHL ŽS na téma navýšení tarifní mzdy, navýšení stravenek a úpravy benefitního programu. Ten je potřeba upravit, protože benefity se nedostávají ke všem zaměstnancům,“ konstatovala Renata Dousková. U společnosti TSS došlo ze strany majitele k oslovení předsedy Výboru OSŽ. „Majitel navrhuje navýšení mezd a zkrácení konta pracovní doby bez odsouhlasení ZO OSŽ. Jde o nestandardní způsob, jak se například vyhnout příplatku za přesčasovou práci,“ poznamenala (u společnosti TSS ještě odborová organizace řeší problém pozemku pod rekreačním objektem).

V rámci bodu Organizační poté Představenstvo OSŽ schválilo doplnění delegace na březnový Akční den ETF v Bruselu a vzalo na vědomí informaci o změně konání mimořádné konference ETF (místo plánovaných Antverp se konference bude konat v Bruselu). Představenstvo OSŽ rovněž schválilo přijetí dvoučlenné delegace gruzínských železničních odborů v Praze v termínu 23. až 26. dubna 2019, která do ČR přicestuje současně s generálním ředitelem gruzínských železnic, jenž Českou republiku navštíví na pozvání předsedy představenstva Českých drah; schválen byl i návrh zahraniční pracovní cesty (na volební Sjezd maďarských železničních odborů) a účast předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého na konferenci Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů v termínu 2. až 5. dubna 2019 v Tbilisi.

V rámci organizačních záležitostí schválili členové Představenstva OSŽ například Návrh delegace na Kongres IFEF, zahraniční pracovní cestu na Výbor FISAIC (1.3. až 2.3. v Paříži), delegaci na pracovní jednání kolektivních vyjednavačů OSŽ ČD Cargo a OZŽ ZSSK Cargo, kde budou na programu zejména informace o kolektivním vyjednávání v obou společnostech.

Dále Představenstvo OSŽ rozhodlo o tom, že neakceptuje nabídku ČSOB (Motivační program) pro členy OSŽ, zaměstnance ČD, ČD Cargo a SŽDC, vzalo na vědomí nabídku LIN a Partners, s. r. o., na poskytování právních konzultačních služeb pro členy OSŽ, a schválilo nákup vybavení interiéru objektu Gočár v areálu hotelu Lesní chata v Kořenově. Předseda OSŽ Martin Malý informoval o pokračujícím soudním sporu (ve věci žaloby o neplatnosti pozastavení výkonu funkce a odvolání z funkce) s bývalým předsedou OSŽ Jaromírem Duškem (Malý: „Soud obě strany sporu vyzývá ke smíru, další jednání bylo odročeno na 23. 4. 2019.“).

Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí představenstvem dosud navržená jména kandidátů do dozorčí rady ČD travel za OSŽ (Miroslav Maincl a Martin Janeček) a oznámení Daniely Švábové o stažení kandidatury; o případných dalších návrzích a volbě kandidáta bude Ústředí OSŽ jednat na svém pravidelném zasedání 21. 2.

Martin Malý informoval o předloženém návrhu smlouvy o spolupráci mezi OSŽ, ČD, ČD Cargo a SŽDC při pořádání mezinárodních sportovních akcí organizovaných mezinárodním oddělením OSŽ, předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová referovala o činnosti komise a závěr pak patřil bodu Různé: Informaci ze zasedání CTT USIC a zprávě vedoucího sportovní výpravy 20. MM USIC v Alpském lyžování mužů a 1. MM USIC v Alpském lyžování žen.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor