OBZOR ke stažení

Na pozvání OSŽ hostila ve středu 20. března 2019 (v Hotelu Olšanka v Praze) Česká republika poprvé v historii jednání Poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál železniční sekce ETF (European Transport Workers Federation). Poradní skupina zasedá vždy dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v sídle ETF v Bruselu, jednání mimo Brusel se konají pouze výjimečně. Do Prahy přijelo 25 účastníků, kteří reprezentovali 15 odborových svazů z 11 zemí Evropy.

Za hostitele účastníky jednání přivítal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. S velkým zájmem se setkala informace o stavu vlakových čet u národního dopravce Českých dráh v podání ředitelky ZAP ČD, a. s., (Zákaznický personál) Ing. Jitky Kubíkové, kterou doplnili Antonín Leitgeb (tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD), Martin Janeček (člen PV OSŽ při ČD) a Štěpán Lev (člen PV OSŽ při ČD).

A co nejvíce z prezentace Jitky Kubíkové účastníky zaujalo? Většina dotazů se týkala toho, jak se v Česku vypořádáváme s agresivními cestujícími, což je celoevropský problém. „Pokud došlo k fyzickému napadení (vlakového doprovodu), hlásí se to policii a dotyčný zaměstnanec je okamžitě vystřídán, je přivolána lékařská pomoc. A pokud je potřeba, máme v dceřiné společnosti i psychology, kteří případně poskytnou psychologickou pomoc, zejména v době rekonvalescence. Je to vždy na žádost zaměstnance,“ odpověděla Jitka Kubíková a Martin Janeček ji doplnil: „Slovní napadání je v městských aglomeracích bohužel zcela běžné a kolegové to už berou jako součást své práce. Vlakové čety takové věci, jako je verbální napadení, poměrně často zaměstnavateli ani nehlásí. Preventivně, ve spolupráci se zaměstnavatelem, jsme proto na rizikové vlaky nasadili bezpečnostní agenturu. Takže tím se problémy eliminují,“ poznamenal Martin Janeček a dodal: „Například pokud v Praze hraje (fotbalové utkání) Sparta nebo Slavia, a také Baník Ostrava je tím vyhlášený, tak vypravujeme vlaky, kde je kolem dvaceti třiceti policistů na celý vlak a na tyto spoje nasazujeme nejstarší a nejhorší vozy, které máme, protože fanoušci jsou schopni je zdemolovat i za přítomnosti policie.“

Podle Jitky Kubíkové se spolupráce s policií „stále vyvíjí a kontakty s ní se vylepšují a utužují“, podle Antonína Leitgeba bylo krokem zpátky, že byla v devadesátých letech zrušena železniční policie. „I když je to prehistorie, v době, kdy ČSD měly několik desítek tisíc zaměstnanců, tak existovala složka Železniční policie, která patřila pod ministerstvo vnitra.“

Účastníci zasedání se zajímali také o to, kolik osob tvoří u ČD vlakový doprovod: „Máme nastavená pravidla, v některých případech jdeme nad rámec pravidel. Pokud běžné obsazení vlakovým doprovodem nestačí, doplníme vlakovou četu dalšími zaměstnanci, ať už vlakovým doprovodem, nebo revizorem,“ uvedla Jitka Kubíková. „Ono to zase tak idylické není,“ kontroval Antonín Leitgeb: „Stát a kraje vyloženě diktují, jak silná má být vlaková četa.“
„Ano, ČD se nacházejí v období, kdy někteří objednatelé si sami určují pravidla, kdo a v jakém počtu bude vlak doprovázet. Takže momentálně v rámci jednání s objednateli (kraji i státem) vysvětlujeme, že je nutné dbát i na bezpečnost ve vlacích. Možná nám dáte nějakou inspiraci pro zlepšení. Rozhodně se nebráním jakýmkoliv nápadům, se kterými máte pozitivní zkušenosti, co by nám mohlo prospět,“ připustila Jitka Kubíková.

Podle Martina Janečka není problematika síly vlakových čet otázkou na odboráře, ale na politickou reprezentaci. „Ze strany politiků cítíme pouze tlak na cenu služby, aby oni před voliči mohli prokázat, jak dobře nakoupili.“ Předseda OSŽ Martin Malý zdůraznil, že politici stojí spíše o hlasy zákazníků, než o hlasy železničářů. „Tento trend se nám zatím nepodařilo otočit.“

Antonín Leitgeb na dokreslení politické situace v České republice uvedl, že právě rok 2019 je pro České dráhy zlomový, protože ČD obhajují staré a uzavírají nové smlouvy: „České dráhy mnohdy prohrávají s lowcostovou společností, která nemá ani lidi, ani vozidla, a ani vůbec žádné zázemí a servis pro ta vozidla, a přesto tu zakázku získá a od 15. prosince 2019 začne jezdit: bez lidí, bez vozidel, bez zázemí.“

Evropou „hýbe“ i snaha dopravců zavádět vlaky bez doprovodu vlakových čet. „Řekla bych, že provoz vlaků bez personálu má u nás klesající tendenci a že si objednatelé, tím myslím stát nebo kraje, objednávají většinou vlaky s doprovodem,“ zareagovala Jitka Kubíková.

„My se ale obáváme toho, co udělají soukromí dopravci, protože vysoutěžená cena je někdy tak nízká, že se domníváme, že v ní nemůže být započítán kvalifikovaný personál,“ doplnil Jitku Kubíkovou Martin Janeček: „Druhá věc je, že soukromí dopravci, kteří mají za půl roku vyjet, nemají v tuto chvíli ani vlakovou četu, pokladní, nemají dokonce ani strojvůdce. V ČR je nyní cca 3% nezaměstnanost. Získat kvalifikovaný personál je veliký problém i pro nás pro ČD jako národního dopravce. Potýkáme se s velkou mírou přesčasové práce, takže tam vidíme problém. Myslíme si, že soukromí dopravci budou kraje tlačit k tomu, aby jim v rámci smluv umožnily změnu v obsazení vlakovými četami.“

V další části se účastníci jednání věnovali interním záležitostem, jako je například definice úlohy vlakového personálu v Evropě, a diskusi o společných bezpečnostních úkolech, včetně pokračování kampaně proti vlakům 0/0/S z října 2018. Dále se probírala i problematika výpravy vlaků. „Pro nás byl zajímavý postřeh, že v některých zemích se pro výpravu vlaků používá chytrý telefon. Například Norské dráhy mají vlastní síť a speciální telefony, které používají k výpravě vlaků,“ zaujalo Antonína Leitgeba. Mluvilo se i o kampani ETF „Za férovou dopravu v Evropě“, která vyvrcholí ve středu 27. 3. 2019 v Bruselu.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor