Na jednání RRS v Praze 26. září přivítal její předseda Kurt Mužík paní Stanislavu Brejníkovou, která byla na jednání středočeské oblasti, zastupující seniory, navržena za členku RRS. Nahradila tak zesnulého Karla Hybše, člena rady a místopředsedu RRS. Stanislava Brejníková je členkou revizní komise Rady seniorů ČR a dnes se vrací „domů“, protože byla již členkou RRS, kdy ji po minulých volbách nahradila Ing. Jarmila Šmerhová. Členové rady pak jednomyslně zvolili paní Danuši Poláškovou (na snímku) za místopředsedkyni RRS. Otevřeným úkolem ovšem zůstává, kdo bude po Karlu Hybšovi dál spravovat webové stránky seniorů na webu OSŽ.

Rada se také zabývala vyhodnocením průběhu III. Sportovních her seniorů v Rajeckých Teplicích a také her seniorů v Českých Budějovicích. Ty pořádala RS ČR a družstvo RRS OSŽ se jich účastnilo jako startující. Sportovní hry, které se konaly od 26. 8. v Rajeckých Teplicích, byly sice účastníky hodnoceny velmi dobře, ale z řad členů RRS zazněly připomínky k nejasnostem v hodnocení některých disciplín, problému s včasným zveřejněním výsledků a nedostatkům v už zveřejněných propozicích. Nedobře působilo i dohadování rozhodčích o pravidlech bowlingu. Proto bylo navrženo, aby byla k jednotlivým disciplínám vydána příloha s popisem pravidel hry a způsob bodování. Nemělo by dojít k tomu, aby některé soutěže, uvedené v propozicích, byly nakonec vypuštěny a nahrazeny jinými. Kurt Mužík vyzval členy, aby případné další připomínky k tomu, co by bylo třeba zlepšit, předali písemně. Alois Malý, místopředseda RRS informoval, že Rada seniorů ČR připravuje rovněž v příštím roce sportovní hry seniorů 7. - 10. července 2020 v Mostě.
Část členů RRS navštívila 3. 9. prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde je provázel poslanec a I. místopředseda ČSSD Roman Onderka, který se jim věnoval a o řadě věcí s nimi diskutoval.
O jednáních na železnici a zejména o vývoji situace, která se týká jízdních výhod zaměstnanců, informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který je pravidelným hostem jednání RRS. Hovořil o návrhu úprav Tarifu „režijního jízdného“ který MD ČR zaslalo odborovým centrálám k projednání. Odborové centrály nesouhlasí s návrhem MD, aby bylo umožněno v případě dohody Českých drah a kraje jako objednavatele železniční dopravy neuznat režijní jízdenku u dohodnutých vlaků i v případech, kdy byla uzavřena smlouva mezi objednavatelem a ČD v přímém zadání. Toto společné stanovisko OC bylo zasláno na MD. „Z dlouhodobého pohledu je však určitě otázkou, co vymyslet místo režijky, aby to bylo použitelné za obdobných podmínek u zaměstnanců všech dopravců i správce infrastruktury. Než se však takové nové řešení podaří nalézt, je třeba trvat na udržení stávající právní úpravy režijních výhod,“ dodal Martin Malý. Aktuálně je namístě obava, že by jednotlivé kraje diktovaly jiné cenové podmínky a že by se mohlo stát, že by cestující musel mít několik jízdenek či doplatků k „režijce“ při cestě mezi jednotlivými kraji.
Jako vždy byla využita návštěva předsedy OSŽ k diskusi, zazněla řada dotazů na kolektivní vyjednávání u železničních podniků, u SŽDC pak na možné změny v FKSP, ale i názor na nedávno prezentovaný požadavek soukromých dopravců a mediální diskusi o použití přívlastku „národní dopravce“, že jde o víc než jen pouhý název.
Miroslav Gloss

 

 

 


 

 

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor