Na pozvání slovenských kolegů, členů OZŽ, se ve dnech 29. - 31. října ve Strečně konalo společné jednání členů Podnikového výboru OZŽ Železnice slovenské republiky a našeho PV OSŽ SŽDC. Pozvání k úvodnímu večernímu jednání přijali také nově jmenovaný generální ředitel ŽSR Ing. Igor Polák a generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA. Místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV OZŽ Ing. Darina Fabuľová přivítala členy obou podnikových výborů a samozřejmě oba ředitele a jejich spolupracovníky - Jiřího Svobodu a personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého.

Na slovenské straně pak Ing. Viliama Markócsiho, náměstka GŘ ŽSR pro ekonomiku a Pavola Hudáka, MSc, náměstka GŘ pro lidské zdroje. Vedle Ing. Fabuľové zaujali místa také předsedové obou svazů, slovenského OZŽ Mgr. František Zaparanik a českého OSŽ Mgr. Martin Malý. Český PV vedl jeho předseda a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, přítomni byli všichni tajemníci PV SŽDC. Ředitel ŽSR Igor Polák hovořil o vzájemné spolupráci a stále přetrvávajících dobrých vztazích; řekl, že má plné pochopení pro zaměstnance, začínal zdola, zná potřeby zaměstnanců, měl také své vize, ale reálné možnosti jsou často jiné. Zdůraznil potřebu spolupráce s odbory a má snahu řešit problémy, aby podnik fungoval a zaměstnanci byli spokojeni.

Ředitel SŽDC Jiří Svoboda se omluvil za zdržení, kdy na jednání PV dorazil s hodinovým zpožděním způsobeným delším jednáním s premiérem ČR v Brně. „Jistě chápete, že přes to vlak nejede,“ dodal generální ředitel Svoboda. V úvodu popřál také svému kolegovi, novému generálnímu řediteli ŽSR Ing. Polákovi (29. 10. byl první den ve funkci) hodně sil a také, aby odbornost byla vždy na prvém místě. Pokud jde o železnici, pak by si přál, aby ve východní Evropě vítězila nad silnicí a leteckou dopravou. Hovořil o financování železnice v budoucnu a úvěrové politice, potřebě, aby železnice byla pro občany službou. „Musíme otevřít cestu marketinku, cestujícím, dopravci, já to tak cítím,“ dodal Svoboda. Ocenil také, že se podařilo oběma ředitelům sejít se zástupci dvou odborových svazů, včetně jejich předsedů na tomto místě a popřál české i slovenské železnici pevnou pozici, „...abychom poráželi tu negaci, která se velmi často a snadno vytváří u cestujících, když vidí nevysypaný koš nebo je hlášeno zpoždění,“ uzavřel Jiří Svoboda.

Ke slovu se dostali i oba odboroví „šéfové“, předseda OZŽ František Zaparanik hovořil o nedostatečném financování potřeb ŽSR, podle jeho názoru si stát musí říci, jakou železnici chce mít. Ocenil také dlouholetou dobrou spolupráci s OSŽ. Předseda OSŽ Martin Malý ocenil v úvodu úroveň zařízení, ve kterém se jednání koná a které je v majetku ŽSR. Hovořil pak o současné situaci a problematice v řešení jízdních výhod zaměstnanců a důchodců, vzájemném uznávání výhod mezi oběma zeměmi. Podrobně přiblížil i obsah jednání, která jsou vedena o jízdném v regionální dopravě, stavu v kolektivním vyjednávání. Situaci v ŽSR pak také zevrubně popsala místopředsedkyně OZŽ Darina Fabuľová. Následovala diskuse, nejvíce dotazů směřovalo na ředitele Svobodu a po večeři pak společné posezení členů obou podnikových výborů. Další den dopoledne pak proběhla samostatná jednání podnikových výborů.

Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 183 hostů a žádný gestor