OBZOR ke stažení

Další den po večerním společném jednání Podnikových výborů, slovenského OZŽ ŽSR a českého OSŽ SŽDC, na kterém byli přítomni při setkání generální ředitelé obou podniků, uskutečnilo se dopoledne 30. 10. samostatné jednání obou PV ve slovenské obci Strečno.

Místopředseda OSŽ a předseda PV Petr Štěpánek (na snímku) uvítal členy PV a hosty, vedoucího oddělení ESO OSŽ, JUDr. Petra Večeře, analytika Luďka Šebrleho a inspektora BOZP-Ú Jaroslava Leštinu. V další části jednání pak i zástupce vedení SŽDC, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, Ing. Hanu Kohoutovou, JUDr. Lenku Vláskovou a Ing. Evžena Pospíšila.
Na úvod zazněla informace Petra Štěpánka o mimořádném jednání členů Ústředí OSŽ 1. 11. a potřebě, aby část členů PV, kteří by byli jinak na kolektivním vyjednání, byli na jednání Ú OSŽ. Ten informoval o tom, jak se odvíjelo kolektivní vyjednávání během výjezdního vyjednávání, kdy došlo k dohodě o finančním navýšení u řady mzdových složek (informace z jednání 22. 10. a 1. 11. jsou na webových stránkách OSŽ). Došlo také k dohodě na Zásadách hospodaření s prostředky FKSP (včetně centralizovaných prostředků). Tady se rozšířilo portfolio možností využití příspěvku na rekreaci tím, že bude možný výběr z nabídky rekreací dalších šesti cestovních kanceláří.
Ve stejném duchu, tedy v podrobném popisu, jak probíhá kolektivní vyjednávání, pokračoval i Ing. Pavel Koucký. „Myslím, že jsme v kolektivním vyjednávání postoupili daleko, tedy tak, že teď už se jedná o to „nejméně“ náročné, tedy dohodnout podmínky nárůstu mezd, proč a za jakých okolností podepsat,“ poznamenal Koucký. Hovořil pak o projednávání státního rozpočtu a připomněl, že při předložení návrhu PKS bylo zaměstnavatelem avizováno, že jakkoli předkládáme nikoli restriktivní návrh, tak nebude možné v konečném důsledku počítat s tím, že bude pro rok 2020 sjednán srovnatelný mzdový nárůst s rokem 2019, včetně zajištění finančního krytí. Uvedl pak řadu údajů o finančních nákladech SŽDC, jejich snížení v příštím roce ve srovnání s rokem 2019, kdy se ještě vede řada jednání. Sdělil statistická data o počtu zaměstnanců za období 1. - 9. 2019, výši dosažené průměrné mzdy (oproti stejnému období 2018 vzrostla o 3 426 Kč).
Následovaly informace o připravovaných organizačních změnách, přičemž Pavel Koucký zrekapituloval, čeho bylo dosud dosaženo v kolektivním vyjednávání, dále že také probíhají jednání o Katalogu zaměstnání, prezentoval pohled gestorského útvaru na novelizaci předpisu SŽDC Bp1.
Dalšími informacemi přispěla Ing. Kohoutová, která hovořila ještě o potřebě uzavření jednání (v PKS) o výši odměny za pracovníka dozoru a příplatku za práci v noci, očekává také v příštím roce zvýšení sazeb stravného při tuzemských pracovních cestách. Přiblížila i změny, ke kterým dojde v organizační struktuře GŘ k 1. 11. 2019 v úseku řízení provozu, vydání nového organizačního řádu GŘ a také o několika změnách na úrovni OŘ SŽDC.
O novém způsobu zajištění vzdělávání zaměstnanců od 1. 1. 2020, centralizování odškodňování pracovních úrazů, přípravě na změně předpisu SŽDC Bp36 a dalších věcech informoval Ing. Pospíšil.
Na závěr jednání PV poděkoval předseda PV za účast zástupcům hospodářského vedení SŽDC, sdělil, že souhrn připomínek z jednotlivých pracovních skupin, které jsou ustaveny k novelizaci Katalogu zaměstnání, dostanou všichni k dispozici a předložil návrh termínového kalendáře jednání PV příštím roce.
Krátkou informací o materiálu „Právní poradenství, právní pomoc členům OSŽ…“ JUDr. Petra Večeře skončilo jednání PV na Slovensku. Ještě po večeři se pak sešli členové obou PV při přátelském posezení, kdy oba předsedové PV, Ing. Darina Fabuľová a Petr Štěpánek, členy obou PV vzájemně informovali o situaci ve svých odborových svazech, o životě a potřebách členů a zaměstnanců a řadě dalších věcí. Shodli se pak na tom, že vzájemná setkání, která jsou už léta trvající, přinášejí radost a prospěch oběma stranám. Petr Štěpánek poděkoval za umožnění setkání, které hodnotí jako organizačně dobře připravené, velmi přátelské a prospěšné.
Miroslav Gloss

 

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor