OBZOR ke stažení

V úterý 5. listopadu 2019 se v Bruselu konalo řádné podzimní zasedání Železniční sekce ETF. Zástupci evropských železničních odborů se opět věnovali problematice sledování doby jízdy a odpočinku strojvedoucích. Prezident Železniční sekce Giorgio Tutti (SEV) v úvodu připomněl, že v Evropě již nyní existují různé metody sledování doby jízdy strojvedoucích (např. chytré karty v Itálii nebo MLS v České republice).

G. Tutti zdůraznil nutnost sledování doby jízdy a odpočinku zejména v souvislosti s liberalizací železniční dopravy a rozvojem interoperability. ETF dlouhodobě prosazovalo měření prostřednictvím digitálního tachografu. Nyní však připouští, že je třeba hledat nové řešení. ETF proto rozhodlo založit pracovní skupinu, která provede analýzu technických možností jednotlivých měřících metod. Jednotné stanovisko ETF poté bude předloženo v rámci sociálního dialogu k projednání se zaměstnavatelem.

Dalším projednávaným tématem byl sociální dumping na železnici. Sekretariát Železniční sekce ETF prezentoval výsledky dotazníkového šetření. Sekretariát ETF vyzval členské pobočky, aby zaslal konkrétní případy, kdy na železnici dochází k případům sociálního dumpingu (např. zaměstnávání nekvalifikovaného personálu, zaměstnávání agenturních pracovníků atd.). Největší stížnosti na jednání vůči zaměstnancům byly od švédských kolegů na dopravce Arriva, jehož metody jsou srovnatelné s chováním letecké společnosti Ryanair. G. Tutti vyzval přítomné členy Železniční sekce, aby se nebáli zveřejňovat případy sociálního dumpingu, neboť zveřejnění nekalých praktik je jedna z možností, jak na dumping upozornit.

Velká pozornost jednání sekce byla věnována mládeži a ženám na železnici. Železniční sekce ETF schválila uspořádání Konference mládeže Železniční sekce ETF. Konference se bude konat na jaře 2020 a její účastníci budou mít možnost se seznámit nejen s prací mládeže v rámci ETF, ale rovněž s prací Železniční sekce ETF, neboť je nutné vychovávat novou generaci odborářských aktivistů.

Téma „Ženy na železnici“ bude i nadále dominovat pracovnímu programu jak sekce, tak sociálního dialogu. Sociální partneři si dali za úkol zlepšit pracovní podmínky na železnici, aby tento sektor byl pro ženy více atraktivní. V prezentovaných materiálech bylo zdůrazněno, že je nutno změnit nízký podíl žen (pouze 20 %) na železnici a v neposlední řadě jejich nižší mzdové ohodnocení ve srovnání s muži.

Železniční sekce se rovněž zabývala kauzou agenturních zaměstnanců v maďarské cateringové společnosti HaZ Hungary, která byla založena v Maďarsku jako dceřiná společnost rakouské cateringové společnosti HaZ Austria, která byla pověřena poskytováním cateringových služeb ve vlacích společnosti ÖBB. Maďarská pobočka najímala maďarské agenturní zaměstnance, které vysílala v letech 2012 - 2016 ve vlacích z Budapešti do Salzburgu nebo Mnichova a zpět. Zaměstnanci pracovali za maďarské mzdy, které jsou o dvě třetiny nižší než mzdy rakouské.

Rakouské odbory vida a rakouský Federální úřad práce informoval o tomto případu finanční úřad, který firmu potrestal za porušení rakouského zákona o mzdách a sociálním dumpingu. V tomto případě bylo aplikováno ustanovení evropské směrnice o vyslaných pracovnících. Firma však podala žalobu k Evropskému soudu (v červenci 2019) s tím, že na uvedený případ se směrnice o vyslaných pracovnících nevztahuje, neboť zaměstnanci trvale žijí v Budapešti a počátek a konec výkonu práce mají také v Budapešti. Fakt, že vlak, v němž je místo výkonu práce, se během pracovní doby pohybuje, je dle polského advokáta irelevantní. ETF považuje tuto kauzu za nebezpečný precedens v případě, že soud rozhodne ve prospěch maďarské společnosti. Vynesení rozsudku se očekává koncem roku 2019 a poté bude plně medializován.

Plenární zasedání sociálního dialogu na železnici (ETF & CER), které se konalo ve středu 6. Listopadu, se nejprve zabývalo schválením pracovního programu na období 2020-2021. Výsledkem nepříliš konstruktivního jednání byla shoda na stěžejním bodu dvouletého pracovního programu sociálních partnerů - „Ženy na železnici“. Dále se sociální partneři shodli na nutnosti najít nejvhodnější společné řešení pro kontrolu doby jízdy a odpočinku strojvedoucích. Pracovní skupina, kterou na úterním zasedání navrhla založit ETF, bude společná s CER. OSŽ bude mít v této pracovní skupině svého zástupce, neboť problematiku sledování doby jízdy a odpočinku strojvedoucích považuje za důležitou.
ETF & CER se dále shodly, že v letech 2020 – 2021 implementují a aplikují výstupy společného projektu o mobilním personálu (viz Směrnice EU 2005/47) a revidují stávající Společná doporučení ETF & CER z přechozích projektů a pokusí se tato doporučení transformovat do závazných dohod v souladu s Článkem 155 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. Lisabonská smlouva).

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽPrávě přítomno: 278 hostů a žádný gestor