OBZOR ke stažení

České dráhy v pátek 8. 11. 2019 podepsaly s Jihočeským krajem smlouvy o zajištění veřejné železniční dopravy v provozních souborech Elektrické a Motorové trakce a Bechyňka po dobu následujících deseti let. Národní dopravce se ve smlouvě zavázal k postupné obnově vozidlového parku. Do nákupu nových vlaků a modernizace stávajících vozidel investují České dráhy přes 1,8 mld. korun.

Na základě podepsané desetileté smlouvy vyjede v Jihočeském kraji v průměru 2226 vlaků týdně a 318 vlaků denně. „Je to pro Jihočeský kraj dostačující množství?“ položil moderátor akce Miroslav Mareš řečnickou otázku. „Nám šlo hlavně o to, aby měli naši občané přepravu po železnici v čase, kdy to potřebují, v komfortu, který odpovídá dnešní době, a s technickými vymoženostmi, které odpovídají dnešní době, a to vše za přijatelnou cenu,“ odpověděla hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská: „A výsledkem našeho snažení jsou tyto smlouvy na tři segmenty, na elektrickou trakci, na motorovou trakci a na Bechyňku, která je mimochodem na provoz nejdražší.“

Do jižních Čech České dráhy nakoupí celkem 10 dvoudílných elektrických a 7 dvoudílných motorových jednotek, které budou klimatizované, nabídnou Wi-Fi připojení k internetu, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky, LCD informační panely a bezbariérové toalety. „Naše původní představa byla taková, že vyměníme všechny naše soupravy, ale to byla představa nereálná, jednak cenově, a navíc soutěží všechny kraje a výrobci nestíhají zakázky plnit v čase, kdy to kraje potřebují. Jihočeši se budou možná ptát, proč ta obměna vozidel bude postupná, proč to není najednou, ale je to i z tohoto důvodu.“

Hejtmanka v této souvislosti vzpomenula významnou historickou událost z doby, kdy do Milevska, odkud hejtmanka pochází, přišla železnice. „V Milevsku měli tehdy tak obrovskou radost, že i tradiční milevské maškary se konaly ve znamení železnice. Milevští vyrobili ´vlak´, do toho vlaku zasedla celá městská rada a ctihodní občané, a ten vlak projížděl ulicemi města Milevska. No a o rok později přišla do Milevska skutečná železnice,“ uvedla hejtmanka: „Já to říkám proto, abychom si uvědomili, že železnice je něco, co v té historické době pro nás opravdu znamenalo spojení se světem. Je to i určitá výhoda, kterou máme a neměli bychom ji promarnit. Proto jsme kladli takový důraz na jednání s Českými dráhami. Naše představy se však na začátku úplně nepotkaly, ale jak už to u obchodních jednání bývá, tak každý musel z něčeho ustoupit a výsledkem jsou tyto smlouvy,“ dodala.

„Pro nás, jako pro České dráhy, je to obrovský závazek, protože v rámci těch smluv jsme se zavázali nakoupit a provozovat nová vozidla. 1,8 miliard korun jsou obrovské peníze, ale my investovat musíme, abychom nabízeli služby hodné 21. století,“ navázal generální ředitel Českých drah Bc. Václav Nebeský na hejtmanku Jihočeského kraje. „V zásadě bychom měli nakoupit deset elektrických jednotek s rychlostí až 160 km/h a sedm dieselových jednotek s rychlostí až 120 km/h, a ty vlaky už by měly být na patřičné úrovni. A co se týká odbavení cestujících a jízdenek, tak musím říct, že tady se v zásadě nic nemění, protože uzavíráme smlouvu v tzv. netto režimu, tzn., že platí tarif a odbavení Českých drah. Pro občany je to v zásadě komfortní v tom, že to odbavení bude pokračovat dál.“

Vlaky Českých drah ujedou na území Jihočeského kraje každý rok v průměru 4,98 milionu vlakových kilometrů. Konkrétní rozsah se ale bude rok od roku mírně lišit podle aktuální potřeby.

Hlavní změny v jízdním řádu 2019/2020 v Jihočeském kraji:
Hlavními změnami pro příští rok jsou zavedení spěšných vlaků Strakonice – Písek – Tábor (8 párů vlaků v pracovní dny) a Jindřichův Hradec – České Budějovice (5 párů vlaků v pracovní dny), posílení příměstské dopravy Dívčice/Zliv – České Budějovice, zavedení zrychlených osobních vlaků Písek – České Budějovice (6 párů vlaků), posílení dopravy na trati Tábor – Bechyně a dílčí navýšení výkonů i na dalších tratích v regionu.
Objednávka v rámci jízdního řádu 2019/2020 nezahrnovala úsek Jindřichův Hradec – Popelín, jelikož Kraj Vysočina nahrazuje železniční dopravu v úseku Počátky-Žirovnice – Horní Cerekev veřejnou autobusovou dopravou. Na základě jednání s dotčenými obcemi bylo dohodnuto, že budou z Jindřichova Hradce do stanice Počátky-Žirovnice vedeny 2 páry vlaků v pátek, 3 páry o sobotách a nedělích, a že bude posílena veřejná linková doprava v úseku Popelín – Jindřichův Hradec. Změna bude zahrnuta do Dodatku Smlouvy č. 1 a představuje rozsah cca 19 tis. vlakových kilometrů. O možném rozšíření železniční dopravy v tomto úseku se bude dále jednat.

Hlavní body desetiletých smluv:

Elektrická trakce:
České dráhy pořídí 10 nových dvoudílných elektrických jednotek RegioPanter (celkem jich tak bude v Jihočeském kraji 14). V případě elektrizace tratě Veselí n. L. – České Velenice budou pořízeny další 3 jednotky tohoto typu (nejsou součástí smlouvy). Nové vlaky budou klimatizované, nabídnou Wi-Fi, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky, infopanely a bezbariérová WC. Pro trať Rybník – Lipno nad Vltavou bude modernizován interiér 4 patrových vozidel. Dopravce v nich přečalouní sedadla a nainstaluje do nich informační systém. Celková výše investice činí 1264 mil. Kč.

Motorová trakce: České dráhy pořídí 7 nových dvoudílných motorových jednotek, které budou rovněž klimatizované, budou nabízet Wi-Fi, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky a bezbariérová WC. Dále vybaví informačním systémem s LCD panely a zásuvkami pro drobnou elektroniku 7 vozidel regionova. Celková výše investice činí 598,5 mil. Kč.

Trať 202: Provoz bude zpočátku zajišťován stávajícími vozidly s preferencí elektrické vozby, neboť kraj i dopravce mají zájem na zachování elektrického provozu. ČD se zavázaly prověřit možnost zajištění novějších vlaků, např. získáním již provozovaných a následně modernizovaných vozidel, případně i nových vozidel. České dráhy aktivně prověřují různé možnosti řešení. Výsledek závisí i na rozhodnutí správce infrastruktury, zda zachová stávající stejnosměrný systém 1,5 kV, či zda skutečně dojde k plánované změně na 25 kV/50 Hz.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor