OBZOR ke stažení

SŽDC včera (ve středu 13. 11. 2019) slavnostně zahájila optimalizaci tratě v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína. Díky ní vznikne v metropoli další čyřkolejný úsek, stanice v Radotíně projde výraznou proměnou a zastávka ve Velké Chuchli se posune blíže k obytné zástavbě.

„Tato stavba řeší kompletní modernizace infrastrukturu mezi Smíchovem (mimo) a Radotínem a na ni pak navazují další tři stavby, které jsou momentálně v přípravě. Slibujeme si od toho hlavně to, že se infrastruktura uvede do normového stavu, že tady bude poměrně velmi slušný přínos pro cestující veřejnost, že ta infrastruktura díky té rekonstrukci bude robustní a odolná vůči poruchám, které jsou bohužel na této trati - kvůli stavu zařízení a úrovni technického řešení - velmi časté,“ řekl na úvod slavnostního zahájení stavby Ing. Mojmír Nejezchleb (na snímku), náměstek generálního ředitele SŽDC, s tím, že se jedná o první stavbu většího rozsahu na úseku mezi Smíchovem a Berounem. „Je to víceméně poslední úsek koridoru na Plzeň, který ještě nebyl významněji modernizován. A je to také úsek nejzatíženější, kde jezdí nejvíce vlaků příměstské dopravy a infrastruktura není v úplně dobrém stavu.“

Zhotovitelem stavby (zahájení stavby 08/2019, dokončení stavby 07/2022) je sdružení firem Černošice, které tvoří EUROVIA CS, a. s., STRABAG Rail, a. s., GJW Praha, spol. s r. o., a Elektrizace železnic Praha, a. s. Projektantem je SUDOP PRAHA, a. s. „Poprosil bych občany o trpělivost, přece jenom takto významné stavební dílo se neobejde bez hluku a nepořádku,“ požádal ve svém projevu předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS Martin Borovka: „A ještě aspoň jedno číslo: postavíme 1,918 km nových protihlukových stěn a za tři roky se tady těším na setkání u úplně nové trati.“

Závěrem vystoupil starosta Prahy 16 Mgr. Karel Hanzlík, který upozornil především na to, „před jakou výzvou, před jakou epochální stavbou, tady teď stojíme“. „Ten dopad na naši městskou část bude relativně velký. Jsem rád, že investor a zhotovitel si to uvědomují a podílejí se na mediální informovanosti občanů, aby to nevnímali jako zlo, ale jako potřebnou a nutnou záležitost s pozitivním dopadem na komfort pro ty, které čtvrté nejvytíženější nádraží v Praze ke svým cestám využívají.“

Stavba řeší rekonstrukci traťového úseku Praha-Smíchov (mimo) – Praha-Radotín. V rámci stavby budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v železniční stanici Praha-Radotín (2021/2022) a zřízena nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha-Velká Chuchle (2021), zastávka ve Velké Chuchli se přesune k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu, namísto něj se počítá s výstavbou nadjezdu, který bude součástí samostatné etapy stavby.

Plánovaný časový průběh hlavních stavebních prací
05/2020-05/2022 rekonstrukce traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín
02/2021-12/2021 rekonstrukce železniční zastávky Praha-Velká Chuchle
03/2021-05/2022 rekonstrukce železniční stanice Praha-Radotín

Michael MarešPrávě přítomno: 242 hostů a žádný gestor