OBZOR ke stažení

Zahájení, volba zapisovatelů a ověřovatelů, schválení programu jednání. Stručně řečeno, po nezbytných procedurálních záležitostech se ke svému prvnímu letošnímu zasedání sešlo v úterý 7. 1. 2020 Představenstvo Odborového sdružení železničářů.

Kolečko informací ze zásadních jednání zahájil tradičně I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun: „Příští týden zasedá Dozorčí rada (DR) ČD, předpokládám projednávání podnikatelského plánu, což je nejdůležitější dokument pro chod firmy, který již v sobě bude mít zapracované mzdové náklady. Jinak nic zásadního,“ uvedl s tím, že jsou již zveřejněny termíny školení k PKS ČD na rok 2020.

U společnosti ČD Cargo zatím konečné výsledky hospodaření nejsou známy, oznámil předseda PV OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ Radek Nekola: „Zda došlo k naplnění podnikatelského plánu, se dozvíme na jednání DR, která se bude konat poslední čtvrtek v měsíci (lednu). Vzhledem k poslední predikci vývoje hospodářství dojde k ochlazení, o to složitější bude kolektivní vyjednávání o nové PKS, která naváže na stávající platnou do 31. 3. 2020. Příští týden máme první kolektivní vyjednávání,“ poznamenal.

Také Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC, hodnotil situaci jako klidnou. „Tento týden začínají v Praze školení k PKS a FKSP na rok 2020. A tak jedinou novou informaci, kterou mám, je změna názvu SŽDC na Správu železnic, státní organizaci. Zatím to vypisujeme plným názvem, čekáme na zápis do obchodního rejstříku, zda se bude moci počítat se zkratkou a jakou,“ uvedl.

S informacemi z Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ vystoupila poté jeho předsedkyně a místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková: „Mám pro vás dvě zásadní informace, a to že ŽOS Nymburk nejde do dražby - na základě nevyjasněných majetkových poměrů byla dražba zastavena. Další informace se týká lounské vagonky (HMS), kterou nekoupil podnikatel Strnad, ale bratři Šuškové, kteří vlastní společnost Rail Invest. Společnosti DAKO.CZ, jež má areál lounské vagonky v pronájmu, poběží půlroční výpovědní lhůta. Zítra (tj. 8. 1. 2020) by se měl konat meeting nového majitele vagonky se zaměstnanci, kde společně s kolegou budeme přítomni,“ referovala. Informaci z nedrážních organizací doplnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý konstatováním, že OSŽ začalo působit na Ostravsku u soukromého dopravce Leo Express.

Významnou část jednání věnovali členové Představenstva OSŽ diskusi na téma jízdních výhod v Jihomoravském kraji. „Chceme bránit jízdní výhody a v tomto duchu budeme odpoledne po 14. hodině jednat se zástupci odborových centrál o společném postupu k řešení jízdních výhod,“ shrnul Malý. Představenstvo OSŽ po diskusi přijalo usnesení, ve kterém zrušilo lednové výjezdní zasedání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích a nově členy Ústředí OSŽ spolu s předsedy velkých ZO OSŽ svolalo na středu 22. ledna 2020 do Prahy. Členové Stávkového výboru OSŽ se navíc sejdou už v pondělí 20. 1. 2020 v Brně po školení k PKS SŽDC s předsedy největších ZO OSŽ z Jihomoravského kraje.

V další části jednání schválili členové Představenstva OSŽ tři žádosti o poskytnutí právních pomocí zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného), v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí a v souvisejících záležitostech.

V rámci organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ mimo jiné schválilo žádost o příspěvek na výuku anglického jazyka pro tři zaměstnance mezinárodního oddělení OSŽ-Ú a několik návrhů zahraničních pracovních cest (na zasedání poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál v rámci železniční sekce ETF, na sjezd francouzských železničních odborů, na zasedání poradní skupiny pro strojvedoucí v rámci Železniční sekce ETF, na zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF a na zasedání Výboru USIC).

Dále vyslechli informaci předsedkyně Revizním komise OSŽ Barunky Balážové a v bodě Různé vzali na vědomí Informaci z pracovní cesty na XXXII. Mezinárodní konferenci „Aktuální otázky bezpečnosti práce“.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor