Téměř na všech jednáních Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ je hostem předseda OSŽ. 19. prosince přišel s mnoha informacemi k problematice jízdních výhod zaměstnanců a situaci v Jihomoravském kraji. O tom jednali i den předtím členové Ústředí OSŽ a průběh jednání, včetně přijatého usnesení, je zveřejněn na webových stránkách OSŽ.

A k celé situaci se vyjádřil i předseda OSŽ, když uvedl: „Ze strany Českých drah nám bylo přislíbeno, že informace o způsobu a datu zahájení prodeje příplatku k režijce na vlaky JMK bude vydána v nejbližší době. Reakcí na příslib ČD prodávat doplatek k režijce na vlaky JMK v hodnotě 1500 Kč bylo u SŽDC zvýšení příspěvku na dopravu z 2400 Kč na 3600 Kč.“

O tom, co mohlo OSŽ udělat pro řešení této situace, se rozeběhla diskuse, ve které řada členů rady uvedla, jak negativně vnímají jejich členové a cestující veřejnost nástup nových dopravců a problémy, které jsou s tím spojené. Hodně lidí nemá potřebné informace o tom, jaké jízdní tarify kde platí. A tím, kdo to způsobil, jsou podle nich i České dráhy, že v Jihomoravském kraji umožnily zavedení vlastních jízdních tarifů v osobní dopravě. Předseda OSŽ vysvětloval průběh jednání, která on a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun vedli, a jak uvedl na jednání Ú OSŽ, není s touto situací spokojen.

V dalším jednání se členové rady shodli na návrhu deseti sportovních disciplín, které by měly být zařazeny na programu sportovních her seniorů v roce 2020. Hovořilo se i o účasti členů RRS na sportovních hrách v Mostě, které pořádá Rada seniorů ČR v termínu 7. - 10. července 2020. Předseda RRS Kurt Mužík sdělil, že s informatikem OSŽ Ing. Balážem jednal synovec zesnulého Karla Hybše o zpřístupnění webových stránek seniorů OSŽ, aby bylo možné zveřejňovat informace a články z dění v Klubech seniorů. Zatím totiž nebyl vstup možný, protože nebyla k dispozici přístupová hesla, která zůstala uložená v počítači pana Hybše.

Místopředsedkyně RRS Danuše Polášková informovala o problému při fakturaci akce, pořádané základní organizací, kde podle zaměstnavatele, SŽDC, chybí program schůze, stručný obsah jednání a bez těchto údajů nejsou faktury uhrazeny. Celou věc bude následně řešit místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

Negativní vnímání seniorů ve společnosti, zejména mladou generací, bylo dalším tématem diskuse. Mnozí z členů rady vnímají, že řada i členů OSŽ bere účast seniorů na jednání jako nežádoucí. Negativně se dívají i na ty, kteří po nabytí důchodového věku nadále pracují. Danuše Polášková pochválila přístup ZO OSŽ v Ostravě, kde je berou jako rovnoprávné členy a jejich činnosti si váží. Tady poděkovali Kurt Mužík a Alois Malý předsedovi OSŽ za péči, kterou seniorům věnuje, a popřáli také hezké Vánoce a vše dobré v příštím roce. Místopředseda RRS OSŽ Alois Malý pak vzpomenul založení Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem před dvanácti lety a chválil spolupráci s krajem a městskými orgány, které poskytují slušné finanční prostředky na činnost seniorů. S členy rady se také rozloučil předseda OSŽ Martin Malý s přáním zdraví a rodinné pohody. Těší se také na další spolupráci s členy RRS.

Na závěr trochu pro někoho úsměvná omluva člena rady Josefa Jirsy, který se nemohl jednání účastnit. Jejich čuníkovi umožnili proběhnout se a ono si zlomilo nohu, takže byla předčasná zabíjačka. Tak uznejte, to je docela vážný důvod! I já přeji čtenářům vše dobré, úspěšné zakončení roku!

Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor