OBZOR ke stažení

Ministr dopravy Karel Havlíček a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda představili plány Správy železnic na nejbližších deset let. Mezi hlavní priority tohoto státního podniku patří zahájení výstavby první části vysokorychlostní tratě, zvýšení rychlosti na nejdůležitějších páteřních tratích, rozvoj seřaďovacích stanic pro nákladní dopravu, rozšiřování dálkově řízených tratí, ale také opravy nádražních budov, sjednocení napájecích soustav a vytipování tratí, vhodných ke konzervaci.

Ministr Havlíček pochválil Správu železnic za výsledky práce v uplynulém období. „Nejenže se rekordně investuje, ale stavby se také dotahují do konce,“ konstatoval Havlíček. Jak dále dodal, letos bude do rekonstrukce železniční sítě vloženo dalších 53 miliard korun, za které bude modernizováno a nově postaveno celkem 97 km tratí. Ministr připomněl také modernizaci přejezdů, kterých bude letos opraveno celkem 200. „Od roku 2020 tak bude již v roce 2022 zmodernizováno celkem 500 přejezdů, což je počet, který měl být dosažen až o pět let později. A v modernizaci se bude dále pokračovat.“
Karel Havlíček dále přiblížil nejbližší budoucnost vysokorychlostních tratí, kde bude podle jeho slov zahájena výstavba již v roce 2025. „Tento projekt nabírá obrátky, již to není pouhá vize, ale realita.“ První úseky VRT na našem území pro vlaky s rychlostí vyšší než 300 km/h se začnou stavět v Polabí a v Moravské bráně, pokračovat se v dalších letech bude na Vysočině a v úseku Praha - Drážďany. „Do této výstavby budou zapojeni i čeští dodavatelé,“ zdůraznil Havlíček.
Podle slov Jiřího Svobody je hlavní vizí Správy železnic stát se moderní evropskou železnicí. „Česká železnice se změní pohledově i rychlostně, nejlépe to bude vidět na deseti TOP stavbách, mezi které patří například trať Praha – Kladno – letiště Václava Havla, trať Rokycany – Plzeň, či Praha – České Budějovice, kde budou uvedeny do provozu i úseky s rychlostí 200 km/h. Celkem bude do roku 2030 zprovozněno na tuto rychlost patnáct úseků tratí s celkovou délkou 230 km. Při modernizaci se nezapomene ani na Ostravsko,“ přiblížil změny Jiří Svoboda. Velký důraz bude kladen také na bezpečnost železniční dopravy především rozšiřováním sítě ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém), do kterého bude do roku 2030 vloženo celkem 38 miliard korun.
Jiří Svoboda zmínil i pokračování modernizace budov osobních nádraží, přičemž upozornil na problém, který se týká vylidňování menších nádraží. „Zde rozhodně nebudeme postupovat radikálně, volit budeme cestu individuálního přístupu a komunikaci s místními samosprávami.“
V nejbližších deseti letech počítá Správa železnic i s rozvojem seřaďovacích stanic, především v Mostě, Nymburku, Ostravě pravém přednádraží, Brně-Maloměřicích a Plzni-Doubravce. Rozšiřovány budou i terminály kombinované dopravy a v souvislosti s tím zvětšována délka kolejí v rozhodujících železničních stanicích až na 740 metrů.
Generální ředitel Správy železnic hovořil i o široce diskutované otázce konzervace dráhy. Zdůraznil, že v žádném případě nejde o rušení tratí, každá málo využívaná dráha bude posuzována individuálně a konzervaci těchto tratí nelze brát jako dogma. „Není to povinnost,“ zdůraznil Svoboda.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor