Ve dnech 6. až 11. května 2022 pořádá Odborové sdružení železničářů v Berouně 73. Mezinárodní železničářský esperantský kongres, kterého se účastní více než 100 delegátů z 15 zemí. Mezinárodní železničářské esperantské hnutí má v Evropě dlouholetou tradici. První organizované setkání železničářů–esperantistů se uskutečnilo již v roce 1909 ve Španělsku. Českoslovenští železničáři se významnou měrou podíleli na mezinárodním hnutí již ve dvacátých letech minulého století.

V současné době jsou železničáři esperantisté organizováni v rámci Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC, který má cca 50 členů. Jemu předcházelo sdružení založené v šedesátých letech minulého století jako součást Českého esperantského svazu. Činnost současného svazu je zaměřena především na rozšiřování znalostí esperanta mezi železničáři. ČZS pořádá konference, setkání a semináře s odbornou tematikou a mezinárodní účastí ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Od minulého roku se členové Českého zemského svazu FISAIC významně podílí na projektu VERDEN (spolu s Mezinárodní Unií Esperanta a dalšími evropskými esperantskými organizacemi), který je financován z fondu EU Erasmus+. Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj železniční dopravy v Evropě. „Mladí se stále hlásí, samozřejmě, že je jich méně než v minulosti, ale na odborných seminářích na Pardubické Univerzitě se nám nyní přihlásili další členové z Dopravní fakulty,“ uvedl v pondělí 9. 5. 2022 na tiskové konferenci Ladislav Hakl, prezident ČZS IFEF s tím, že v současné době se prostřednictvím zemských svazů IFEF a dalších odborníků z železniční dopravy shromažďují informace o přístupu jednotlivých železničních správ a dopravců k otázkám technických inovací, ochraně životního prostředí, organizování osobní dopravy a další. Cílem je shromáždit co nejvíce informací z této oblasti a předložit je prostřednictvím UEA kompetentním orgánům v oblasti železniční dopravy.

Mezinárodní železničářský esperantský kongres se v České republice koná již počtvrté (1991 Olomouc, 2001 Tábor, 2011 Liberec). „Vždycky mám radost, když jedu do ČR na kongres, protože tady je to pokaždé dobře připraveno a zorganizováno, naposledy tomu tak bylo v roce 2011 v Liberci. Osobně dávám přednost menším městečkům, kde si nás může veřejnost více všimnout, takže za mne: Beroun je perfektní!“ uzavřela Rodica Todor, prezidentka IFEF.

Michael Mareš, snímky Jana Havlová a autor textu
 

Právě přítomno: 510 hostů a žádný gestor