Rok 1952 přinesl řadu významných událostí, na trůn Spojeného království nastoupila Alžběta II., byly objeveny nové prvky einsteinium a fermium. Emil Zátopek vybojoval na letních olympijských hrách v Helsinkách tři zlaté medaile, na podzim byla ustavena Československá akademie věd a 1. října se také začala psát historie Železničního stavitelství Brno, jedné z největších a nejvýznamnějších stavebních společností v tehdejším Československu a později také v rámci České republiky.

Po sametové revoluci se státní podnik transformoval na akciovou společnost ŽS Brno, která se v roce 2003 stala součástí nadnárodní stavební a investiční skupiny OHL.Významným milníkem loňského roku byla pro společnost OHL ŽS, a.s., změna korporátní identity po vzoru mateřské společnosti. Dnešní OHLA ŽS, a.s., za sedmdesát let své existence urazila dlouhou cestu a díky všem současným i bývalým zaměstnancům úspěšně dokončila tisíce stavebních projektů.

Na úvodním snímku Daniely Houdkové vpravo Ing. Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva OHLA ŽS, pronášející na slavnostním Galavečeru OHLA ŽS, a.s., který se konal 6. října 2022 v brněnském hotelu Passage, úvodní spoluproslov v češtině(!) a Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel a 1. místopředseda představenstva OHLA ŽS (uprostřed), hovořil k hostům galavečera pro změnu španělsky(!) Večer moderoval Alexander Hemala.

- - -

Když jsem ve své e-mailové poště objevil pozvánku na Galavečer u příležitosti 70. výročí založení společnosti OHLA ŽS s tím, že po mně (a po všech ostatních hostech) je požadován Dress code Black tie optional, bylo mi jasné, že půjde o mimořádně slavnostní chvíli.

Je to víc než jasné. Vždyť dosáhnout sedmdesátiletého výročí na vlně úspěchů není běžné. Ale abychom dlouholetou práci zaměstnanců Železničního stavitelství Brno, jak zněl název společnosti od samých začátků, nepřechválil, musím konstatovat, že rovněž museli bojovat s mnoha úskalími, která je během své činnosti provázela. Coby novinář jsem je po určitou dobu provázel i já tvorbou jejich podnikových ŽS novin.

Vraťme se ke slavnostnímu večeru. Byl zorganizován víc než prestižně – stejně jako je OHLA ŽS zvyklá odvádět práci na vysoutěžených zakázkách.

Po úvodním dvoujazyčném projevu představitelů společnosti se naplno rozběhl večer nabitý událostmi. Za moderování stejně starého (u mužů se to prozrazovat může) Alexandra Hemaly probíhal před zraky návštěvníků večera příběh sedmdesáti let úspěchů i proher (těch bylo naštěstí minimum) prokládaný vystoupením tanečních párů z tanečního studia Kometa pod vedením Jana Tománka, živou světelnou show dívčí skupiny Pyroterra, neustále dobře naladěným usměvavým kouzelníkem Robertem Foxem (byl to opravdu pěkný lišák), nechyběla scénka herce Národního divadla v Brně, vystoupení hudebních skupin Jaroslava Dolníka a jeho bandu, cimbálové muziky Harafica, na éru Beatles zavzpomínala skupina Pangea – The Beatles revival, zahrál saxofonista Vojtěch Palisa a vše uzavírala afterparty s DJ Schafffem.

Určitě bude dobré neinformovat pouze o společenském večeru společnosti OHLA ŽS, ale také o společnosti jako takové. K tomu můžeme využít tiskové zprávy, za kterou stojí půvabná tisková mluvčí Ing. Mgr. Iva Šašinková.

 Pro začátek si povězme, co se za názvem společnosti skrývá. OHLA ŽS, a.s., je multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci stavebních děl, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Společnost patří k největším a nejvýznamnějším firmám v oboru v České republice. Od roku 2003 je součástí nadnárodní stavební skupiny OHLA, která je jedním z hlavních světových hráčů v oblasti realizace infrastrukturních projektů s globálním pokrytím.

A nyní už se můžeme ohlédnout za celým průběhem sedmdesáti let od založení společnosti.

Odkaz sedmdesátileté historie OHLA ŽS je možné vnímat v každodenním běhu našich životů. Společnost od svého založení přináší modernizaci a zefektivnění dopravy či její lepší dostupnost, kultivaci veřejného prostoru, nové nebo širší možnosti sportovního a rekreačního vyžití, vrací krásu historickým a památkově chráněným budovám. Zabezpečuje výstavbu multifunkčních domů, výrobních hal a administrativních budov, rekonstrukce nemocnic. Zajišťuje kompletní výstavbu kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, přehrad. Přináší lidské společnosti pokrok a komfort.

Podnik Železniční stavitelství Brno byl založen výnosem tehdejšího ministra dopravy Antonína Pospíšila jako specializovaný podnik pro stavbu, opravy a modernizaci železnic. K významným zakázkám prvních několika desítek let existence společnosti patřila například přestavba železničního uzlu Česká Třebová, stavba Ivančického viaduktu či rekonstrukce tunelu Žižkov.

Po revoluci v roce 1989 bylo záměrem vedení akciové společnosti ŽS Brno, a.s., zachovat již osvědčené zaměření firmy a rozvíjet možnosti realizace v dalších stavebních oborech. Významnými projekty z počátku devadesátých let byl soubor staveb na trati České Budějovice–Veselí nad Lužnicí, most na D1 u Jihlavy, Znojemský viadukt či rekonstrukce zámku Moravský Krumlov. Prioritou české dopravní politiky té doby byla výstavba železničních koridorů, tedy příležitost, kterou firma ŽS Brno dokázala díky své dlouholeté specializaci na železniční stavby využít. Podílela se zejména na stavbách prvního koridoru v úseku mezi Děčínem a Brnem a druhého koridoru v úseku mezi Břeclaví a Bohumínem. Od roku 1993 se rovněž angažovala v prvních zakázkách evropské sítě tranzitních koridorů a expandovala na zahraniční trhy, konkrétně do Bulharska, Maďarska, Řecka a Černé Hory, v dalších etapách také do Ázerbájdžánu či Turecka.

V roce 2003 získala společnost nového majoritního akcionáře, nadnárodní stavební skupinu Obrascón Huarte Lain, S. A., (OHL). Svoji příslušnost k této skupině potvrdila změnou názvu na OHL ŽS, a.s., a přijetím nové korporátní identity. Hlavními pilíři činnosti byly v tomto období železniční a silniční stavby, společnost se nicméně stále výrazněji prosazovala také v oboru pozemních a podzemních projektů. V této éře vznikaly desítky impozantních staveb, například mimoúrovňová křižovatka Hlinky v Brně, modernizace trati Tábor–Sudoměřice, výstavba brněnského univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, stavba Národní technické knihovny v Praze či rekonstrukce vodního díla Šance. OHL ŽS byla i nadále aktivní v zahraničí, její jméno je spojeno s výstavbou státní věznice Naklo v Bosně a Hercegovině nebo mostu přes řeku Illi v Kazachstánu.

Novodobá etapa historie společnosti se začala psát v loňském roce v souvislosti s novou korporátní identitou spojenou s rozšířením názvu na OHLA ŽS, a.s., a logem, které vyjadřuje posun k nové budoucnosti a k další etapě růstu a symbolizuje rozvoj a udržitelnou budoucnost. Společnost rovněž změnila své sídlo, z centra Brna se přestěhovala do Areálu Slatina. Do roku 2022 vstoupila OHLA ŽS ekonomicky a personálně stabilizovaná a od počátku letošního roku zahájila realizaci dalších významných zakázek. Za zmínku stojí například výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce v Brně. Došlo také k dokončení staveb, jako je přístavba pavilonu CH v areálu Nemocnice České Budějovice či modernizace prostor Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a silničního mostu nad železniční tratí v Kadani.

A jak činnost společnosti OHLA ŽS, a.s., hodnotí  Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel,  který ve firmě začal pracovat již během studií v roce 1996:„Dnes je OHLA ŽS, a.s., společností s bohatou minulostí i perspektivní budoucností se závazkem k ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti. Přináší profesionalitu, špičková a inovativní řešení na míru, ať už v roli hlavního zhotovitele, dodavatele či obchodního partnera. Je symbolem tradice, důvěry, pokroku a udržitelné budoucnosti.“

 

Milan Sedlák

Foto: Daniela Houdková

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Právě přítomno: 467 hostů a žádný gestor