OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO) Vážení zaměstnanci SŽDC, už řadu let jsme nebyli v situaci, aby se u některého z největších zaměstnavatelů na železnici nepodařilo do vypršení platnosti dosavadní Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) úspěšně uzavřít novou PKS.

Nicméně, po neúspěšném jednání zástupců odborových organizací a vedení SŽDC 27. prosince 2017 nastala situace, že od 1. ledna 2018 se budou podmínky u tohoto zaměstnavatele s nejvyšším počtem členů OSŽ řídit částečně textem dosavadní PKS a částečně opatřením, které vedení SŽDC připravilo pro případ neúspěchu kolektivního vyjednávání. Podmínky jsou však celkově nastaveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému zhoršení podmínek. Naopak budou zachovány všechny dosavadní benefity a u většiny zaměstnanců dokonce dojde i k určitému (byť minimálnímu) nárůstu mzdy. Kolektivní vyjednávání však bude pokračovat i nadále a obě strany se sejdou k dalšímu jednání 16. ledna 2018. Příčinou tohoto nestandardního stavu však v žádném případě není skutečnost, že by dosavadní výsledky kolektivního vyjednávání u SŽDC byly snad horší než v minulých letech. Naopak, podpis posledního návrhu textu PKS 2018, který jako výsledek dosavadního vyjednávání ležel 27. 12. 2017 na stole, by určitě přinesl zlepšení podmínek pro zaměstnance v případě ztráty zdravotní, psychické nebo fyzické způsobilosti, a také výraznější meziroční zlepšení mzdových podmínek, než tomu bylo u PKS v posledních letech. Nicméně, jako kolektivní vyjednavači OSŽ (shodně s kolegy z ostatních odborových centrál) se stále domníváme, že i přes tato zlepšení poslední vyjednávací návrh SŽDC stále ještě v oblasti nárůstu mezd dostatečně nereaguje na změny na trhu práce v posledním období. A to zejména na zvýšenou poptávku po zaměstnancích technických profesí a z toho plynoucí zvyšování mezd u těchto povolání v ČR.

Udržení stávajících a získávání nových zaměstnanců technických profesí na železnici (včetně zaměstnanců řízení provozu!) podle našeho názoru vyžaduje minimálně nárůst mezd shodný s nárůsty v ostatních průmyslových odvětvích národního hospodářství. V opačném případě bude v SŽDC narůstat problém nedostatku provozních zaměstnanců, který mimo jiné už nyní velice negativně dopadá na stávající zaměstnance, kteří jsou potom z provozních důvodů dlouhodobě vystaveni zvýšené potřebě přesčasové práce, což má logicky za následek zvýšenou únavu, stres, zhoršené vztahy mezi zaměstnanci a větší náchylnost k chybám při výkonu povolání. O negativním vlivu na zdravotní stav a rodinný život zaměstnanců ani nemluvě. Vzhledem k dosavadním ekonomickým výsledkům, budoucím úkolům a struktuře zdrojů financování činnosti SŽDC jsme však přesvědčeni, že je v dalším pokračování kolektivního vyjednávání ještě možné, i bez potřeby narušení sociálního smíru, v tomto směru dohodnout zlepšení podoby budoucí PKS SŽDC. Dočasná, doufejme, že krátkodobá, aplikace dosavadní PKS a provizorního opatření SŽDC se zachováním stávající úrovně nebo minimálním mzdovým nárůstem je podle našeho názoru přijatelnou cenou za možnost dosáhnout výraznějšího zlepšení mzdových podmínek pro další období.

Martin Malý, předseda OSŽ a vedoucí vyjednávacího týmu OSŽ při SŽDC
 

Dokument 2. změna PKS SŽDC 2016 - 2017 (pro rok 2018) naleznete zde: 2. změna PKS SŽDC 2016 - 2017 (pro rok 2018)

Dokument Opatření SŽDC pro nepodpis PKS 2018 naleznete zde: Opatření SŽDC pro nepodpis PKS 2018

Právě přítomno: 323 hostů a žádný gestor